Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nu är arbetet igång med Norrbottens nya folkhälsostrategi

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norrbottens nya folkhälsostrategi ska bidra till en mer jämställd och jämlik folkhälsa. Det var alla rörande överens om på den konferens som var avstamp för arbetet som påbörjas i år och sträcker sig till 2026.

Konferensen, som höll till på Vineyard event & konferens i Björsbyn utanför Luleå, gick under namnet Nya perspektiv på hälsa och tillväxt. Den samlade deltagare från hela länet. Inte bara från Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten, som är de tre organisationer som står bakom folkhälsostrategin, utan även från bland annat ideella organisationer.
Karin Börjesson, länsstyrelsen, Helena Öhlund, Älvsbyns kommun, och Anders Öberg, Region Norrbotten, deltog på konferensen från Norrbottens folkhälsopolitiska råd. I rådet sitter även ordförande Agneta Granström, Region Norrbotten, Birgitta Larsson, Gällivare kommun, och Anita Sköld, Pajala kommun. Foto: Jonas Hansson.

Konferensen, som höll till på Vineyard event & konferens i Björsbyn utanför Luleå, gick under namnet Nya perspektiv på hälsa och tillväxt. Den samlade deltagare från hela länet. Inte bara från Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten, som är de tre organisationer som står bakom folkhälsostrategin, utan även från bland annat ideella organisationer.

Krokar arm

Folkhälsostrateg Linda Moestam på Region Norrbotten var moderator för dagen och underströk vikten av att ”kroka arm” i det förbättringsarbete som strategin innebär. Hon beskrev det som något av en milstolpe att så många olika parter samlats för att göra verklighet av strategin.

Regionrådet Anders Öberg pekade på att insatser som vaccinering, cellprovtagning och mammografi är fortsatt viktiga för att uppnå en god folkhälsa, men att det även krävs andra angreppssätt för att göra skillnad.

– Det handlar om vad vi gör i vår vardag och om att skapa förutsättningar för individen att göra medvetna val, sa han.

Konferensen, som höll till på Vineyard event & konferens i Björsbyn utanför Luleå, gick under namnet Nya perspektiv på hälsa och tillväxt. Den samlade deltagare från hela länet. Inte bara från Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten, som är de tre organisationer som står bakom folkhälsostrategin, utan även från bland annat ideella organisationer.
Folkhälsostrateg Linda Moestam var moderator och föreläse om jämställdhetsintegrering.

Konferensen, som höll till på Vineyard event & konferens i Björsbyn utanför Luleå, gick under namnet Nya perspektiv på hälsa och tillväxt. Den samlade deltagare från hela länet. Inte bara från Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten, som är de tre organisationer som står bakom folkhälsostrategin, utan även från bland annat ideella organisationer.
Mats Jakobsson, vetenskaplig ledare för social hållbarhet på Norrbottens kommuner, poängterade betydelsen av bland annat utbildning.

Helena Öhlund, kommunalråd i Älvsbyn, och även hon ledamot i folkhälsopolitiska rådet beskrev det som att organisationerna bakom folkhälsostrategin nu erbjuder länets kommuner ett smörgåsbord av stöd och aktiviteter för att lyckas i arbetet.

– Det finns olika behov i länets 14 kommuner, konstaterade hon.

Inte råd att tappa människor på vägen

Mats Jakobsson, vetenskaplig ledare för social hållbarhet på Norrbottens kommuner, föreläste om hälsoläget i länets kommuner utifrån varje kommuns förutsättningar.

Han poängterade bland annat betydelsen av utbildning och de normer och värderingar som barn får med sig hemifrån.

– Det gör stor skillnad för folkhälsan om man lever gott eller om man lever på mariginalen. Vår självbild skapas av de sammanhang vi växer upp i, men den går att förändra. Vi måste därför hitta sätt att kompensera för de olika förutsättningar som vi har med oss. Vi har inte råd att tappa en massa människor på vägen utan alla måste ha lika möjligheter, sa han.

Han lyfte därefter fram en rankning av länets kommuner utifrån dess befolkningsmässiga förutsättningar, baserat på en modell från Östergötland. Större andel tjänstemän, låg arbetslöshet, en yngre befolkning och fler som går färdigt gymnasiet ger pluspoäng och leder till bättre hälsa i befolkningen, vilket tenderar att gynna länets större kommuner.

Konferensen, som höll till på Vineyard event & konferens i Björsbyn utanför Luleå, gick under namnet Nya perspektiv på hälsa och tillväxt. Den samlade deltagare från hela länet. Inte bara från Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten, som är de tre organisationer som står bakom folkhälsostrategin, utan även från bland annat ideella organisationer.
”Om man gör en jämförelse med fotboll är det vi som är länslaget för folkhälsofrågorna”, konstaterade regionråd Anders Öberg. Vid hans sida syns Linda Moestam, Region Norrbotten, och Helena Öhlund, Norrbottens kommuner.

Åsa Rosendahl, statistiker från Region Norrbottens folkhälsocentrum, pratade om hur man kan sätta en prislapp på förbättrade levnadsvanor genom en hälsokalkylator utarbetad av Uppsala universitet.

Leder till 102 färre sjukdomsfall

Om invånarnas BMI, rökning, fysisk inaktivitet och riskbruk kan minskas med två procentenheter vardera leder det enligt kalkylen till 102 färre sjukdomsfall under en femårsperiod och en kostnadsbesparing med runtomkring 10 miljoner kronor för vardera region, kommun och försäkringskassa, under förutsättning att det inte samtidigt kommer ett oväntat inflöde, berättade hon.

Margareta Eriksson, folkhälsostrateg på Region Norrbottens folkhälsocentrum, berättade om hälsosammare levnadsvanor, ett område som Region Norrbotten särskilt kommer att arbeta med under hösten för att omsätta folkhälsostrategin till en handlingsplan. Hon berättade också om Norrbottens hälsosamtal (se separat artikel).

Konferensen, som höll till på Vineyard event & konferens i Björsbyn utanför Luleå, gick under namnet Nya perspektiv på hälsa och tillväxt. Den samlade deltagare från hela länet. Inte bara från Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten, som är de tre organisationer som står bakom folkhälsostrategin, utan även från bland annat ideella organisationer.
FN:s globala mål för hållbar utveckling har stor betydelse för folkhälsan, konstaterade Anna Lindgren från Sweco.

Konferensen, som höll till på Vineyard event & konferens i Björsbyn utanför Luleå, gick under namnet Nya perspektiv på hälsa och tillväxt. Den samlade deltagare från hela länet. Inte bara från Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten, som är de tre organisationer som står bakom folkhälsostrategin, utan även från bland annat ideella organisationer.
Region Norrbottens folkhälsostrateg Margareta Eriksson berättade om vikten av hälsosammare levnadsvanor.

Från Sweco i Stockholm medverkade hållbarhetskonsulten Åsa Lindgren, som satte in det regionala folkhälsoarbetet i ett internationellt perspektiv kopplat till FN:s 17 globala hållbarhetsmål, som är framtagen i dialog med organisationer och stater över hela världen.

Handlingsplaner tas fram

Vidare gav dagens moderator Linda Moestam, som också är sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Region Norrbotten, en bakgrund till hur folkhälsostrategin kan jämställdhetsintegreras, en viktig målsättning eftersom skillnaderna mellan kvinnor och män är stora på flera områden och behöver utjämnas.

Summa sumarum var det många olika aspekter av folkhälsoarbetet som diskuterades under dagen och arbetet fortsätter som nämnts under hösten med att ta fram handlingsplaner. Regionen fokuserar på förbättrade levnadsvanor, länsstyrelsen på normer och värderingar och Norrbottens kommuner på utbildning och livslångt lärande, allt medan folkhälsorådet arbetar med att ta fram en plan för hur folkhälsoarbetet ska bli mer systematiskt. Allt detta viktiga pusselbitar för att få ihop helheten.

18 juni 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering