Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Region Norrbotten har snart 200 utbildade etikombud

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det övergripande syftet med etikarbetet inom Region Norrbotten är att stärka patientens ställning. Det konstaterade Rose-Marie Isaksson, ordförande i regionens etiska råd i samband med en föreläsning på SKL:s nationella patientsäkerhetskonferens i Stockholm.

Rose-Marie Isaksson ordförande Region Norrbottens etiska råd
Rose-Marie Isaksson, ordförande i Region Norrbottens etiska råd, föreläste på  den nationella patientsäkerhetskonferens som arrangeras vartannat år av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Rose-Marie Isaksson, som är etik- och omvårdnadsstrateg på Region Norrbottens utvecklingsavdelning och medicine doktor i omvårdnad, berättade under sin föreläsning om hur regionens etikombud fungerar som ett stöd för vårdpersonal och verksamhetsutvecklare i patientsäkerhetsarbetet.

– Vi utbildar etikombud för att lättare kunna identifiera och hantera etiska dilemman och konflikter, säger hon och fortsätter:

– Etiska dilemman innebär ofta patientsäkerhetsrisker och det etiska samtalet bidrar till att risken för vårdskador, felaktig vård eller utebliven vård kan undvikas.

Utbildas under ett år

Etikombud har utbildats i Regionen sedan 2010 och det finns i dagsläget 170 utbildade ombud och ytterligare 25 har nyligen startat sin utbildning. De får vid åtta tretimmars-tillfällen under ett år en grundläggande utbildning i vårdetik. Därefter hålls regelbundna nätverksträffar.

Med sin kunskap och kompetens kan de på ett systematiskt sätt identifiera, analysera och lyfta fram etiska frågeställningar och etiska problem vid sina arbetsplatser.

– För att ytterligare skapa tydliga och hållbara strukturer för etikarbetet finns ett etiskt råd vars syfte är att säkra att det etiska arbetet hålls levande, integreras i vardagsarbetet och förstärks systematiskt över tid, säger Rose-Marie Isaksson.

Skyddar personal mot stress

Hon konstaterar att ett positivt etiskt klimat kan verka skyddande för vårdpersonalen mot upplevelser av moralisk stress, vilket är en riskfaktor för utbrändhet.

Bakgrunden till beslutet att införa etikombud var bland annat att patientnämnden noterade ett ökat antal ärenden gällande bemötande. Det fanns också en stor efterfrågan från medarbetarna i verksamheterna att få ökad kunskap i etik- och bemötandefrågor.

– Etiska frågor finns ständigt i vårdens vardag, säger Rose-Marie Isaksson.

Kontaktperson

Namn: Rose-Marie Isaksson
Titel: Etik- och omvårdnadsstrateg, Region Norrbotten
Telefonnummer: 070-515 22 66

28 september 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering