Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nu erbjuds patienter med långvarig smärta digitala kunskapspass

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Vad innebär långvarig smärta? Den frågan försöker Region Norrbottens rehabiliteringsverksamhet ge svar på till de patienter som drabbats. Det sker sedan tidigare genom föreläsningar på Garnis rehabcenter i Boden och nu har de kunskapspassen blivit digitala – till stor del påskyndat av coronapandemin.

Rehabmedicin Sunderby sjukhus 
Susanne Hellgren, verksamhetsutvecklare, Andreea Masec, psykolog, och Sofie Albertsson, fysioterapeut, arbetar både på Rehabmedicin, Sunderby sjukhus, och Garnis rehabcenter i Boden. Foto: Jonas Hansson.

Rehabmedicin på Sunderby sjukhus i Luleå och Garnis rehabcenter i Boden arbetar nära ihop med patienter som har neurologiska skador eller sjukdomar och som har drabbats av långvarig smärta. Båda enheterna ingår i Region Norrbottens rehabiliteringsverksamhet.

Patienterna kan exempelvis ha varit med om en bil- eller hästolycka, vara diagnosticerade med cancer eller endometrios eller ha smärtor efter en operation. Framöver kanske det också kommer att vara patienter som rehabiliteras efter covid-19, beroende på hur deras hälsa påverkas kopplat till smärta.

Videorum

Sedan länge har smärtpatienterna inför sin rehabilitering erbjudits tre kompetenspass på vardera en timme.

Tidigare kallades de till Garnis i Boden, men sedan hösten 2019 har de erbjudits att delta från videorummen på sina hälsocentraler.

– Många har lång väg att resa till Boden och förutom avståndet kan det vara andra orsaker att de inte kan resa, som exempelvis smärta, jobb och ekonomi, säger verksamhetsutvecklare Susanne Hellgren när vi träffas på rehabmedicin på Sunderby sjukhus.

På frågan varför man inte kommit igång med digitala möten tidigare svarar hon:

– Alla har ju vetat att tekniken finns, men jag upplever att det har tagit fart i samband med det omställningsarbete som regionen driver och där bland annat ökat patientfokus har varit viktigt.

Rehabmedicin Sunderby sjukhus
”Jag försöker få patienterna att inse att de har makt att förändra sina liv även om smärtan är kvar”, säger psykolog Andreea Masec.

Patientsäkerhet

Den 1 april i år stängdes all gruppverksamhet på Garnis ned med anledning av corona. Samtidigt behövde icke nödvändiga patientbesök på hälsocentralerna begränsas. I samband med det övergick därför kunskapspassen till digitala föreläsningar på Skype.

– Coronapandemin påskyndade digitaliseringen. På initiativ av våra chefer, som varit tydliga med att vi ska jobba med digitala lösningar, och med hjälp från regionens digitaliseringsavdelning kunde vi snabbt komma igång, säger Susanne Hellgren.

För patientsäkerhetens skull behöver patienterna först hämta hem applikationen ”Skype for business”. De får inbjudan att delta via 1177, där de loggar in med Bank-ID för att säkerställa sin identitet.

Mer än tre månader

De patienter som bjuds in har haft mer än tre månaders smärta.

Kunskapspassen kan de antingen kan följa en och samma dag eller vid olika tillfällen.

– Vi har kommit fram till att ungefär fem deltagare per gång, några färre än vid de fysiska mötena, är lagom. Vi måste kunna se patienterna, bland annat för att kunna fånga upp signaler. De ska också kunna se varandra så att det så långt det är möjligt upplevs som ett fysiskt möte, säger Susanne Hellgren, som i egenskap av verksamhetsutvecklare också har i uppdrag att ge teknisk support.

Balans i vardagen

Ett av de tre kunskapspassen ansvarar fysioterapeuten Sofie Albertsson för.

– Jag pratar om vad som händer i kroppen och hur nervsystemet funkar. Det handlar exempelvis om varför deras händer domnar, varför de är ljudkänsliga och varför smärtan förflyttar sig i kroppen. Många har redan hört det tidigare när de varit till vården, men inte kunnat ta till sig det eller glömt det.

På ett annat pass handlar det om balans i vardagen. Där är det vanligtvis en arbetsterapeut som föreläser om att kroppen behöver både aktivitet och vila samt om strategier för en hållbar vardag

 Rehabmedicin Sunderby sjukhus
Sofie Albertsson, Susanne Hellgren och Andreea Masec använder Skype för de kunskapspass som långvariga smärtpatienter erbjuds. Foto: Jonas Hansson.

Allt är inte förlorat

Det tredje passet, som handlar om beteendeförändringar, ansvarar psykologteamet för, där Andreea Masec ingår.

– Ofta har de haft smärta flera år och det leder till att de börjar göra saker annorlunda och att livet inte är så roligt längre. Jag försöker förmedla att det inte är allt som är förlorat utan att man fortfarande kan fylla livet med roliga saker, säger hon.

Andreea Masec beskriver hur många patienter inte längre orkar träffa sina vänner för att de inte vill visa hur ont de har. De har slutat med sina fritidsintressen, orkar inte gå ut och fika eller åka på sina barns fotbollsmatcher. Ibland orkar de inte ens gå och hämta posten.

– Många tänker att de inte har något liv kvar. Jag försöker få dem att inse att de har makt att förändra sina liv även om smärtan är kvar, säger hon.

Större mening med livet

Huvudmålet med kunskapspassen är inte att de ska bli av med smärtan utan att de ska känna en större mening med livet, konstaterar Sofie Albertsson:

– Många tänker att kroppen är trasig och håller på gå sönder. Vi försöker få dem att förstå att smärta inte är något mått på hur skadad kroppens vävnader är.

Även när coronapandemin är över kommer de flesta kompetenspassen att hållas digitalt.

– Vi ska utvärdera dem först, men det blir troligen en blandning av fysiska och digitala möten eftersom alla har olika sätt att ta till sig information, säger Susanne Hellgren.

Digital rehabilitering

Som komplement till det smärtrehabiliteringsprogram som finns på Garnis, bestående av två åttadagarsbesök (som pausats på grund av corona), håller de också på att ta fram ett individuellt rehabiliteringsprogram för Skype. På sikt är tanken att kunna använda regionens nya app för digitala vårdbesök, som är under utveckling.

– Dels vet vi inte hur länge corona håller i, dels vill vi fortsätta att underlätta för patienter som har svårt att vara borta hemifrån, säger Susanne Hellgren.

Fotnot: Även andra verksamheter inom Region Norrbotten har planer för digitala gruppmöten med patienter och i några fall har de också kommit igång. Ett exempel är LSS Råd och stöd.

1 juni 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering