Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Överkalix är först med mobil service i byarna

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Två dagar i veckan rullar en bil från Överkalix hälsocentral ut till kommunens byar, som en del i Region Norrbottens nya koncept för filialer och servicepunkter. På grund av coronapandemin kom det nya arbetssättet igång tidigare än planerat och dessutom har hemsjukvården tillfälligt förstärkts.

Överkalix hälsocentral
Från vänster: Christina Jakobsson, enhetschef med särskilt ansvar för mottagning och ambulans, Ida Pedersen, distriktssköterska, Evelina Nilsson, undersköterska, Veronica Lagré, undersköterska, Linda Persson, distriktssköterska, Annika Nilsson, sjuksköterska, och Kristiina Kollin, enhetschef med särskilt ansvar för OBS-avdelningen. Foto: Jonas Hansson.

Coronapandemin har ställt allt på sin spets inom vården, också på Överkalix hälsocentral. Exempelvis har de sex obs-platserna stängts ned och fyra sjuksköterskor och fyra undersköterskor har lånats ut till Kalix sjukhus.

Nya arbetsrutiner har införts, men en del var redan planerat att ske. Exempelvis införandet av en "mobil servicepunkt" för byarna, som till vissa delar påminner om de gamla distriktssköterskemottagningarna.

Corona skyndade på

Bakgrunden är ett beslut av Region Norrbotten att bevilja länets hälsocentraler ersättning för att under 2020 öppna åtta filialer och elva servicepunkter (se faktaruta).

När det gäller servicepunkterna har hälsocentralerna i både Överkalix och Övertorneå beslutat att de ska vara mobila.

– Coronapandemin har gjort att vi kommit igång tidigare än planerat eftersom det framför allt är äldre personer som tillhör riskgrupper och är behov av vård som erbjuds ett hembesök – och vi har

en väldigt hög andel 70+ i kommunen. Personalen ser vinsterna med arbetssättet och patienterna är nöjda, säger Kristiina Kollin, som tillsammans med sin namne Christina Jakobsson är enhetschef på Överkalix hälsocentral.

Naturligt att samarbeta

Kristiina Kollin arbetar halva sin tid åt Region Norrbotten och den andra halvan är hon uthyrd åt Överkalix kommun, där hon har ansvar för kommunens hemsjukvård.

– Det är naturligt att samarbeta i en liten kommun där det är svårt att rekrytera personal, säger hon.

Hennes kollega Christina Jakobsson beskriver det som en unik lösning:

– Det finns ingen annan kommun i Norrbotten där hälsocentral och kommunal hemsjukvård har gemensam chef. Nu förbereder vi oss också för att flytta ihop i gemensamma lokaler på hälsocentralen, säger hon.

Fem mil till Lansjärv

Den mobila servicepunkten innebär att de tisdagar och torsdagar åker ut i byarna – Jockfall, Rödupp och Kypasjärvi för att nämna några exempel. Längst är det till Lansjärv, fem mil bort.

– Ena dagen är det en sjuksköterska, som kan ge behandling, som åker ut. Den andra dagen är det en undersköterska, som kan ta prover och göra omläggningar, berättar Kristiina Kallin.

Överkalix hälsocentral
Kristiina Kollin och Christina Jakobsson är båda enhetschefer på Överkalix hälsocentral. Kristiina Kollin är dessutom enhetschef på halvtid för kommunen hemsjukvårdsteam. Foto: Jonas Hansson.

Förstärkt hemsjukvård

Utöver den mobila servicepunkten har Överkalix hälsocentral liksom övriga hälsocentraler i Norrbotten under coronapandemin infört förstärkt hemsjukvård, med bland annat utökad läkarmedverkan. En bedömningsbil besöker patienter och kan vid behov få distanskonsultation från en jourläkare.

– Inom kort kommer vi också att komplettera med utrustning så att vi kan göra analyser av blodprov i hemmen, berättar Christina Jakobsson.

Samordning

Syftet med hembesöken, oavsett om det sker som hemsjukvård, förstärkt hemsjukvård eller mobil servicepunkt är om möjligt undvika inläggningar på sjukhus för äldre och sköra personer.

Samarbetet med kommunens hemsjukvård är en viktig faktor till att det fungerar så bra.

– Istället för att jobba parallellt kan vi samordna hembesöken. När vi snart delar lokal och har gemensamma personal- och ledningsmöten kommer det att bli ännu bättre, säger Kristiina Kollin.

Digital vård

Hon konstaterar att det för patienten inte spelar någon roll om det kommer personal från kommunen eller regionen.

– Det handlar om att använda vår gemensamma kompetens rätt.

Hon nämner också att digital vård har ökat.

– Från vårt videorum på hälsocentralen kan patienterna få träffa läkare på sjukhusen, framför allt i Kalix, Sunderbyn och Umeå.

Bra återväxt

Även om det bara är tre läkare, varav två på halvtid (och en ST-läkare på ingång), som arbetar på Överkalix hälsocentral ser både Kristiina Kollin och Christina Jakobsson positivt på personalrekryteringen i övrigt.

– Vi har ganska bra återväxt, inte minst på yngre personal som utbildat sig för att jobba inom vården på hemorten. säger Christina Jakobsson.

– När jag tillträdde som enhetschef för fem år sedan hade hälften av dåvarande personal gått i pension, men det har vi lyckats återställa. Att vi jobbar så nära kommunen gör oss till en attraktiv arbetsgivare, säger Kristiina Kollin.


Om filialer och servicepunkter

Hälsocentralerna i Norrbotten, både regionens egna och privat, kan från och med 2020 ansöka om att öppna filial eller servicepunkt. Syftet är att förbättra vården och skapa bättre tillgänglighet i glesbefolkade områden.

För att en servicepunkt ska beviljas krävs ett avstånd på 25-44 km från hälsocentralen. Den kan antingen bedrivas i en fast lokal eller som en mobil lösning. Servicepunkten bemannas av en sjuksköterska eller undersköterska. Öppettiden ska vara regelbunden, minst varannan vecka. På servicepunkten ska man kunna ta prover och få hjälp med enklare vård.

För att en filial ska beviljas krävs ett avstånd på 45 km eller mer samt att minst 150 personer i befolkningen är 65 år eller äldre. På en filial ska man kunna få möjlighet till medicinsk bedömning och åtgärd. Den bemannas av sjuksköterska/läkare och eventuellt också andra yrkeskategorier. Filialen ska hålla öppet regelbundet, minst en dag i veckan.

18 maj 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering