Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Region Norrbotten står bakom rapport om samordnat införande av digitala patienttjänster

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

EU-projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster, där Region Norrbotten är en av fyra parter, har kommit med en första rapport. Där föreslås bland annat att ett ramverk tas fram för införandet av digitala lösningar, bland annat de som ordineras av läkare.

loggor partners projekt ordnat införande av digitala produkter och tjänster

I projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster har fyra parter deltagit. Region Norrbotten har deltagit som enda landsting/region.

Rapporten ”Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag” beskriver landstings/regioners och företags utmaningar i att upphandla, utvärdera och införa digitala tjänster i vården.

Fokus ligger framförallt på digitala tjänster som har ett gränssnitt mot patienter och som den offentliga vården kan tänkas upphandla eller rekommendera. I rapporten kallas denna produktgrupp för ”digitala tjänster för ordinerad egenvård”. Det kan exempelvis handla om appar där patienterna själv övervakar sina kroniska sjukdomar.

Projektet har bland annat hämtat inspiration från England och Danmark och flera workshops har också hållits för faktainsamling.

Håller tjänsterna vad de lovar?

Både landsting/regioner och de företag som tillhandahåller produkterna och tjänsterna upplever att det i dag finns brister i rutinerna som förhindrar ett smidigt införande av digitala tjänster i hälso- och sjukvården.

Det handlar bland annat om bristande samordning mellan landsting/regioner, otydliga krav vad gäller klinisk effekt, nytta och kostnader, frågetecken om de digitala tjänsterna håller vad de lovar samt brister i upphandlingsrutinerna.

Förslagen i sin helhet framgår i rapporten som du kan ladda ned på länken nedan. Det handlar bland annat om att utarbeta och anamma ett gemensamt ramverk, att skapa samordning och synergier för medicinteknik (MT) och IT, att utreda gemensamma nationella inköp samt att anta en nationell infrastruktur som stödjer informationshantering för digitala tjänster för ordinerad egenvård.

Projektets förslag och rekommendationer ska ses som ett underlag för fortsatta diskussioner och de läggs nu fram för beredningsgruppen för Vision e-hälsa 2025, med målet är att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på̊ att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå̊ en god och jämlik hälsa och välfärd.

Digitala produkter och tjänster innefattar allt ifrån enkla livsstilsappar utan medicinska anspråk till datorstödd monitorering och behandling. Projektet är i första hand inriktat på det som är vårdordinerat och antingen bekostas av landsting/region eller av patienten själv. 
Digitala produkter och tjänster innefattar allt ifrån enkla livsstilsappar utan medicinska anspråk till datorstödd monitorering och behandling. Projektet är i första hand inriktat på det som är vårdordinerat och antingen bekostas av landsting/region eller av patienten själv.

Stor avstånd driver på digitalisering

I rapporten redovisas vad som framkommit i workshop och intervjuer med projektdeltagarna. För Region Norrbotten handlar det bland annat om att stora avstånd och resursbrist är mycket tungt vägande skäl för att använda digitala tjänster.

I rapporten konstateras bland annat:

”Regionen har redan idag infört olika digitala arbetssätt såsom att låta läkare vara med på distans vid ronder på hälsocentraler eller att enskilda läkare varierar fysiska besök med distanslösningar. Som en liten region med endast cirka 7500 anställda i vården, har regionen dock små resurser för att göra HTA-analyser (Health Technology Assessments) och större genomgångar av alternativa produkter.”

Region Norrbotten framhåller att regionen gärna skulle se mer samordning kring upphandling av digitala tjänster, bland annat eftersom granskningar av digitala tjänster är resurskrävande.

Från Region Norrbotten sitter Lisa Lundgren, utvecklingsstrateg på enheten för förbättring och förnyelse, med i projektets nationella arbetsgrupp.

Här kan du ladda ned rapporten ”Tydligare spelregler och samordning av krav – Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag” (pdf)

Mer information om projektet på SKL:s hemsida

Kontaktperson

Namn: Lisa Lundgren
Titel: Utvecklingsstrateg, Region Norrbotten
Telefonnummer: 072-534 94 26

20 september 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering