Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Många synpunkter från Gällivareborna när regionen anordnade medborgarkafé

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vården står inför en omställning. För att få veta mer vad medborgarna tycker bjuder Region Norrbotten med jämna mellanrum in till medborgarkaféer i olika kommuner och nu har Gällivareborna fått tillfälle att säga sitt.

Medborgarkafé Gällivare
Drygt 30-talet personer samlades en kväll i maj på anhörigcenter Ljusglimten i Gällivare för att fika och diskutera framtidens hälsa och vård utifrån ett lokalt perspektiv. Foto: Daniel Olausson / Mediatales.

Omställningen, som regionen har en särskild strategi för med siktet ställt på år 2035, handlar bland annat om digitalisering, nya arbetssätt, mer patientfokus och ökad samverkan.

Allt för att klara de utmaningar som framtidens hälsa och vård står inför.

Mer hälsofrämjande

När regionen gjorde ett nedslag på ett medborgarkafé i Gällivare för att lyssna in Gällivarebornas tankar om nutid och framtid inledde Gitt Ström, närsjukvårdschef för Gällivare och Kiruna närsjukvårdsområden. Hon slog fast att utgångspunkten är att vård som patienterna behöver ofta ska finnas nära medborgarna.

– Den ska vara lätt för er att komma i kontakt med, men vi vill också jobba mer med att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter för att ni ska slippa insjukna.

Hon nämnde några av utmaningarna för Gällivare. Exempelvis att det i stort sett inte finns någon arbetslöshet, att inflyttningen är låg och att bostadsbristen är stor, vilket innebär rekryteringsproblem. Ett problem är också att för få går ut gymnasiet och att allt fler går i pension. Även stadsomvandlingen är en faktor som påverkar utvecklingen.

 Medborgarkafé Gällivare
Gitt Ström, närsjukvårdschef i Gällivare och Kiruna sjukvårdsområden, tyckte att det kom in många bra synpunkter från de Gällivarebor som hade slutit upp för att diskutera framtidens hälsa och vård. Foto: Daniel Olausson / Mediatales.

 Medborgarkafé Gällivare
V
erksamhetscheferna för båda hälsocentralerna i Gällivare var på plats: Marita Eriksson på Laponia hälsocentral, som drivs av regionen, och Kirsten Hallman på Gällivare hälsocentral, som drivs i privat regi. Foto: Daniel Olausson / Mediatales.

Många frågor från publiken

Marita Eriksson, verksamhetschef på Laponia hälsocentral, lyfte några exempel på digitalisering och nya arbetssätt som redan införts, däribland att det går att checka in och betala på sjukhus och hälsocentral via mobilen och att det går att boka och avboka vissa vårdmöten på webben, vilket gör att personalen kan ägna mer tid åt vård istället för administration.

Från publiken kom genast följdfrågor kring vad mer som kommer att gå att boka digitalt och när man kan boka in sin läkartid på webben. Marita Eriksson svarade att det utvecklas allt eftersom och att de första stegen nu är tagna.

– Använd tal istället för att man ska behöva trycka på en massa knappar, eller Skype så att man kan se vem man talar med. Kanske kan vårdpersonalen då till och med se på oss att vi är sjuka, tyckte någon.

– Jag hade ont i foten för ett tag sedan och försökte boka en tid. Det enda besked jag fick när jag ringde var att alla tider var slut för den dagen, men för mig hade det räckt att få en tid veckan därpå. Varför går det bara att boka tid samma dag? undrade en annan.

Hälsosamtal för 70-åringar

Ytterligare en fråga handlade om varför man först ska ringa 1177 och prata med en sjuksköterska, som hänvisar till hälsocentralen, där man får prata med en andra sjuksköterska och därefter får tid hos en tredje sjuksköterska.

– Är det verkligen bra att uppta tiden för så många olika sjuksköterskor?

 Verksamhetsdirektör Anneli Granberg Region Norrbotten
Region Norrbottens verksamhetsdirektör Anneli Granberg gick igenom regionens framtidsstrategi för hälsa och vård. Foto: Daniel Olausson / Mediatales.

Efter att regionens verksamhetsdirektör Anneli Granberg gått igenom hur regionen ser på framtiden kom ytterligare en rad frågor, bland annat om hälsosamtal, som erbjuds 30-, 40-, 50- och 60-åringar som stöd för att främja sin hälsa.

– Varför erbjuder man inte hälsosamtal också för 70-åringar?

Och frågorna fortsatte:

– Varför kan man inte följa en remiss på 1177.se och se vad som är planerat att göra och när?

– Varför kan vi inte få en fast vårdkontakt?

– Varför ska vi behöva åka till Sunderby sjukhus i Luleå för ett halvtimmes besök när det finns digitala lösningar?

– Varför informeras det inte bättre om olika gruppaktiviteter, exempelvis för hjärt/kärl-patienter, som erbjuds från vården i Gällivare?

Medborgarkaféerna fortsätter

Regionens representanter lyssnade initierat, svarade på alla frågor och noterade noggrant alla synpunkter för att kunna ta dem vidare.

Gitt Ström lovade också på stående fot att eftersom intresset att diskutera vårdfrågorna var så stort kommer det inom kort att bjudas in till ett nytt möte kring vården som erbjuds på kommunens två hälsocentraler.

– Det är jätteviktigt för oss att få den här återkopplingen från er, konstaterade hon.

Region Norrbottens medborgarkaféer fortsätter. Det senaste året har Övertorneå, Haparanda och nu Gällivare fått besök. Turnén fortsätter snart med nya orter, som kommer att annonseras både lokalt och på regionens webbplats. I nuläget är det bland annat klart att det blir ett medborgarkafé i Arjeplog den 30 september 2019.

 Medborgarkafé Gällivare
Synpunkterna och frågorna var många från publiken på medborgarkaféet i Gällivare. Foto: Daniel Olausson / Mediatales.

Tankar från medborgarkaféet i Gällivare

 
Film och stillbilder: Daniel Olausson / Mediatales. Redigering: Erik Pexer.

11 juni 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering