Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Ökat fokus på första hjälpen till psykisk hälsa

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det senaste året har 15 nya instruktörer i första hjälpen till psykisk hälsa utbildats i Norrbotten. Länssamordnaren Cecilia Wagenius på Region Norrbottens folkhälsocentrum har själv haft nytta av metoden i kontakten med en vän. ”När jag märkte att den fungerar fick jag lite av gåshud”, berättar hon.

Cecilia Wagenius är certifierad MHFA-instruktör och länssamordnare i första hjälpen till psykisk hälsa
Cecilia Wagenius är certifierad MHFA-instruktör och länssamordnare i första hjälpen till psykisk hälsa. Foto: Anders Alm.

Utbildningskonceptet Första hjälpen till psykisk hälsa, eller på engelska Mental Health First Aid (MHFA) har ursprungligen utvecklats i Australien. Målet är att de som har gått utbildningen ska kunna ge en första hjälp, ofta i väntan på att vården tar vid.

På Region Norrbottens folkhälsocentrum har Cecilia Wagenius, projektledare, och Gudrun Lundgren, folkhälsostrateg, gått en instruktörsutbildning på Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP), som är Region Stockholms och statens gemensamma expertorgan för suicidprevention.

Nystart i Norrbotten

Norrbotten har haft ett antal utbildade och certifierade instruktörer sedan tidigare, bland annat kopplat till det samiska kunskapsnätverket och vissa hälsocentraler.

­– Men nu har vi gjort en nystart, säger Cecilia Wagenius och tillägger att metoden är en del i det suicidpreventiva arbetet som Folkhälsocentrum bedriver och även har en koppling till SAM-modellen (Samverka, Agera, Motivera), som går ut på att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga.

Hon berättar att det inte bara finns MHFA-instruktörer inom regionen utan även hos kommuner, ungdomsmottagningar och ideella organisationer.

– Jag ansvarar för det nätverk som finns i länet och vi har regelbundna träffar.

Tre målgrupper

Det finns tre olika målgrupper för MHFA-stödet: barn/unga, vuxna och äldre.

– På Folkhälsocentrum är vi utbildade i alla tre och drömmen vore att kunna genomföra en MHFA-utbildning på ett äldreboende, säger Cecilia Wagenius.

Hittills har hon utfört en större utbildningsinsats, tillsammans med Cajsa Norén, MHFA-instruktör på Arjeplogs kommun.

– Det var en blandning av privatpersoner, kommunanställda och personer inom elevhälsan som deltog under två dagar och vi fick väldigt positiv respons efteråt, berättar hon.

Kan avlasta vården

Utbildningen tar bland annat upp hur man beter sig i en akutsituation, när någon är på väg att ta sitt liv eller har drabbats av en psykos, men även hur man kan agera när någon bara mår allmänt dåligt och om vad som tillhör en ungdoms psykiska utveckling.

– En viktig del är hur man vid behov kan hjälpa personen vidare till vård och hur möjligheten till professionellt stöd ser ut på just den orten. Många gånger kan det räcka med att en person som mår dåligt blir sedd och hörd, men ibland behövs en kontakt med vården, säger Cecilia Wagenius, som menar att MHFA-metoden på sikt kan bidra till att avlasta vården.

Fokus på handlingsplan

Utbildningen tar också upp olika former psykisk ohälsa, som exempelvis depression och ångest.

– Det viktiga för de som utbildat sig i MHFA är att aldrig själva sätta en diagnos, säger Cecilia Wagenius.

Fokus är istället på en handlingsplan förkortad BLEUS (se bilden nedan).

– Det handlar exempelvis om att lyssna öppet och fördomsfritt och att uppmana personen att söka hjälp, vilket många inte gör. Det kan ta tid att få träffa någon inom psykiatrin på grund av långa köer, men i väntan på det kan vi stötta personen genom att till exempel gå promenader ihop och få igång hans eller hennes nätverk, säger Cecilia Wagenius.

Cecilia Wagenius är certifierad MHFA-instruktör och länssamordnare i första hjälpen till psykisk hälsa
Handlingsplanen, förkortad BLEUS, består av fem steg.

”Du är själv verktyget”

Det är dock inte alla som hanterar att ge stöd med hjälp av MHFA-metoden.

– Nej, du är ju själv verktyget och om det är trasigt är det svårt att laga en annan person. Man måste se till att man orkar fullfölja om man tar på sig att stötta en person med psykisk ohälsa. Däremot tror jag att vi alla kan bidra till att minska stigman kring psykisk ohälsa genom att prata mer om det och genom att förmedla hopp.

Hon har själv haft nytta av metoden i kontakt med en gammal vän på sociala medier.

– Vi chattade och jag märkte att personen signalerade att något inte kändes bra så jag använde mig av handlingsplanen. När personen sedan tog kontakt med en psykolog och jag märkte att metoden fungerar fick jag lite av gåshud, berättar hon.

14 april 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering