Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Paramedicinskt team stöttar upp mottagandet av multisjuka äldre

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det beskrivs som ”framtidens teambaserade akutmottagning”, där fysioterapeuter och arbetsterapeuter stärker upp på akuten vid Sunderby sjukhus i Luleå. Tanken är att de ska avlasta övrig personal när det gäller omhändertagandet av multisjuka äldre.

Paramedicinskt team på akuten Sunderby sjukhus
Från vänster: Maria Palo, enhetschef för fysioterapienheten, Anneli Wickbom, arbetsterapeut, Magnus Stålnacke, fysioterapeut, Helen Söderström, enhetschef för arbetsterapienheten, och Lena Green, arbetsterapeut. Foto: Jonas Hansson.

När vi träffas är det första arbetsdagen på akuten.

– Det här är en ny arena för oss och vi har styrt om lite i vår organisation. Det är en försöksverksamhet som kommer att pågå minst ett halvår, kanske uppåt ett år, innan vi utvärderar den, men erfarenheten från andra håll i landet där man har infört liknande arbetssätt har varit positiv, säger Maria Palo, chef för fysioterapienheten, och Helen Söderström, chef för arbetsterapienheten, på Centrum för paramedicin vid Sunderby sjukhus.

– Här arbetar också andra paramedicinska specialisteter, exempelvis dietister, som vi kan rådfråga eller remittera till när det gäller patienternas nutrition, konstaterar de.

Paramedicinskt team på akuten Sunderby sjukhus
Maria Palo, enhetschef för fysioterapienheten, och Helen Söderström, enhetschef för arbetsterapienheten, på Centrum för paramedicin på Sunderby sjukhus. Foto: Jonas Hansson.

Läggs in i onödan

Bakgrunden till fysioterapeuternas och arbetsterapeuternas intåg på akuten är det stora inflödet av patienter, inte minst multisjuka äldre, som de menar ofta läggs in på vårdavdelningar i onödan.

– Det är enhetscheferna på akuten som har påtalat behovet av vår kompetens. När det kommit läkare söderifrån har de ibland undrat varför våra professioner har saknats, säger Maria Palo.

Åka hem samma dag

Tillsammans med Helen Söderström har hon ringt runt till sjukhus över hela landet för att undersöka hur de jobbar och särskilt Gävle sjukhus, där arbetsterapeuter och fysioterapeuter redan arbetar i team på akuten, har varit en förebild.

– Om vi kan avlasta genom att stötta upp den här patientgruppen, som många gånger inte behöver akutvård utan annan hjälp, kan vi förbättra omhändertagandet både för dem och för andra patienter. Dessutom kan vi bidra till att frigöra slutenvårdsplatser. Många multisjuka kommer med vårt stöd och efter kontakt med deras hemkommun att kunna åka hem samma dag, säger Helen Söderström.

Snabb bedömning i team

Hon berättar också att det nya arbetssättet kommer att korta väntetiden för övriga patienter samtidigt som de multisjuka slipper ligga och vänta på att bli inlagda.

– I en del fall kan det vara ökade hjälpbehov i hemmet som är grundproblemet. Genom en snabb bedömning av ett team, där vi ingår med fysioterapeut och arbetsterapeut, hoppas vi kunna klargöra vad individen behöver och slippa onödig sjukhusinläggning. Eftersom vi har vårdplatsbrist på sjukhuset är det viktigt att de vårdplatser som finns öppna verkligen används för de som behöver dem mest, säger Maria Palo.

Paramedicinskt team på akuten Sunderby sjukhus
Lena Green, Anneli Wickbom och Magnus Stålnacke utgör tillsammans med Viktoria Hedlund, som saknas på bilden, det team av fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar på akuten vid Sunderby sjukhus. Här vid det nya hjälpmedelsförrådet. Foto: Jonas Hansson.

Fyra frivilliga

Fyra medarbetare har varit intresserade av möjligheten att arbeta på akutmottagningen. Under försöksperioden är det en fysioterapeut och en arbetsterapeut som arbetar 50 procent vardera mellan klockan 10.00 och 14.30 varje dag.

– Vi kommer att träffa patienterna tillsammans och utifrån våra olika professioner se vad de behöver hjälp med. Helst ska de vara redo att få åka hem efter fyra timmar, säger Anneli Wickbom.

Tagits väl emot

Hon berättar att för henne som arbetsterapeut kan arbetsuppgifterna exempelvis vara att se om de klarar att ta sig ur sängen och gå till toaletten själv eller om de kan klä på sig och få i sig mat.

– Och jag som fysioterapeut kan exempelvis bedöma en knäskada eller ett ryggproblem och förskriva rullator och andra hjälpmedel, inflikar Magnus Stålnacke.

Alla tre tycker att de tagits väl emot av personalen på akuten.

– Ja, absolut. Vi har hälsat på innan och presenterat oss och det har bara varit positiva kommentarer från alla yrkesgrupper, säger Lena Green.

8 november 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering