Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Nya sjuksköterskor rustas för en vård i förändring

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Från och med i höst gäller en helt ny utbildningsplan för de sjuksköterskor som utbildas i Norrbotten. Samtidigt breddinförs peer learning, där studenter tar större eget ansvar för sitt lärande, och alla nyutbildade sjuksköterskor erbjuds ett kliniskt basår, en strukturerad introduktion som ska rusta dem för deras nya yrkesroll och en sjukvård i förändring.

Kerstin Rahkola utbildningsstrateg

Kerstin Rahkola, utbildningsstrateg på Region Norrbottens utvecklingsavdelning, berättar om den nya sjuksköterskeutbildningen, breddinförandet av peer learning och det kliniska basåret som erbjuds nya sjuksköterskor. Foto: Jonas Hansson.

I Norrbotten är det Luleå tekniska universitet som ansvarar för sjuksköterskeprogrammet, där totalt cirka 200 studenter antas varje år för tre års studier, och den verksamhetsförlagda delen är placerad hos Region Norrbotten.

Nu förändras utbildningen.

De som redan påbörjat utbildningen enligt den gamla planen fortsätter med den, men parallellt med det införs en ny.

– Anledningen är att det ställs nya krav på dagens hälso- och sjukvård och då måste också sjuksköterskeutbildningen följa med, säger Kerstin Rahkola, utbildningsstrateg på Region Norrbottens utvecklingsavdelning.

Simulerade metodövningar

Några av nyheterna i utbildningen är att ämnena omvårdnad och medicinsk vetenskap integreras, för att lättare kunna tillämpa nya kunskaper.

Det blir också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) varje termin. Inför VFU:n kommer studenterna dessutom att få träna mer utan patienter, i simulerade metodövningar.

– Allt detta bidrar till att studenterna är mer ajour med de förändringar som sker på arbetsmarknaden när de kommer ut på praktik eller sitt första arbete, säger Kerstin Rahkola.

Studenterna kommer också att i större omfattning än i dag att få göra sin VFU inom öppenvården.

– Vården flyttas allt mer från sluten till öppen vård, så det är en naturlig konsekvens att vi placerar studenterna på dagvårdsverksamheter och andra verksamheter som i dag inte tar emot sjuksköterskestudenter, säger Kerstin Rahkola.

Ett mer aktivt lärande

En annan förändring är införandet av peer learning, där studenter ska lära av varandra. Därmed frångår man den så kallade ”mästar-lärlingmodellen”.

– Vi har redan börjat införa det succesivt och studenterna har tyckt att det varit väldigt positivt. Det innebär ett mer aktivt lärande där de inte frågar en erfaren sjuksköterska om råd hela tiden utan måste tänka mer själva. Det skapar en djupare relation till patienterna när de i större utsträckning måste utgå från patienternas behov. Det är också en del i det nya tänket kring personcentrerad vård, säger Kerstin Rahkola och fortsätter:

– Vi har i dag brist på erfarna sjuksköterskor som handledare, men detta är inte orsaken till att vi inför peer learning. Studenterna kommer även fortsättningsvis ha tillgång till handledare, men de får större ansvar för sitt lärande än tidigare.

Kerstin Rahkola konstaterar att peer learning inte är något nytt i Region Norrbotten utan att det har praktiserats i flera år inom vissa yrkesgrupper och på vissa orter.

– Nu inför vi modellen fullt ut.

Mentorssamtal i grupp

I höst påbörjas också införandet av ett basårsprogram, ett så kallat ”kliniskt basår”, som alla nyanställda sjuksköterskor erbjuds att gå.

– Det blir en mer strukturerad introduktion som ska stödja övergången från studier till arbetsliv. I kliniskt basår ingår bland annat utbildningsdagar där frågor som rör exempelvis akutomhändertagande, patientsäkerhet, äldres vård och hälsa och personcentrerad vård tas upp. Det ingår också en strukturerad arbetsplatsintroduktion, en utsedd handledare/coach, regelbundet inplanerade möten med närmaste chef och mentorsamtal i grupp, där det bland annat reflekteras över komplexa vårdsituationer, stress och vad som ger arbetsglädje. Tanken är att alla ska bli väl rustade för sin nya yrkesroll.

Det kliniska basåret införs gradvis under 2018 och ska vara helt etablerat under våren 2019.

Kontaktperson

Namn: Kerstin Rahkola
Titel: Utbildningsstrateg, Region Norrbotten
Telefonnummer: 070-242 28 82

5 juli 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering