Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

MONICA-studierna i Norrbotten och Västerbotten bidrar till global studier

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I två separata studier har forskare analyserat en stor mängd befolkningsstudier och konstaterat att den globala andelen vuxna män och kvinnor med diabetes eller övervikt ökat stadigt sedan 1980 respektive 1975. I studierna, som nyligen publicerats i den ansedda tidskriften The Lancet, ingår forskning från MONICA-studierna i Norrbotten och Västerbotten.

– Vad som beskrivs i Lancet är en global ökning av andelen diabetessjuka och överviktiga som är skrämmande läsning. Även om vi i Sverige inte sett en lika dramatisk ökning de senaste 40 åren så har andelen vuxna med fetma ökat även här, vilket vi i detalj kunnat följa i MONICA-studien säger Ann-Sofie Forslund, forskningsledare för MONICA-studierna i Norrbotten.

I Lancetundersökningen kan man se att nordvästra Europa är unikt i världen eftersom det inte sker någon påtaglig ökning av diabetes i befolkningen, i stark kontrast till resten av världen. Detta påvisades för första gången i en studie från MONICA i Norr- och Västerbotten redan 2002.

Ökad andel vuxna med diabetes

Antalet personer med diabetes i världen har nästan fyrdubblats under perioden, om man räknar med befolkningstillväxt och en högre medellivslängd. En av de publicerade studierna fokuserade på globala diabetestrender mellan 1980 och 2014. Totalt analyserades 751 befolkningsstudier med 4,4 miljoner vuxna deltagare i 46 länder. Studien konstaterar bland annat att:

 • andelen män med diabetes fördubblades från 4,3 procent 1980 till 9 procent 2014 medan andelen kvinnor med diabetes växte från 5 till 7,9 procent.
 • andelen diabetessjuka 2014 var lägst i nordvästra Europa och högst i Polynesien och Mikronesien, där nästan 25 procent av den vuxna befolkningen hade diabetes.

Ökad andel överviktiga

I den andra studien undersöktes globala trender i Body Mass Index (BMI) mellan 1975 och 2014. Forskarna analyserade 1 698 befolkningsstudier med totalt 19,2 miljoner vuxna deltagare i 186 länder. Resultaten visade bland annat att:

 • andelen överviktiga ökade från 3,2 till 10,8 procent bland män och från 6,4 till 14,9 procent bland kvinnor.
 • andelen personer med morbid övervikt är 0,64 procent för män och 1,6 procent för kvinnor.
 • det genomsnittliga värdet för Body Mass Index (BMI) ökade under perioden från 21,7 till 24,4 kg/m2 bland män och från 22,1 till 24,4 kg/m2 bland kvinnor.
 • andelen underviktiga minskade från 13,8 till 8,8 procent av män och 14,6 till 9,7 procent för kvinnor.
 • andelen överviktiga blev större än andelen underviktiga år 2004 för kvinnor och 2011 för män.

– Studien kring globala vikttrender visar tydligt att om utvecklingen fortsätter så är sannolikheten att vi uppnår de globala målen kring fetma och övervikt lika med noll. Vi kommer också till år 2025 se en skrämmande ökning av andelen kraftigt överviktiga till 6 procent för män och 9 procent för kvinnor, säger Stefan Söderberg, som är forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och forskningsansvarig för MONICA-studien i Västerbotten.

30 år med MONICA-studien

I tre decennier har forskare vid Umeå universitet samt Västerbottens och Norrbottens läns landsting samlat in hälsodata och registrerat insjuknande i stroke och hjärtinfarkt inom ramen för MONICA studien (MONitoring of Trends and Determinants in CArdiovascular Disease). Världshälsoorganisationen WHO initierade MONICA studien i början av 1980-talet med syftet att övervaka förekomst av hjärtkärlsjukdom och dess riskfaktorer globalt.

Norra Sveriges MONICA-studie, som är en fortsättning av detta projekt, är idag en av de få studier i världen som kan ange hur hjärtkärlsjukdomar och diabetes samt riskfaktorer för dessa, såsom övervikt, utvecklas över tid. I MONICA-studien ingår:

 • över 18 000 hjärtinfarkter och 21 000 fall av stroke
 • sju befolkningsundersökningar med totalt 12 000 slumpmässigt utvalda individer
 • långsiktigt insamlad hälsodata med hög deltagarfrekvens (på 69-81 procent)

 

Läs Lancet-artikeln om globala diabetestrender

Läs Lancet-artikeln om globala vikttrender bland vuxna

 

Mer om MONICA-studien:

Läs en sammanfattande rapport om 30 år med MONICA-studien
www.nll.se/monica                 

 

Om de publicerade studierna:

The Lancet, artikel: Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00618-8

The Lancet, artikel: Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19.2 million participants. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30054-X

Kontaktperson

Namn: Ann-Sofie Forslund
Titel: Forskningsledare för MONICA-studierna i Norrbotten
Telefonnummer: 070-362 11 43

Namn: Stefan Söderberg
Titel: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Kardiologi, Umeå universitet
Telefonnummer: 090-785 18 46, 070-319 38 03

25 april 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering