Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norrbotten planerar allmän screening av tjock- och ändtarmscancer

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hur ska Region Norrbotten svara upp mot den ökade efterfrågan på endoskopiundersökningar när allmän screening av tjock- och ändtarmscancer införs? Det var en av frågorna som diskuterades under en workshop på regionhuset i Luleå med läkare och sjuksköterskor från hela länet.

Michael Dahlberg, länschef för allmänkirurgin, och Carina Eriksson, verksamhetsutvecklare inom länssjukvården, höll i programmet för workshopen om endoskopiundersökningar. Foto: Jonas Hansson.Hur ska Region Norrbotten svara upp mot den ökade efterfrågan på endoskopiundersökningar när allmän screening av tjock- och ändtarmscancer införs? Det var en av frågorna som diskuterades under en workshop på regionhuset i Luleå med läkare och sjuksköterskor från hela länet.

Michael Dahlberg, länschef för allmänkirurgin, och Carina Eriksson, verksamhetsutvecklare inom länssjukvården, höll i programmet för workshopen om endoskopiundersökningar. Foto: Jonas Hansson. 

De standardiserade vårdförloppen för cancerbehandlingar innebär att vid kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer) ska behandlingsstart ske inom 39 dagar från det att en tumör upptäcks.Det ställer höga krav på vården och ännu tuffare kommer det att bli i takt med att befolkningen blir allt äldre (de flesta som drabbas är över 60 år). Samtidigt ska vården erbjudas på lika villkor oavsett var i länet patienterna bor.

Socialstyrelsen vill dessutom att allmän screening bland 60-74-åringar införs över hela landet. I Stockholm/Gotland är screeningen igång sedan många år och i övriga landet väntas det starta vid årsskiftet 2019/2020. De formella besluten, som tas av varje enskilt landsting/region, är dock inte fattade ännu.

Tusen fler koloskopier

Michael Dahlberg, länschef för allmänkirurgin i Region Norrbotten, konstaterade i samband med workshopen på regionhuset att efterfrågan på undersökningar kommer att öka påtagligt.

I dag genomförs årligen närmare 2 500 koloskopier (den typ av endoskopisk undersökning där tarmen undersöks) i Region Norrbotten.

– Med en allmän screening förväntas antalet öka med ytterligare 1 000. Det förutsätter utökade resurser i form av personal, lokaler, utrustning och utbildning. Dessutom krävs förändrade arbetssätt, säger Michael Dahlberg. 

 Michael Dahlberg, länschef för allmänkirurgin, och Carina Eriksson, verksamhetsutvecklare inom länssjukvården, höll i programmet för workshopen om endoskopiundersökningar. Foto: Jonas Hansson.Hur ska Region Norrbotten svara upp mot den ökade efterfrågan på endoskopiundersökningar när allmän screening av tjock- och ändtarmscancer införs? Det var en av frågorna som diskuterades under en workshop på regionhuset i Luleå med läkare och sjuksköterskor från hela länet.

Sjuksköterskor och läkare inom endoskopiverksamheterna i Norrbotten deltog i en workshop på regionhuset. Foto: Jonas Hansson.

Endoskopi och koloskopi

Endoskopi är en medicinsk undersökning som innebär att man med ett endoskop med kamera tittar in i mag-tarmkanalen.
Koloskopi är en endoskopisk undersökning av tjocktarmen.

Kolorektal cancer

Kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Könsfördelningen är i stort sett jämn. Varje år insjuknar i Sverige ca 6 000 invånare, varav ca 2 700 avlider.

Screening

Screeningprogram har i flera stora studier visats kunna minska dödligheten med 15 procent. Allmän screening i hela Sverige skulle rädda ca 300 liv per år.
Ekonomiska vinster för sjukvården består i billigare behandling om tumörerna upptäcks i tidigare stadium och minskade kostnader för palliativ vård.
Socialstyrelsen rekommenderar undersökning av män och kvinnor i åldern 60-74 år vartannat år. De individer som testas positivt kallas till vidare utredning med koloskopi.
Av norrlandstingen har Landstinget i Västernorrland redan fattat ett principbeslut om att införa allmän screening.
Källa: Regionalt cancercentrum (RCC) Norr.

Kontaktperson

Namn: Carina Eriksson
Titel: carina.eriksson@norrbotten.se
Telefonnummer: 0920-28 42 20

4 april 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering