Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Minskad smärta med ny behandlingsmetod

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Catharina Nordin försvarade sin avhandling i forskningsämnet fysioterapi - Patientdelaktighet och behandlingseffekter i multimodal rehabilitering och webbaserat beteendeförändringsprogram för aktivitet, den 14 juni vid Acusticum i Piteå.

Catharina Nordin har studerat patienters erfarenheter av patientdelaktighet inom smärtrehabilitering av långvarig smärta, och effekter av ett web-baserat beteendeförändringsprogram för aktivitet i kombination med multimodal rehabilitering. Multimodal rehabilitering är en rekommenderad teambehandling vid långvarig smärta. Webbaserade program för att hantera smärta har utvecklats och kan bli ett behandlingsalternativ inom hälso- och sjukvården.

Doktorsavhandlingen beskriver patienters erfarenheter av patientdelaktighet före och inom multimodal rehabilitering, samt inom multimodal rehabilitering i kombination med ett web-baserat förändringsprogram för aktivitet. Patienter med långvarig smärta hade erfarenheter av både positiv och negativ patientdelaktighet i sin rehabilitering. Patienternas erfarenheter av positiv patientdelaktig kännetecknades av att bli bekräftad som patient och person, och att vara inkluderad i ett samarbete.

Effekter på smärta, self-efficacy, och coping av multimodal rehabilitering, och multimodal rehabilitering i kombination med ett webbaserat beteendeförändringsprogram för aktivitet har studerats. Resultaten visade att behandling med multimodal rehabilitering minskade smärta. Patienter som deltog i den kombinerade interventionen minskade dessutom sina negativa tankar om smärta mer än de som deltog i multimodal rehabilitering utan det webbaserade programmet.

Om disputationen:
Datum: 14 juni 2016, 13.00-16.00
Plats: Acusticum, Piteå

Engelsk titel: Patient participation in and effects of multimodal rehabilitation and the web Behaviour Change Program for Activity.

Opponent: Professor Ingibjörg Jonsdottir, Institutionen för Stressmedicin, Göteborg, Västra Götalandsregionen.
Huvudhandledare: Professor Gunvor Gard, Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet.

För mer information:
Catharina Nordin, doktorand vid Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet, fysioterapeut vid Furunäsets hälsocentral, Norrbottens Läns Landsting.
Catharina.Nordin@nll.se

28 juni 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering