Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Rättspsykiatrin – en viktig arena för att motverka hepatit C

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Nyligen utdelades Nobelpriset i medicin till forskarna som upptäckte hepatit C, en sjukdom som 71 miljoner människor i världen lever med – och som Världshälsorganisationen satt som mål att utrota. På rättspsykiatrin i Öjebyn var för bara några år sedan många av patienterna drabbade av sjukdomen, men sedan infektionsläkaren Frida Jakobsson under sin tid som ST-läkare genomförde ett projekt där har de i dag lyckats eliminera den.

Infektionsläkaren Frida Jakobsson på Sunderby sjukhus genomförde under sin tid som ST-läkare ett framgångsrikt projekt kring hepatit C bland patienter inom Region Norrbottens rättspsykiatri.
Infektionsläkaren Frida Jakobsson på Sunderby sjukhus genomförde under sin tid som ST-läkare ett framgångsrikt projekt kring hepatit C bland patienter inom Region Norrbottens rättspsykiatri. Foto: Jonas Hansson.

I början av 2020 blev Frida Jakobsson färdig specialist inom infektionssjukdomar på Sunderby sjukhus i Luleå. Innan dess gjorde hon under sin tid som ST-läkare ett projektarbete som visade sig få stor betydelse för de berörda patienterna.

– Det var smittskyddsläkare Anders Nystedt som tyckte att jag skulle göra mitt projekt kring hepatit C inom rättspsykiatrin, patienter som ofta ”tappats bort” av den övriga vården och där det krävs nya arenor för provtagning och behandling. Många har en historik av intravenöst missbruk och när vi jag startade projektet fanns ett antagande att hepatit C var överrepresenterat i denna grupp och mörkertalet stort, berättar hon.

ST-projekt

Vi vandrar genom infektionsavdelningens korridor på väg mot ett konferensrum och inne på salarna skymtar patienter med både covid-19, hiv, sepsis och andra virus- och infektionssjukdomar.

Om sitt ST-projekt ”Kartläggning av hepatit C inom rättpsykiatrin i Norrbotten” från 2016 berättar hon att det genomfördes på rättspsyk i Öjebyn utanför Piteå, eller som det mer korrekt benämns: Psykiatri – länsgemensamt. Cirka hälften av patienterna där har slutenvård och hälften öppenvård och hon valde att arbeta med båda patientgrupperna, totalt 115 patienter.

Infektionsläkaren Frida Jakobsson på Sunderby sjukhus genomförde under sin tid som ST-läkare ett framgångsrikt projekt kring hepatit C bland patienter inom Region Norrbottens rättspsykiatri.
Frida Jakobsson är uppvuxen i Korpilombolo. Hon studerade till läkare i Uppsala. Efter AT-tjänst på Sunderby sjukhus och två år på ortopeden insåg hon att det inte riktigt var hennes grej. ”På infektion känner jag mig däremot hemma”, säger hon.

Stor andel smittade

Hon började med att ta reda på vilka patienter som var provtagna för hiv samt hepatit B och C, sjukdomar som sprids via framförallt blodsmitta. Det visade sig att cirka 25 procent saknade en aktuell blodsmittescreening – trots att många hade ett riskbeteende i form av droganvändning.

Majoriteten av patienterna var heller inte kända av infektionskliniken.

Efter provtagning kunde det konstateras att nästan 30 procent hade antikroppar mot hepatit C, vilket innebär att de någon gång har haft sjukdomen. Ungefär hälften av dem, eller cirka 15 procent av samtliga patienter, hade dessutom en pågående infektion.

– Det är känt att patienter inom rättspsykiatrin har en kraftig överrepresentation av hepatit C, men att det skulle vara så här stor andel var inte väntat. Ser man till hela befolkningen i Sverige är andelen med hepatit C bara 0,2 procent, säger Frida Jakobsson och tillägger:

– Vissa hade fått diagnosen i början av 1990-talet, men inte följts upp efter det. I några fall var det personer som inte hade följts upp på över 20 år.

Sprututbyten

Världshälsoorganisationen (WHO) har satt som mål att hepatit B och C ska elimineras senast 2030. Idag lever cirka 260 miljoner människor med hepatit B och 70 miljoner med hepatit C och i många länder är det fortfarande ett stort problem med stor dödlighet, även om vi i Sverige på det stora hela har sjukdomarna under kontroll.

Ungefär 70 procent av hepatit C sprids via intravenöst missbruk, där blodsmitta kan uppstå vid orena sprutor. Det är också en orsak till att Region Norrbotten startat sprututbyten både på Piteå och Sunderby sjukhus, där patienterna också erbjuds hepatit C-behandling.

Infektionsläkaren Frida Jakobsson på Sunderby sjukhus genomförde under sin tid som ST-läkare ett framgångsrikt projekt kring hepatit C bland patienter inom Region Norrbottens rättspsykiatri.
Resultatet av sitt arbete kring hepatit C har Frida Jakobsson presenterat på bland annat Svenska Infektionsläkarföreningens konferens i Karlstad och på Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases årsmöte i Reykjavik. Foto: Jonas Hansson.

Elastografi – fibroscan

Sjukdomen kan även spridas via sexuell överföring om det finns skador på slemhinnorna, men det är ganska ovanligt. Smitta via blodgivning var i Sverige vanligt till 1990-talet då man började provta alla blodgivare.

När Frida Jakobsson träffade patienterna inom rättspsykiatrin gjorde hon först en elastografi på dem.

Tranisent elastografi (fibroscan) ger en skattning av fibrosutvecklingen i levervävnaden som kan identifiera leverfibros och därmed misstanke om skrumplever. Det bygger på en mekanisk puls som utlöses vid hudens yta, fortplantas genom levern och mäts med ultraljud.

– Tidigare fick man göra leverbiopsier för att ta reda på fibrosgraden, så detta är betydligt enklare, smärtfritt och utan risker. Det sker med ett instrument som hålls mot högra sidan av magen, säger Frida Jakobsson och visar på sig själv.

Infektionsläkaren Frida Jakobsson på Sunderby sjukhus genomförde under sin tid som ST-läkare ett framgångsrikt projekt kring hepatit C bland patienter inom Region Norrbottens rättspsykiatri.
Världshälsoorganisationen (WHO) har satt som mål om att eliminera hepatit B och C med 90 procent senast 2030, konstataterar Frida Jakobsson. Foto: Jonas Hansson.

Läker ut i 98 procent av fallen

Hon berättar att hon även efter att projektet avslutats gör regelbundna återbesök i Öjebyn.

– De är otroligt glada när jag kommer dit. Vi har ett mycket bra samarbete och de har infört rutiner för att ta rätt prover. De erbjuder numer också blodsmittescreening på alla patienter som läggs in. Vid positivt svar kan vi sätta in DAA, direktverkande antiviraler, som är relativt nya läkemedel som man tar under 8-12 veckor.

Efter att DAA-läkemedlen har satts in läker hepatit C ut i 98 procent av fallen.

Nobelpriset

Att Nobelpriset i medicin 2020 gick till den trio som upptäckt viruset som orsakar hepatit C ser Frida Jakobsson väldigt positivt på.

– Ja, men det kunde också ha gått till de som står bakom de nya behandlingarna. De är också viktiga att uppmärksamma.

Nu söker Frida Jakobsson nya forskningsmedel för att i samarbete med Karolinska sjukhuset forska kring hepatit B.

Infektionsläkaren Frida Jakobsson på Sunderby sjukhus genomförde under sin tid som ST-läkare ett framgångsrikt projekt kring hepatit C bland patienter inom Region Norrbottens rättspsykiatri.
Med hjälp av en fibroscan som riktas mot levern på högra sidan av magen kan man snabbt se om det finns leverfibros och misstanke om skrumplever. Foto: Jonas Hansson.

2 december 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering