Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

"Man ska kunna sköta vården även om man befinner sig hemma eller på älgpasset"

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

När Region Norrbotten för andra året i rad arrangerade sin stora konferens Kvalitet & Patientsäkerhet stod den personcentrade vården i fokus. Bland annat berättade Merja Tepponen, utvecklingsdirektör i finska Villmanstrand, om hur de i södra Karelen istället för att fokusera på stora vårdbyggnader hellre satsar på vård i hemmet.


Luleå Tekniska Universitet medverkade på konferensen med både robotar och drönare. Här den robot som hälsade besökarna välkomna med regiondirektörens röst. Film: Jonas Hansson.

Viktigt med trygghet

Moderatorer för konferensen, som hölls på Clarion Hotel Sense i Luleå, var spetspatienterna Pia Johansson, Åsa Holmgren och My Andersson, som alla jobbar på Region Norrbotten, samt den inbjunda gästen Mikaela Javinger, författare och debattör med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Mikaela Javinger inledde dagen med en stark personlig berättelse om hur hon blivit frihetsberövad i vården och konstaterade att det för alla patienter är viktigt att känna trygghet vid sina vårdkontakter.

Regionrådet Kenneth Backgård kände igen sig från andra patientberättelser då han jobbade som psykolog.

– Det är viktigt att vi ger en rättvis vård. Det betyder inte att vi ska behandla alla patienter likadant, utan utifrån var och ens förutsättningar, slog han fast.

Kvalitet & Patientsäkerhet 2019
Spetspatienterna My Andersson, Åsa Holmgren, Mikaela Javinger och Pia Johansson hjälptes åt att moderera konferensen. Foto: Jonas Hansson.

Kvalitet & Patientsäkerhet 2019
Merja Tepponen, utvecklingsdirektör i finska Villmanstrand berättade om vårdutveckling i södra Karelen. Foto: Jonas Hansson.

Vård i hemmet

Merja Tepponen, utvecklingsdirektör i Villmanstrand (Lappeenranta) berättade om hur de arbetar tillsammans med övriga kommuner i södra Karelen i vård- och omsorgsorganisationen Eksote, som servar 132 000 invånare.

Hon berättade om deras välfärdscentra och hur de gemensamt levererar vård i hemmen.

Merja Tepponen berömde också Region Norrbotten för deras utvecklingsarbete och betonade vikten av att sjukvården och kommunerna har en nära kontakt.

Kvalitet & Patientsäkerhet 2019
Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på SKL med rötterna I Norrbotten, var en av huvudföreläsarna. Foto: Jonas Hansson.

Kvalitet & Patientsäkerhet 2019
Annelie Hansson, undersköterska på KAVA, kirurgisk akutvårdsavdelning, på Sunderby sjukhus, föreläste om se upp-ronder, och Birgitta Salomonsson, verksamhetsutvecklare i närsjukvården, om riskbedömningar i slutenvård. Foto: Jonas Hansson.

Analoga processer

Ytterligare en av huvudföreläsarna var Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på SKL med rötterna i Norrbotten. Också han berömde Region Norrbotten.

- Ni är ”på” och ni lever redan i de utmaningar resten av Sverige nu går in i, konstaterade han och fortsatte med att beskriva vården i Sverige som perfekt organiserad för sällanbesökare.

- Däremot är den dåligt organiserad för de patienter som har en eller fler kroniska sjukdomar. Vården är fortfarande till stor del baserad på analoga processer och behöver bli mycket mer digital. Man ska kunna sköta vården även om man befinner sig hemma eller på älgpasset och vårdpersonalen ska kunna gå in och monitorera och stötta när det behövs.

Kvalitet & Patientsäkerhet 2019
Vad kännetecknar morgondagens vård? Patrik Sundström från SKL hade delar av svaret. Foto: Jonas Hansson.

Årets förbättringspris

Från Region Norrbottens egna verksamheter berättade en lång rad medarbetare hur de arbetar med bland annat patientsäkerhet, regionens digitala hälsocentral, som lanseras inom  kort, patientklagomål, barnpsykiatri, etikarbete, SIP:ar (samordnade individuella planer), Folktandvården Direkt, kompetensväxling och se upp-ronder. Bara för att nämna några exempel.

Personalen i det team som arbetar med hemrehabilitering för strokepatienter vid medicin-rehabkliniken på Kalix sjukhus berättade om sitt arbete, som tidigare i år fick regionens stora förbättringspris 2019.

Kvalitet & Patientsäkerhet 2019
Mona-Lis Sundling, Eva Olofsson, Astrid Lindberg, Johanna Larsson och Britt-Marie Esperi Kandelin från medicin-rehabkliniken vid Kalix sjukhus berättade om sitt arbete med teambaserad hemrehabilitering för strokepatienter, som fick regionens stora förbättringspris 2019. Foto: Jonas Hansson.

Framtidens vård i ett ord

Dagen avslutades med ett panelsamtal mellan de fyra spetspatienterna som modererat dagen och fyra av regionens chefer, som  uppmanades att var och en sammanfatta hur de vill att framtidens vård ska se ut med ett ord var. Svaren var:

  • Tillgänglig.
  • Trygg.
  • Samskapande.
  • Samordnad.

Kvalitet & Patientsäkerhet 2019
En robot från LTU hälsade alla besökare välkomna och ville att de under dagen skulle fundera på frågan “vad är viktigt för dig?”. Foto: Jonas Hansson.

Kvalitet & Patientsäkerhet 2019
IT-strateg Stefan Carlsson berättade om den digitala hälsocentral som snart lanseras av regionen. Foto: Imke Hällgren .

Kvalitet & Patientsäkerhet 2019
Cirka 300 medarbetare hade slutit upp på Kvalitet & Patientsäkerhet 2019. Foto: Jonas Hansson.

Kvalitet & Patientsäkerhet 2019
Spetspatienterna Mikaela Javinger, My Andersson, Åsa Holmgren och Pia Johansson diskuterar med Pia Näsvall, chefsläkare, Anna Alm Andersson, divisionschef för närsjukvården, Lisbeth Löpare-Johansson, utvecklingsdirektör och Anneli Granberg, verksamhetsdirektör. Foto: Jonas Hansson.

Kvalitet & Patientsäkerhet 2019
En posterutställning med förbättringsförslag från regionens vårdverksamheter lockade stort intresse. Foto: Jonas Hansson.

Kvalitet & Patientsäkerhet 2019
Elin Lundgren, verksamhetschef på folktandvården i Luleå, berättade om AI-styrda Folktandvården Direkt. Foto: Jonas Hansson.

Kvalitet & Patientsäkerhet 2019
Georgios Andrikopoulos från Luleå tekniska universitet hade med sig en drönare för att visa hur den skulle kunna transporera en defribillator/hjärtstartare snabbt och smidigt i exempelvis glesbygdsområden. Foto: Jonas Hansson.

Kvalitet & Patientsäkerhet 2019
Vårdkostnad baserad på ålder – Merja Tepponen, utvecklingsdirektör i Villmanstrand, visade en rad bilder och filmer på hur det fungerar i Finland. Foto: Jonas Hansson.

28 oktober 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering