Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Region Norrbotten undersöker e-cigaretters påverkan

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det pågår en livlig debatt mellan de som förespråkar e-cigaretter som en metod att sluta röka och de som tycker att det saknas vetenskapligt underlag för att rekommendera e-cigaretter. Nu ska fakta tas fram i ett samarbete mellan olika universitet, som leds av Linnéa Hedman, forskare på Region Norrbotten.

e-cigarett

Fler och fler studier visar att e-cigaretter innehåller ämnen som är skadliga för luftvägar och blodkärl. Dessutom verkar det som att e-cigaretter kan vara inkörsporten till att börja röka vanliga cigaretter bland ungdomar.

– Därför finns det ett brådskande behov av forskning kring användning av e-cigaretter och deras eventuella hälsoeffekter, säger Linnéa Hedman, som är nybliven docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet och nu arbetar som projektledare vid OLIN-studierna på Region Norrbotten.

Tobaksrökare använder e-cigaretter mest

Linnéa Hedman berättar att hon med start i år och fram till 2020 kommer att driva en forskningsstudie om elektroniska cigaretter.

– Syftet är att ta reda på vilka det är som börjar använda e-cigaretter och vilken effekt de har på luftvägshälsan, säger hon.

Studien finansieras genom ett forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden och statliga medel. Det sker i samverkan med forskargrupper vid bland annat Umeå och Göteborgs universitet samt Karolinska Institutet.

De första resultaten har redan sammanställts och visar att e-cigarettanvändning är vanligast bland ”vanliga tobaksrökare”, där 9,8 % också använde e-cigaretter. Det kan jämföras med före detta rökare där andelen e-cigarettanvändare var 1,1 % och icke-rökare där andelen var 0,6%.

Kombination av tobak och e-cigaretter ger ökade symtom

Personer som både rökte och använde e-cigaretter hade den högsta förekomsten av luftvägssymtom såsom långvarig hosta, slemhosta och pipande, väsande andning.

– En förklaring kan vara att rökare som börjat utveckla luftvägssymtom och vill sluta röka börjar använda e-cigaretter som ett första steg till rökstopp, men de har ännu inte lyckats bli helt rökfria.

– En annan förklaring kan vara att rökning tillsammans med e-cigarettanvändning faktiskt leder till mer luftvägssymtom än produkterna var och en för sig, säger Linnéa Hedman, som samtidigt poängterar att för att avgöra om e-cigaretter på sikt bidrar till en ökning av luftvägsbesvär eller till minskning av andelen rökare i befolkningen krävs längre studier. 

Linnea Hedman OLIN

Linnea Hedman forskar om e-cigaretter.

Nyvald ledamot i Tobacco Control Committee

Linnéa Hedman har nyligen blivit invald som ledamot i Tobacco Control Committee i European Respiratory Society, en europeisk lobbygrupp som verkar för tobaksprevention på alla nivåer - såväl genom att stötta lokala rökavvänjningskliniker som att påverka beslutsfattare inom EU.

– Det ska bli otroligt spännande att arbeta med tobaksprevention på internationell nivå. Jag ser också fram emot att kunna bidra till att Norrbotten blir ännu bättre när det gäller att förbättra hälsan och minska tobaksbruket i befolkningen, säger Linnéa Hedman.

Fotnot: OLIN står för Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten och OLIN-studierna i Norrbotten har bedrivits under 30 års tid. Forskningsverksamheten inriktar sig främst på sjukdomarna astma, allergi och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Kontaktperson

Namn: Linnéa Hedman
Titel: Projektledare och forskare, utvecklingsavdelningen, Region Norrbotten
Telefonnummer: 0920-28 44 82

10 april 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering