Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Psykiatrin på Sunderbyn blickar framåt med ett nytt hus fullt av möjligheter

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Den specialiserade vuxenpsykiatrin i Norrbotten står inför stora förändringar, både när det gäller arbetssätt och möjligheter att erbjuda patienter bästa möjliga vård. När den nya psykiatribyggnaden på Sunderby sjukhus står klar kommer den i år 60-årsjubilerande verksamheten att kunna ta ett stort kliv mot framtidens psykiatri.

Karin Nordberg, biträdande chef, och Jeanette Nordberg, chef, för vuxenpsykiatrin vid Sunderby sjukhus, med byggarbetsplatsen där det nya psykiatrihuset växer fram i bakgrunden.
Karin Nordberg, biträdande chef, och Jeanette Nordberg, chef, för vuxenpsykiatrin vid Sunderby sjukhus, med byggarbetsplatsen där det nya psykiatrihuset växer fram i bakgrunden. Foto: Jonas Hansson.

Under 2019 firar vuxenpsykiatrin i Sunderbyn 60-årsjubileum, trots att Sunderby sjukhus inte stod klart förrän 1999, för 20 år sedan …

– Egentligen är det psykiatrin i Luleå och Boden vi uppmärksammar, men efterhand har fyra kommuner i östra Norrbotten tillkommit, liksom Piteå älvdal under kvällar, nätter och helger, säger verksamhetschef Jeanette Nordberg.

Hon konstaterar också att psykiatrin i Piteå har en ännu äldre historik, som går tillbaka till 1893, då mentalsjukhuset på Furunäset, eller Piteå hospital och asyl som det hette, invigdes.

– Jag har jobbat 40 år inom psykiatrin, bland annat på Furunäset, och var med och firade 100-årsjubileet där, säger Karin Nordberg, biträdande verksamhetschef, som nu ser fram emot att ta klivet mot framtidens specialiserade psykiatri.

Alla får eget rum

Det möjliggörs tack vare att den nya psykiatribyggnaden på Sunderby sjukhus när den står klar för inflyttning 2021 kommer att skapa helt nya möjligheter.

Till att börja med utökas ytan rejält från dagens trångbodda lokaler med många skrymslen och vrår och det blir mer överskådligt. Ytan kommer att utökas från dagens 2 250 kvadratmeter till 7 500 kvadrater. Det medför bland annat att det kan skapas fler vårdplatser, 48 istället för dagens 32, och att alla inskrivna i fortsättningen kommer att få ett eget rum med toalett. Det skapas också en särskild akutvårdsavdelning för akut och svårt sjuka patienter, vid sidan av den psykiatriska intensivvårdsavdelning, PIVA, som redan finns. Vidare inreds ett antal grupprum där patienterna kan träffa sina närstående.

– Det blir ett stort lyft för vårdmiljön med fräscha lokaler, som har helt annan design och färger än i dag. Det kommer inte att se ut som en klassisk vårdinrättning längre, säger Karin Nordberg, som är glad att också patienterna har fått vara delaktiga i utformningen.

– Byggprojektledaren har suttit ned med både patienter och personal och gått igenom ritningarna och tagit in synpunkter, berättar hon.

Innergård ger möjlighet till utevistelser

Andra nyheter är självvald inläggning, där vissa patienter själva kan lägga in sig upp till tre dygn i ett rum med hemmaliknande miljö. Det sker under eget ansvar utan att de är formellt inskrivna. Vidare skapas vårdenheter anpassade efter patienternas personliga problematik och det ges också nya möjligheter till behandling utöver medicin och psykoterapi.

– Det byggs exempelvis en innergård enbart för våra patienter, som ger möjlighet till utevistelser med frisk luft och rörelse, vilket lindrar många besvär. Det är bland annat ett alternativ till sömnmedicin. Vi kommer också att få ett gym både inne i byggnaden och på innergården, säger Karin Nordberg.

Hon berättar också om de lugna rum, dit patienterna kan gå för att komma ned i varv.

– Där kan man antingen bara vistas i tysthet eller så kan olika sinnen erbjudas stimulans. Exempelvis ska man kunna luta sig bakåt i en skön fåtölj och lyssna på musik i högtalarna eller få en visuell upplevelse via skärmar. De har testat det framgångsrikt på Karolinska institutet, så det känns väldigt roligt att vi också kan erbjuda det i Norrbotten, säger hon och tillägger:

– Det bygger på forskning om vad som får människor att bli lugna.

Karin Nordberg, biträdande chef, och Jeanette Nordberg, chef, för vuxenpsykiatrin vid Sunderby sjukhus, med byggarbetsplatsen där det nya psykiatrihuset växer fram i bakgrunden.
En trygg vårdövergång från specialistpsykiatrin till öppenvården är oerhört viktig och ett särskilt team arbetar med att säkerställa att allt går rätt till. Det konstaterar Karin och Jeanette Nordberg på vuxenpsykiatrin i Sunderbyn, som trots samma efternamn inte är släkt med varandra. Foto: Jonas Hansson.

Triagering av patienterna

En viktig förändring med det nya psykiatrihuset på Sunderbyn är det förändrade arbetssätt det kommer att medföra för personalen.

– En del är redan påbörjat, som att vi liksom akuten har börjat triagera patienterna, det vill säga dela in dem beroende på hur akut sjukdomstillståndet är. Ibland kanske de i första hand behöver somatisk vård. Vi kommer också att fortsätta det redan påbörjade arbetet med Trygg vårdövergång där vi följer patienterna i övergången till öppenvården. Där finns den största vårdrisken, bland annat för suicid, så vi har startat ett särskilt team som ska bidra till att överlappa övergången.

Jeanette Nordberg säger att den självskattade psykiska ohälsan ökat bland norrbottningarna och blivit mer komplex på senare år. En av förklaringarna till att fler söker hjälp menar hon är att de personliga nätverken inte är lika starka längre och att allt fler upplever ensamhet.

– Det handlar om samhällets förändring. Dessutom är det mer samsjuklighet i dag. Ser vi enbart på bipolär sjukdom eller schizofreni har det inte ökat, men däremot ökar blandade komplexa tillstånd, där exempelvis olika sjukdomar samverkar. Även psykisk ohälsa i samband med missbruk har ökat liksom psykisk ohälsa bland ungdomar.

Viktigt att utveckla egenvården

Hon konstaterar att det också finns ett ökat intresse bland invånarna att lära sig mer, både om man själv är drabbad och om man är anhörig.

– När vi arrangerade ångestskola tillsammans med primärvården i Boden för ett tag sedan var intresset långt över förväntan. Även KBT-behandling via internet, i-KBT, väcker intresse, vilket för övrigt är något vi också planerar att testa inom den specialiserade vuxenpsykiatrin. Att utveckla egenvården kommer att vara viktigt inför framtiden. För att möta den psykiska ohälsan behöver vi överlag bli bättre på att tillsammans med primärvården kunna sätta in tidiga insatser.

Hon lyfter också upp svårigheterna för psykiatrin i ett län som Norrbotten där avstånden är stora och det på många håll råder en kultur där framför allt män inte söker vård vid psykisk ohälsa.

– Där måste civilsamhället ta ett större ansvar när det gäller hur vi bemöter våra medmänniskor, men även blåljusmyndigheter, skola, kyrka och kommun med flera har en viktig roll att fylla.

Det nya psykiatrihuset växer fram.
Byggarbetsplatsen där Sunderby sjukhus nya psykiatribyggnad växer fram. Drönarfoto: Mikael Törnkvist, Northworks.

10 maj 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering