Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Snart kan norrbottningarna kontakta vården digitalt

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Med en digital ingång till vården börjar Region Norrbottens digitalisering ta fart på allvar. "Vi gör det i första hand för patienternas skull och målet är lansering innan årets slut", säger Pia Näsvall, nyutsedd verksamhetschef för den digitala hälsocentralen, som än så länge är arbetsnamnet.

Tratt
Ingången till vården i Region Norrbotten kommer att vara digital framöver, som komplement till en telefonkontakt med hälsocentral eller vårdmottagning. Många gånger avslutas det även digitalt i form av exempelvis automatiska egenvårdsråd eller en chattkontakt med vårdpersonal. Om behov finns övergår det till en fysisk kontakt. Illustration: Inera.

Region Norrbotten har under en tid bedrivit en förstudie kring behovet av en digital vårdkontakt, där patienter enkelt ska kunna komma i kontakt med vården. Om det finns ett behov av ett fysiskt besök ska patienten kunna få det. Eller som Pia Näsvall formulerar det:

– Målet är att ge patienterna vård där de är.

Primärvården i fokus

Hon berättar att det i nuläget är primärvården som står i fokus för arbetet, men det finns ett stort intresse också från specialistvården att komma med i den nya digitala lösningen.

– Jag ser framför mig att de kommer att inkluderas längre fram, kanske även tandvården, även om det i nuläget inte finns några sådana beslut. Det är också därför det är lite oklart vad vi ska kalla tjänsten eftersom den på sikt troligtvis inte bara kommer att vara en digital hälsocentral utan så mycket mer.

Lansering 2020

Parallellt med den nya digitala ingången håller också andra digitala tjänster på att införas i Region Norrbotten. Exempelvis webbtidbokning, mobil incheckning och betalning, en app för möten med ungdomsmottagningen och iKBT (internetbaserad KBT), som alla gemensamt bidrar till omställningen mot framtidens hälsa och vård.

Pia Näsvall konstaterar att arbetet med den digitala ingången kommer att gå snabbt och att regionen är mån om att lansera konceptet så snart som möjligt – i början av 2020.

– Det brådskar. Vi har inte en tillräckligt god tillgänglighet i vården idag och den här typen av tjänster är efterfrågade. Det kommer också att underlätta för personalen i våra verksamheter. I flera av länets kommuner står vi redan nu inför det faktum att vi blir färre som ska ta hand om fler.

Stort och samlat grepp

Det finns liknande initiativ på andra håll i landet, exempelvis har Region Uppsala kommit i gång och Region Gävleborg har stora planer framöver.

– I Norrbotten tar vi nu ett stort och samlat grepp, där hela regionens styrka och kompetens tas tillvara, säger Pia Näsvall, som samtidigt betonar att verksamheten kommer att byggas upp succesivt.

– I början kommer det att vara en projektfas där vi drar lärdom för att kunna förbättra och utveckla vidare.

 Pia Näsvall
Pia Näsvall är medicinsk rådgivare i regiondirektörens stab och numer även verksamhetschef för Region Norrbottens nya digitala vårdingång. Foto: Jonas Hansson.

Befintlig kompetens tas tillvara

Det kommer inte att byggas upp en separat organisation för den nya verksamheten. Istället kommer befintlig kompetens att tas till vara, inledningsvis i första hand sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter

– De organisatoriska lösningarna är inte satta, men målet är att medarbetare på alla hälsocentraler ska kunna ta emot patienter efter att de blivit bedömda av den digitala hälsocentralen. Det finns också ett intresse för Region Västerbotten att samarbeta för att skapa samordningsvinster.

– När det gäller organisationen har vi sneglat lite på Uppsala, där olika team med läkare och sjuksköterskor har avsatt ett antal timmar per vecka för att ta emot de digitala besöken, säger Pia Näsvall.

Frågebatteri leder till beslutsunderlag

Hur kommer då den digitala ingången, eller om man så vill den digitala hälsocentralen, att fungera?

– Man loggar in på en webbsida via sin dator eller mobil med mobilt bank-id. På sikt kommer webbsidan troligen också att vara tillgänglig via en app. Beroende på sökorsak får man ett anpassat ”frågebatteri” och utifrån vad man svarar får man fram ett beslutsunderlag, en anamnes, innan det går vidare till åtgärd.

Det kan handla om allt från ett automatisk genererat svar för enklare åkommor – med tips om egenvård – till en inbjudan att prata, chatta eller ha ett videosamtal med en sjuksköterska eller annan vårdpersonal.

Sparar tid och pengar

Förutom bättre tillgänglighet för patienterna finns det andra fördelar med satsningen, menar Pia Näsvall.

– När de fysiska besöken minskar kommer det att spara tid för både våra medarbetare och för patienter, som idag kan få resa långa sträckor över vårt stora län. En del av det resandet kommer att försvinna och det innebär också miljömässiga fördelar, samtidigt som det ger ökad trygghet att slippa ge sig ut på mörka vägar vintertid.

Hon tillägger:

– Sedan ska vi inte sticka under stol med att det beräknas spara pengar för regionen, nog så viktigt i det akuta ekonomiska läge vi befinner oss i, med en allt äldre befolkning som kräver mycket vårdresurser samtidigt som vi har minskande skatteintäkter.

Enkelt att få hjälp

Hon menar att det ska vara enkelt för medborgarna att komma i kontakt med vården och få den hjälp de behöver.

– Det kan vara frustrerande att ägna tid i telefonköer eller vänta på att bli uppringd på tider som kanske inte passar.

Det innebär inte att man alltid får hjälp direkt via den digitala ingången.

– Nej, ibland behöver patienten få en telefontid dagen efter med en läkare, en remiss till specialistvård eller tid på sin hälsocentral. Om du redan har genomgått en operation eller behandling finns också en tanke om att du ska kopplas direkt till den avdelningen för uppföljning, kanske via en videolänk till en sjuksköterska.

Nära samarbete med 1177

Uppbyggnaden av den digitala ingången sker i nära samarbete med 1177-rådgivningen och på sikt finns också en ambition att kunna diarieföra ärenden i samma system.

En viktig fråga att lösa är kompatibiliteten med regionens vårdinformationssystem, där ett nytt system är under upphandling.

– Alla system ska hänga ihop så långt det är möjligt, så att det blir lätt för både oss och patienten att följa patientens resa i våren, säger Pia Näsvall.

Vad skiljer Region Norrbottens erbjudande från privata initiativ som exempelvis olika nätdoktorer?

– Vårt erbjudande är mer komplett. De kan inte på samma sätt erbjuda en koppling mellan digitala och fysiska besök. Vår ambition är en sammanhållen vård där patienterna oavsett hur de kommer i kontakt med vården ska ges god vård med hög patientsäkerhet.

Norrbotten är redo

På frågan hur kommer det att se ut i framtiden, då den digitala ingången är en inarbetad rutin, svarar Pia Näsvall:

– Min vision är att alla patienter ska komma in den här vägen. Sedan finns det förstås alltid undantag, exempelvis akutfall, där man även i framtiden kommer att ringa 112. Vi har också en grupp med svårt sjuka personer som besöker vården ofta och behöver andra kontaktvägar. Det finns också de som inte klarar tekniken, men de behöver inte vara oroliga för att de inte ska kunna ringa in. Genom att frigöra resurser med digitala lösningar kommer de här grupperna att kunna få den hjälp de behöver också framöver.

Så, till sist, är Norrbotten redo för den omställning det här innebär?

Pia Näsvall svarar kort och koncist:

– Ja.

13 september 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering