Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

NICE-barnen bidrar till att föra forskningen kring allergier framåt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sedan 2015 erbjuds alla familjer som föder barn på Sunderby sjukhus att vara med i NICE-studien, som syftar till att ta reda på hur olika sorters mat och exponering för olika miljögifter påverkar barns immunförsvar.

Nice-studien
Kristian Uusihannu med sonen Leo deltar i NICE-studien. Allergologen Anna Sandin, huvudansvarig för studien, har arbetat med liknande forskning under lång tid. Foto: Jonas Hansson.

NICE står översatt till svenska för ”Nutritionens inverkan på immunologisk mognad hos barn i relation till olika miljöfaktorer” och i nuläget har ungefär 650 familjer tackat ja till att delta i studien.

Anna Sandin, huvudansvarig för NICE-studien och överläkare med specialistinriktning på allergisjukdomar hos barn, konstaterar att det är en väldigt omfattande studie av både ”NICE-barnen” och deras föräldrar.

Varför får vissa barn allergi?

Teamet som jobbar med studien ser exempelvis på mammans matvanor, familjens exponering av miljögifter och barnets intag av olika födoämnen.

Studien syftar bland annat till att ta reda på hur och varför allergi och andra immunreglerande sjukdomar drabbar vissa barn medan andra förblir friska, vilka råd som ska ges blivande mödrar kring vilken mat de ska äta eller undvika under graviditet och amning och hur miljögifter kan påverka barnets immunologi och neurologiska utveckling.

– Familjerna kommer till Sunderby sjukhus med jämna mellanrum för undersökningar. Vi tar massor med prover från både barnen och föräldrarna. Exempelvis navelsträngsblod, avföring, moderkaka, urin, blod och bröstmjölk. I nuläget är det barn upp till fyra år som vi har tittat på eftersom vi har hållit på så många år, men vi hoppas att studien får en förlängning så att vi även kan följa barnen i högre åldrar, säger Anna Sandin.

Nice-studien
Anna Sandin är bosatt i Östersund, där hon tidigare ägnat sig åt liknande forskning kring allergier och astma hos barn. Sedan ett antal år tillbaka veckopendlar hon till Sunderby sjukhus i Luleå, där hon delar sin tid mellan forskning, arbetet som läkare och undervisning på läkarutbildningen. Foto: Jonas Hansson.

Vill hjälpa andra familjer

Hon är bosatt i Östersund, där hon tidigare ägnat sig åt liknande forskning och disputerat på det. Sedan ett antal år tillbaka veckopendlar hon till Sunderby sjukhus i Luleå, där hon delar sin tid mellan forskning, arbetet som läkare och undervisning på läkarutbildningen.

Just den här dagen har NICE-studien besök av Kristian Uusihannu med sonen Leo från Luleå.

– Vi valde att gå med i studien eftersom den äldre sonen har problem med allergier. Det känns bra att vi kan bidra till att föra utvecklingen framåt och hjälpa andra familjer, säger Kristian Uusihannu.

Anna Sandin konstaterar att allt det som ett barn stoppar i munnen de första sex månaderna har betydelse för hur eventuella allergier utvecklas.

– Det finns mängder med Facebook-grupper där det förs fram olika idéer på vad som är bra och inte bra, men vi försöker få fram evidens. Det är också viktigt att slå fast att NICE inte är en interventionsstudie, där vi kommer med råd och riktlinjer. Det är något som myndigheterna får göra sedan.

Smör är bättre än margarin

Än så länge finns inte så mycket färdiga resultat utan det mesta är preliminära data.

– De visar exempelvis att margarin ger mer allergier än smör. En annan slutsats är att långvarig exklusiv amning kan ha negativa följder på så sätt att det kan förhindra möjlighet till toleransutveckling, det vill säga förmåga att tolerera olika födoämnen senare i livet. Våra preliminära resultat visar också att trånga luftrör vid fyra månaders ålder kan ge ökad risk för astma vid ett års ålder, säger Anna Sandin.

Hon berättar också att de sett att gravida kvinnor har lägre halter av jod och selen, vilket man nu ser närmare på hos en mindre del av gruppen för att se hur det påverkar.

Anna Sandin hoppas att NICE-studien ska kunna bidra till uppdaterade nationella riktlinjer på sikt och konstaterar att olika myndigheter följer forskningen.

– Det känns väldigt spännande att ta del av resultaten och redan nu i höst kommer vi att ha lite mer fakta att presentera utifrån forskningen på våra NICE-barn, säger hon.

Nice-studien
Kristian Uusihannu med sonen Leo, som vid undersökningstillfället precis fyllt ett år. Här är det forsknings- och barnsjuksköterskan Marjut Larsson som tar prover och överläkare Anna Sandin är nyfiken på resultatet. Foto: Jonas Hansson.

13 augusti 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering