Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Region Norrbotten öppnar sin första livsstilsmottagning

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Nu öppnar Piteå hälsocentral en livsstilsmottagning för personer som behöver stöd i att förändra sin livsstil. Patienterna erbjuds stöd till bättre levnadsvanor och hälsa under tolv månader.

Piteå hälsocentral

- Det finns ett stort behov av att få stöd till förändrade levnadsvanor. Hälsosamtalen är en bra ingång och det här blir ett utvecklat arbetssätt för att stödja och coacha patienter till en bättre hälsa, säger Christina Vikström, enhetschef Piteå hälsocentral.

Livsstilsmottagningen tar emot patienter som är listade på Piteå hälsocentral. I teamet runt patienten kan det finnas läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, tobaksavvänjare, diabetes- och blodtryckssköterska, KBT-terapeut och psykolog.  Många patienter som vårdpersonalen möter i dag har kunskap, är mer intresserade av hälsosamma levnadsvanor och vad det har för betydelse på den långsiktiga hälsan.

Rätt i tiden

- Det ligger rätt i tiden att starta mottagningen. Det minskar lidande och följdsjukdomar som är relaterade till ohälsosamma levnadsvanor. Det är en win-win för patienten och oss i vården. Patienten ges möjlighet att påverka sitt långsiktiga hälsotillstånd under coachning och därigenom uppnå ett förändrat beteende som i förlängningen leder till minskat behovet av vård, säger Christina Vikström.

Livsstilsmottagningen är anpassad utifrån pågående pandemi, men under hösten hoppas Piteå hälsocentral att kunna utveckla konceptet.

Berika varandra

- Vi vill nå fler av våra listade patienter och skapa forum där patienterna lär av och blir berikade av varandras erfarenheter. Vi vill även fortsätta utveckla grundkonceptet i vårt arbete med att synliggöra beteende kopplat till tankar och känslor i kombination med rätt kost och fysiskt aktivitet under coachning, säger Christina Vikström. 

6 maj 2021
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering