Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

PICC-linemottagningen i Piteå får årets stora förbättringspris

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

”Vad skönt att slippa en massa stick i framtiden”, skriver en av patienterna i en utvärdering. ”Det var ju smidigt, nu kan jag fara och jaga älg i eftermiddag”, skriver en annan. Det handlar om PICC-linemottagningen på IVAK i Piteå, som får Region Norrbottens stora förbättringspris i vården 2020.

Stora förbättringspriset 2020
I samband med regionfullmäktige delades stora förbättringspriset 2020 ut. Från vänster: Anna Åström, enhetschef och projektledare för PICC-line-mottagningen, specialistsjuksköterskorna Bengt Olsen och Claes Enberg samt Christina Lundqvist, verksamhetschef på IVAK. Foto: Jonas Hansson.

Av årets ansökningar till regionens stora förbättringspris valde juryn ”En säker infart till blodbanan för trygg och snabb behandling”, som skickats in av IVAK, avdelningen för intensivvård, ambulans och akutmottagning, på Piteå sjukhus.

PICC står översatt från engelska står för ”perifert inlagd centralkateter” och mottagningen i Piteå innebär enligt juryns motivering både ökad patientsäkerhet och sänkta kostnader, liksom ”ökad livskvalitet för patienter i behov av frekventa kontakter med hälso- och sjukvården”.

Även på covidpatienter

Anna Åström, enhetschef för IVAK i Piteå, menar att med PICC-line är alla vinnare, såväl verksamheten, regionen och patienterna.

– Att IVAK får den här bekräftelsen känns fantastiskt roligt och vårt PICC-lineteam ska ha en stor eloge för deras arbete. Ingenting är omöjligt för dem. De tänker alltid på helheten för den enskilda vårdtagaren. De har även lagt PICC-lines på covidpatienter, vilket har underlättat både för patienter och personal.

På frågan hur de ska använda de 100 0000 kronor som prispengarna består av svarar hon:

– Det har vi inte bestämt än, men utveckling och utbildning står högt upp på agendan.

Anna Åström, enhetschef och projektledare för PICC-line-mottagningen, specialistsjuksköterskorna Bengt Olsen och Claes Enberg samt Christina Lundqvist, verksamhetschef på IVAK.
Glada pristagare med diplom och blommor: Anna Åström, enhetschef och projektledare för PICC-line-mottagningen, Bengt Olsen, specialistsjuksköterska, Christina Lundqvist, verksamhetschef på IVAK, och Claes Enberg, specialistsjuksköterska.

”Var det inte värre …”

I de utvärderingar som kommit in från patienterna lovordas initiativet, några exempel:

  • ”Var det inte värre än så här…”.
  • ”Det var ju smidigt, nu kan jag fara och jaga älg i eftermiddag”.
  • ”Vad skönt att slippa en massa stick i framtiden”.
  • ”Den här slangen skulle jag haft för länge sedan, så enkelt”.

En PICC-line beskrivs som en tunn kateter som läggs in i ett av överarmens blodkärl med hjälp av ultraljud. Inläggningen tar ungefär en timme och sker med lokalbedövning. När patienten väl har sin PICC-line kan den skötas i hemmet av distriktsköterskor, vilket kortar tiden för inläggning på sjukhus. 

Att sätta in en PICC-line kräver ingen operationssal och ingen narkosläkare, som vid insättningen av en venport.

Från hela Norrbotten

PICC-line-mottagningen i Piteå startades hösten 2018 och hittills har över 400 PICC-lines satts in. Mottagningen tar emot patienter från hela Norrbotten. Tidigare var patienterna tvungna att åka till Umeå.

Patienter är övervägande äldre personer med återkommande inläggningar. Även cancer- och smärtpatienter är vanligt förekommande.

– Eftersom specialistsjuksköterskorna Claes Enberg och Bengt Olsen sedan tidigare var vana att arbeta med ultraljud och hade en god stickteknik utbildades de i att sätta PICC-line, berättar Anna Åström.

PICC-line Piteå
Anna Åström, enhetschef för IVAK på Piteå sjukhus och projektledare för PICC-linemottagningen, omgiven av specialistsjuksköterskorna Claes Enberg och Bengt Olsen, som demonstrerar en PICC-lineinläggning på en docka. Foto: Simon Eliasson.

Utan en massa stick

Förbättringsarbetet startade när Claes Enberg och Bengt Olsen såg en patient som for illa genom långa väntetider, många behandlingar och med ett stort lidande som följd.

– Vi frågade oss hur vi kunde underlätta behandlingen utan många stick och behandlingstillfällen. Efter ett besök vid PICC-linemottagningen i Umeå beslutade vi oss för att ge norrbottningarna samma möjlighet till vård, berättar de.

De konstaterar att patientnyttan märks dagligen.

– För patienten blir det snabbare handläggning från diagnos till behandling, mindre nålstick i armen och en ökad livskvalitet. 

Stor besparing

Vinsterna för sjukvården är ett minskat antal vårddygn och vårdkontakter, minimerade röntgenundersökningar, minskad risk för återkommande infektioner, minskad användning av antibiotika och minskade vårdkostnader. Det frigör också tid för operationsavdelningen som i stället kan ta hand om andra patienter.

Räknat i pengar sparade regionen 3,8 miljoner kronor i material och arbetskostnader under 2019 jämfört med om de använt venportar i samma omfattning som tidigare. Till detta kan läggas minskade vårddagar och minskade kostnader för utomlänsvård.

 Innan PICC-line
Så här kan det se ut på en patient som stuckits många gånger, men det var innan IVAK i Piteå började med PICC-line. Foto: PICC-line-mottagningen Piteå.

17 juni 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering