Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nära vård på nya sätt – unika förutsättningar skapar nya lösningar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vårt demografiska försprång tvingar oss att tänka nytt och söka nya lösningar. I Övertorneå är framtiden redan här och med den nya kreativa sätt att arbeta för att kunna ge en god hälso- och sjukvård. Region Norrbotten var på plats i Almedalen och diskuterade Nära vård på nya sätt.

Nära vård-seminarium i Almedalen, Anders Ekholm, Inger Ros, Anna Nergårdh och Lisbet Löpare Johansson
Anders Ekholm, vice VD vid Institutet för framtidsstudier, Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung, Anna Nergårdh, utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård samt Lisbet Löpare-Johansson, utvecklingsdirektör vid Region Norrbotten och moderator.

Andelen äldre i Norrbotten är lika stor som den är i Japan. Vi ligger före de flesta regioner i Sverige med vår demografiska utveckling – det ställer ökade krav på vår hälso- och sjukvård.

 - Vi inser att vi behöver satsa mycket mer på det promotiva arbetet, vår utgångspunkt måste vara hälsa. Det innebär att patienten blir mer delaktig och tar ett större ansvar för sin egen hälsa, säger Elisabet Eero, verksamhetschef vid Övertorneå hälsocentral.

Den digitala utvecklingen är en förutsättning för oss i norra Sverige att nå människor i glesbygd och där det är långa avstånd. Det är 8 mil till närmaste sjukhus i Kalix och 18 mil till länssjukhuset i Sunderbyn.

- Vi försöker också att minimera onödiga transporter därför att det ger inget mervärde för våra patienter. Det pratas mycket om vård på distans. Men med digitaliseringen kommer vården mycket nära och in i våra hem, säger Elisabeth Eero.

- Vi har minimalt med resurser. Vi måste lyssna på våra patienter och använda de som resurser. Digitalisering är inte lösningen på alla problem utan är en komplettering, säger Mari Huhtanen, enhetschef vid Övertorneå hälsocentral.

- Jag blir lyckligt – det är som musik i öronen att få höra om arbetssätten som utvecklats i Övertorneå hälsocentral. Vi i vår organisation säger:  ”Vi vill vara möjliggörare och inte kravställare”, och det är precis de här patientperspektivet vi efterlyser i hela Sverige, säger Inger Ros, ordförande för patientföreningen HjärtLung.

- En framgångsfaktor för Region Norrbotten och Övertorneå hälsocentral är att ni är små – till antalet. Det är lättare att genomföra en förändring och anpassning i små organisationer. Det här skulle inte fungera så lätt i Stockholm, till exempel, eftersom Stockholm är så mycket större till antalet patienter och invånare, säger Anders Ekholm från Institutet för framtidsstudier.

Anna Nergård leder den pågående utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, som utgör ett viktigt steg i en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet där primärvården blir den första linjen i hälso- och sjukvården.

Den moderna hälso- och sjukvården beskrivs ofta som ett samarbete mellan olika samhällsaktörer, såsom idrottsföreningar och andra myndigheter.

- Även i det avseendet är Övertorneå ett föredöme som sätter patienten i centrum. Samarbete mellan olika vårdgivare och andra organisationer runt patienten har blivit ett naturligt arbetssätt i den lilla kommunen där alla känner alla, säger Anna Nergård.

Nära vård-seminarium i Almedalen
Studenterna André Hermansson, Amanda Backlund och Viviana Lundberg. Längst till höger Anna Nergårdh.

Sverige Hälso- och sjukvårdsstudenter deltog också och gav sina rektioner på Övertorneås arbete. Framtidens medarbetare vill jobba i team på riktigt  och de vill se en personcentrerad vård och jobba interprofessionellt - allt för att sätta individen i centrum.

- Övertorneå är ett av de första besöken vi gjorde i utredningen. Det som ofta beskrivs som svårigheter på andra ställen i Sverige har ni i Övertorneå redan genomfört. Det är ingen slump att den här utvecklingen genomförts i Övertorneå. Ett uthålligt och kunnigt ledarskap är en förutsättning för att genomföra dessa lösningar, säger Anna Nergård.

Nedan kan hela seminariet ses:

Norrbotten i Almedalen 2018

Norrbotten var på plats i Almedalen för att samtala med svenska beslutsfattare och berättade om länets villkor och förutsättningar. Region Norrbotten samordnade ett gemensamt norrbottensprogram i tre dagar under Almedalsveckan i Visby. www.norrbotten.se/almedalen

18 juli 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering