Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Stor bredd på forskningen i Region Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbottens forskardag 2018 invigdes av Fredrik Pettersson, ny chef för enheten för forskning och lärande. Han konstaterade att det råder stor bredd på den forskning som bedrivs inom regionen.

 Forskardagen oktober 2018
Presentationerna på Region Norrbottens forskardag spände över en lång rad områden. Foto: Sarianne Wiklund Axelsson.

Vartannat år anordnar Region Norrbottens enhet för forskning och lärande en forskardag då regionens forskare och doktorander får möjlighet att presentera sina forskningsprojekt. I år hade ett 50-tal åhörare samlats på Sunderby sjukhus konferenscentrum.

Där fick de lyssna på ett axplock av regionens pågående forskning. Föreläsarna var både erfarna forskare, med docentkompetens och långvarig handledarkompetens, och doktorander som kommit olika långt i sin forskarutbildning.

Regionalt, nationellt och internationellt

Projekten som bedrivs är både regionala, nationella och internationella med samarbetspartners från olika universitet och verksamheter i Sverige och utomlands. Forskningen spänner över många olika verksamhetsområden och det som presenterades handlade bland annat om medicin, psykiatri, gynekologi, öron-näsa-hals och kirurg.

Forskardagen oktober 2018
Ett 50-tal åhörare deltog på forskardagen på Sunderby sjukhus. Foto: Sarianne Wiklund Axelsson.

Barnens immunförsvar och e-cigaretter

Bland annat presenterades tre av Region Norrbottens större forskningssatser.

Fiona Murray, forskningskoordinator, presenterade NICE-studen (Nutritional impact on Immunological maturation during Childhood in relation to the Environment), som har som övergripande syfte att undersöka hur immunsystemet mognar hos nyfödda och små barn. Dessutom vill forskningsstudien öka kunskapen om hur mammans matvanor, familjens exponering för miljögifter och barnets introduktion av olika födoämnen kan påverka barnets immunförsvarsutveckling.

Linnea Hedman, docent och projektledare vid OLIN-studierna, presenterade resultat från en nyligt publicerad studie om användningen av e-cigaretter hos svenska tonåringar. OLIN står för Obstruktiv Lungsjukdom I Norrbotten och forskningsverksamheten inriktar sig främst på sjukdomarna astma, allergi och KOL. Övergripande syfte är att identifiera vad som ger upphov till sjukdomarna, men även vad som kan förbättra sjukdomsutvecklingen.

Riksfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar

Mats Eliasson, professor, överläkare och forskare inom MONICA-studierna presenterade även han resultat från en nyligt publicerad studie där han jämfört tidstrender för riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom i Norrbotten och Västerbotten. MONICA (MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease) har som huvudsakligt syftet att belysa den långsiktiga utvecklingen av hjärtinfarkt, stroke och diabetes samt hur riskfaktorerna för dessa sjukdomar förändras i befolkningen över tid.

Forskardagen hade också bjudit Ingvar Bergdahl, föreståndare för enheten för biobanksforskning i Umeå, som föreläste under rubriken ”Att skriva vassa forskningsansökningar”. Han berättade utifrån egen erfarenhet av stora nationella och internationella projekt och gav tips på olika metoder och hur en ansökan ska ha så god chans som möjligt att få finansiering.

Fredrik Pettersson, Region Norrbottens chef för forskning och lärande, avslutade med att sammanfatta dagen:

– Jag konstaterar att det råder stor bredd på den forskning som bedrivs i regionen.

Forskardagen oktober 2018
Fiona Murray presenterade NICE-studen, som har som övergripande syfte att undersöka hur immunsystemet mognar hos nyfödda och små barn.

17 oktober 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering