Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Patientens säkerhet – vårt ansvar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Patientsäkerhetsrådet i Norrbottens läns landsting har den 2 och 3 december arrangerat landstinget patientsäkerhetskonferens. Sammanlagt deltog under de två dagarna totalt cirka 400 deltagare, Drygt två tredjedelar var på plats i Luleå landstingshuset och resterande medverkade via video ut i länet.

Patientsäkerhetskonferens 2015
Konferensen riktade sig till all hälso- och sjukvårdspersonal inklusive folktandvården i landstinget och personal som stöder/assisterar hälso- och sjukvårdspersonal som exempelvis länsteknik, service med mera. Även medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) från kommunen var inbjudna och medverkade.

Konferensensens röda tråd var avvikelsehanteringen kopplat till landstingets handlingsplan och strategi för patientsäkerhet. Syftet var att inspirera, lära av varandra och av inträffade händelser, tillbud och risker.

Konferensen inleddes av landstingsdirektör Veronica Sundström. Hon berättade att ledningen följer patientsäkerhetsarbetet och efterfrågar resultat exempelvis det aktuella läget för vårdrelaterade infektioner.

Eva Ellert och Kerstin Lantto
Hur vi arbetar med avvikelser och patientsäkerhet inom ett verksamhets­område i Folktandvården. Eva Ellert, Verksamhetschef Folktandvården Luleå Kerstin Lantto, Enhetschef Folktandvården Porsudden

Flera goda exempel från landstinget presenterades. Bland annat hur folktandvården arbetar systematiskt med avvikelser, vad som händer när vårdkedjan brister och hur Division Service bidrar till patientsäkerhet även om de inte är mitt i den direkta vården.

Helena Fredriksson Ågren
Helena Fredriksson Ågren verksamhetschef vid akut omhändertagande vid Närsjuk­vården i Kiruna berättade om en avvikelse som berör brister i vårdkedjan och hur det hanterades. 

Exempel på effektivt systematiskt patientsäkerhetsarbete fick vi ta del av från två sjuksköterskor från neonatalavdelning 57 Sunderby sjukhus. Här har arbetsgruppen arbetat med att säkra rutinerna och följsamheten till hygienföreskriften för att skydda de små barnen så de inte drabbas av multiresistenta bakterier.

Inger Westborg och Maria Pettersson
Inger Westborg, Chefläkare med lex Maria ansvar Länssjukvården och Maria Pettersson, Cheftandläkare Folktandvården talade under rubriken Lex Maria – Skuld och skam eller lärande och förbättring.

Landstingets lex Maria ansvariga läkare från länssjukvården och folktandvården återkopplade  konkreta lex Maria ärenden och visade vikten av att utreda, vidta effektiva åtgärder för att händelsen inte ska upprepas och vikten att involvera och stötta patient/närstående.

Liselott Pettersson och Katarina Vallin
Liselott Pettersson och Katarina Vallin, Akademiska Barnsjukhuset, berättade om Bedside handover

Sista programpunkt före lunch var två inbjudna barnsjuksköterskor från Uppsala Akademiska sjukhuset. På deras avdelning skedde överrapporteringen vid skiftbyten inne hos patient och närstående. Ett sätt att göra patienter och närstående delaktiga och ett sätt att säkra informationsöverföringen. Metoden kallas ”bedside handover”.

 

Katherina Hansson
Katherina Hansson, Utvecklingsledare Södra Älvsborgs sjukhus tog deltagarna med på en interaktiv flygtur – hur säkert är det? På bilden syns även konferensdeltagare på distans.

Att arbeta praktiskt med avvikelser som en del i det dagliga arbetet och visualisera aktuella händelser berättade nästa föreläsare Katherina Hansson från södra Älvsborgs sjukhus om. Metoden kallas ”Gröna korset” och kan användas för att lära av avvikelser, öka medarbetarnas engagemang och på sikt höja patientsäkerhetskulturen.

Lars Marklund
Lars Marklund, Anestesiolog Operation Sunderby sjukhus tillsammans med Birgitta Boqvist, patientsäkerhetssamordnare vid Hälso- och sjukvårdsenheten och moderator för dagen.

Operationsavdelningen i Sunderbyn har en vision – Sveriges patient säkraste klink 2018 med en arbetsmiljö i toppklass. Lars Marklund, Anestesiolog Operation Sunderby sjukhus förläste om hur tankarna går i det proaktiva arbetet och hur långt enheten kommit.

Birgitta Andersson och Ros-Marie Näslund
Ros-Marie Näslund, Verksamhetsutvecklare Division Närsjukvård och Birgitta Andersson, Verksamhetsutvecklare Närsjukvården Luleå/ Boden

För att höja patientsäkerhetskulturen och stärka kompetensen i patientsäkerhet har Division Närsjukvård utbildat lokala patientsäkerhetssamordnare/kulturbärare i verksamheten. Hur utbildningen är upplagt och tankarna bakom beskrev Ros-Marie Näslund och Birgitta Andersson. Tredje utbildningsomgången pågår och med på konferensen fanns utbildade deltagare som fick sitt utbildningsdiplom.  

Två framgångsrika enheter i Länssjukvården uppmärksammades också eftersom de förbättrat sina resultat vad gäller registrering av Senior Alert och arbetat med förebyggande åtgärder.

4 december 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering