Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ny modell för nya lösningar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den 10 juni hölls ett seminarium kring projektet Testbädd personcentrerad närsjukvård som landstinget tillsammans med kommunförbundet, LTU och näringslivet bedrivit sedan hösten 2013.

Under projekttiden har en modell tagits fram för hur nya lösningar inom hälsa, vård och omsorg ska kunna utvecklas, verifieras och valideras.

Det blev tydligt att detta måste ske genom nära regionalt samarbete med många olika aktörer, bred expertis och kunnande.

Därför bjöds alla partners samt deltagande verksamheter från landstinget till en workshop där projektresultat presenterades och man i arbetsgrupper fick jobba vidare med frågeställningen hur en regional testbädd för framtidens hälsa ska fungera.

Frågeställningarna som grupperna fick arbeta med och de svar som lades fram finner du nedan:

Fråga 1: Den testbäddsmodell vi tagit fram, har den en funktionalitet som passar er som regionala parter? Vad är bra? Vad är mindre bra och är något rent dåligt?

Svar: Modellen känns lättanvänd och är en bra grund att stå på och man uppskattar att den innehåller en väg från idé till implementering. Härutöver känns den snabb, enkel och tydlig. Modellen tydliggör behovet av att identifiera vem som är uppdragsgivare. Visa saknar i modellen ett iterativt (upprepningsbart) moment och uppfattar inte skillnaderna mellan stegen och att det i varje steg finns möjligheter till iteration. Man ser en tydlig värdegrund via PCV och en kvalitetsstämpel via bedömningskriterierna ur MAST. Flera identifierar problem som mer rör landstinget som organisation och de lagrum vi är skyldiga att följa, vilket inte testbädden kan göra så mycket åt. Modellen kommer att kräva förtydliganden inom och mellan parterna för full funktionalitet. Avtal mellan parterna lär då bli nödvändiga.

Fråga 2: Hur ser ni på beslutsfattande i olika skeden, mandat och roller kopplat till processen? Vilka konsekvenser kan det få?

Svar: Mall för beslutsunderlag underlättar och att beslutsvägar blir kända och det krävs att mandatet per beslutsnivå förtydligas. Beslut kan leda till nya typer av samverkan och i vissa fall till upphandling. Modellen behöver kompletteras med riktlinjer för beslutsfattande som parterna är överens om. Ett råd(d.v.s. de som bedömer idéer och test) behöver bestå av personer med expertkompetens som utöver detta har en helhetssyn på de värden testbädden ska skapa.

Fråga 3:

Vad ska testbädden generera? Vilken typ av svar, utfall, värde eller vinst ska det ge process/lösnings/produkt-ägare?

Svar: Värdena är varierande från fall till fall men ett par centrala värden är gemensamma:

  • Indirekt skapas en självförbättrande organisation via reell kunskap om nätverks- och partnerskapsarbete som underlättar samverkan mellan huvudmän.
  • Samverkan i regionen gynnas på sikt.
  • Testbädden stöder tillvaratagandet av verksamheters egna idéer.
  • Testbädden systematiserar framtagandet av ny kunskap och kvalitativa beslutsunderlag.
  • Testbädden kan bidra till lansering av nya produkter, förändrat arbetssätt och ökad brukarmedverkan.

Resultaten kommer att ligga till grund för en framtida implementering av denna regionala plattform och process som ska hantera processer, metoder, tjänster och produkter inom vård, hälsa och omsorg.

8 juli 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering