Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Personcentrerad vård på hjärtsviktsmottagningen fick pris på Vårdgalan

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det var två glada pristagare från Sunderby sjukhus hjärtsviktsmottagning som tog emot Vårdförbundspriset 2018. Priset på 275 000 kronor delades ut under Vårdgalan till sjuksköterskorna Karin Östling och Maria Haraldson.

Karin Östling och Maria Haraldson (långt hår) på hjärtsviktsmottagningen Sunderby sjukhus Vårdgalan Vårdförbundspriset2018
Karin Östling och Maria Haraldson tog emot Vårdförbundspriset. Foto: Jonas Hansson.

Stämningen på Vårdgalan var uppsluppen och glad och ackompanjerades av livemusik, snittar och alkoholfritt bubbel.

– Det här är stort för oss, konstaterade Karin Östling sedan de mottagit blommor, diplom och en prischeck från Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, som delade ut priset tillsammans med Anders Olsson, sektionschef hos medsponsorn Folksam.

Alla i teamet lika viktiga

Mottagningen startade redan 2010, berättar de när vi träffas på mottagningen inför Vårdgalan.

– Från början var det i väldigt begränsad omfattning och det var först då det blev ett projekt 2016 som dagens mottagning började formeras, säger de.

– Det har bland annat genom omfördelning av arbetsuppgifter inneburit att vi fått utökad mottagningstid, så att vi kan träffa fler patienter. Vi har också fått utökade lokaler och personal som kan ägna sig dedikerat åt denna verksamhet delar av sin arbetstid, säger Karin Östling.

De konstaterar att de är ett team där alla är lika viktiga och räknar också upp dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och utvecklingssjuksköterskor som viktiga yrkesgrupper för att få allt att fungera.

Underdiagnosticering

Innan projektet startades var det för få patienter i Norrbotten som blev diagnosticerade och fick rätt behandling.

Många patienter tror att de bara fått dålig kondition eller har en långdragen förkylning, medan de i själva verket har hjärtsvikt.

– Även idag finns en underdiagnosticering, inte bara här utan över hela landet och därför är det viktigt att också sprida kunskap till primärvården och patienter, vilket vi bland annat gör genom en expertgrupp, berättar Karin Östling.

Karin Östling och Maria Haraldson (långt hår) på hjärtsviktsmottagningen Sunderby sjukhus Vårdgalan Vårdförbundspriset2018
Hjärtsviktssjuksköterskorna Maria Haraldson och Karin Östling berättar att det kommer mycket positiv respons från hjärtsviktsmottagningens patienter. Foto: Jonas Hansson.

De flesta som diagnosticeras är fyllda 75-80 år, men det finns även yngre patienter och för att komma till hjärtsviktsmottagningen behöver läkaren på hälsocentralen först skicka dem vidare till en kardiolog, som i sin tur avgör om de ska få en remiss till hjärtsviktsmottagningen.

Större öppenhet för vad patienterna vill

En viktig del mot ökad personcentrerad vård är den utökade teamsamverkan, där det exempelvis blivit mycket lättare för sjuksköterskorna att rådfråga läkare i dag.

– Tidigare kunde vi kanske få några ord i korridoren med en läkare. I dag har vi en egen hjärtsviktsläkare och en strukturerad hjärtsviktsrond varje vecka, där patienternas förmågor och bristande förmågor i lugn och ro kan diskuteras. En annan del i det personcentrerade arbetet är att varje patient har en personbunden sjuksköterska, vilket ger en bättre kunskap om patienterna, säger Karin Östling.

Maria Haraldson pekar på att det finns en större öppenhet för vad patienterna vill.

– Målet är att ge dem ett bättre omhändertagande och därigenom öka deras livskvalitet, säger hon och fortsätter:

– En del vill veta väldig mycket, andra är mest intresserade av att de får sin medicin. En del vill ibland göra uppehåll i sin upptrappning av medicineringen, exempelvis när de åker på semester, och då kan vi diskutera det. Vi hjälper dem med kunskap och att ta rätt beslut.

Hjärtsviktsskola

Hjärtsviktsmottagningen har också telefonmottagning varje dag, dit både patienter och anhöriga kan ringa och få råd och stöd.

Stödet från fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist och kurator har också ökat. Dessutom erbjuds en hjärtsviktsskola för både patienter och anhöriga vid två tillfällen, där de olika specialisterna medverkar

Maria Haraldson konstaterar att de fått positiv respons från patienterna, som upplever sig vara mer synliggjorda i dag.

– Vi har till och med fått en tavla från en av våra patienter, som ville visa sin uppskattning.

Antalet patienter som remitteras till hjärtsviktsmottagningen ökar i stadig takt och allt fler patienter får också den nya hjärtsviktsmedicinen Entresto, som visat sig ge goda resultat.

– Verksamheten utvecklas kontinuerligt och vår stora dröm vore att det också startas hjärtsviktssjukskötererskeledda mottagningar i primärvården., säger Karin Östling och Maria Haraldson.

Karin Östling och Maria Haraldson (långt hår) på hjärtsviktsmottagningen Sunderby sjukhus Vårdgalan Vårdförbundspriset2018 
Med pompa och ståt delades årets Vårdförbundspris ut till Karin Östling och Maria Haraldson, som här flankeras av Anders Olsson, sektionschef på Folksam, och Sineva Ribeiro, förbundsordförande på Vårdförbundet. Foto: Jonas Hansson.

Juryns motivering till Vårdförbundspriset 2018:

 "Idag lider cirka 250 000 svenskar av folksjukdomen hjärtsvikt. Det är ett livslångt sjukdomstillstånd, men där patienten i stor utsträckning kan påverka sitt mående genom medicinering och ändring av levnadsvanor. På den sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningen vid Sunderby Sjukhus har Karin Östlings och Maria Haraldsons personcentrerade arbetssätt lett till förbättringar för patienter, anhöriga och personal. Patienten får i samråd med ett multiprofessionellt vårdteam en gedigen utbildning i att leva med hjärtsvikt, för att kunna vara delaktig i den egna vården. Arbetet utgår från patientens egen berättelse och förmågor, med fokus på kunskap, egenvård i hemmet och anhörigas delaktighet. Det har gett tydliga resultat med ökad effektivitet, fler patienter som får adekvat behandling och är delaktiga i sin vård, men också i form av positiva enkätsvar från patienter och närstående."

Läs mer om prisutdelningen och övriga pristagare på Vårdförbundets hemsida

14 november 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering