Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Stort intresse för framtidens vård och omsorg

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det internationella treåriga projektet RemoAge avslutades med en konferens i Luleå där projektpartnerna presenterade erfarenheterna från nya arbetsmetoder som stöds av digital teknik.

Konferensen lockade intressenter från olika länder, med 150 deltagare på plats och 50 som följde konferensen på länk. 

Viktigt med gemensamma rutiner

På konferensen fanns vård- och omsorgspersonal från norra Norges-, Skottlands- och Norrbottens glesbygdsområden på plats för att dela med sig av sina erfarenheter och tankar om hur vård och omsorg kan bli bättre och mer tillgänglig. Under tre år har cirka 13 nya arbetssätt som stöds av digitala lösningar utarbetats och testats, bland annat digital läkarrond, natt tillsyn, GPS alarm och Samverkad individuell plan, SIP.

Agneta Granström, RemoAge slutkonferens i Luleå
Agneta Granström (MP), regionråd vid Region Norrbotten

– De framgångsfaktorer som vi har sett i projektet är att ha ett nära samarbeta mellan de som ska arbeta tillsammans, men även att ta gemensamma beslut och arbeta efter gemensamma rutiner, säger Ingela Johansson, projektledare, Region Norrbotten.

Ingela Johansson och Marja - Leena Komulainen vid RemoAge slutkonferens i Luleå
Marja-Leena Komulainen och Ingela Johansson, projektledare för RemoAge

Stöd på hög nivå

Huvudtalare var Donna Henderson, chef för internationell samverkan vid Scottish Centre for Telehealth and Telecare - NHS 24, Skottlands nationella e-hälso organisation, delade med sig av sina insikter om hur digitaliseringen och ökad samverkan kan bidra till att skapa en personcentrerad, koordinerad och sammanhållen vård och omsorg anpassad för framtida behov.

Donna Henderson, RemoAge slutkonferens i Luleå
Donna Henderson, chef för internationell samverkan vid Scottish Centre for Telehealth and Telecare - NHS 24, Skottlands nationella e-hälso organisation

– Vi arbetar med samma problem och utmaningar när det gäller att implementera arbetssätten. Det behövs ett stöd på hög nivå så att vi kan fortsätta arbeta med dessa utmaningar. Konferenser som den här är otroligt viktiga för att dela våra kunskaper och erfarenheter, men även se till att folk inser värdet av digital teknik i vård och omsorg, säger Donna Henderson.

Publik RemoAge slutkonferens
Publik vid slutkonferens för RemoAge, som arrangerades i Regionhuset i Luleå

Bättre infrastruktur och bredband

Konferensens andra huvudtalare Une Tangen, senior rådgivare, avdelningen för forskning, innovation och digitalisering, Kommunesektorens organisasjon, Norge, gav exempel på från norska kommuner som visar att det är möjligt att lösa ett antal uppgifter på nya sätt, exempelvis hur man kan åstadkomma en gradvis förändring där mottagarens behov sätts i centrum, stöd till självhjälp och hur digitalisering och användning av välfärdsteknik bidrar till en ökad trygghet, säkerhet och kontroll över sin hälsa.

Gustav Söderholm, RemoAge slutkonferens
Gustav Söderlund, ehälsa-strateg vid Region Norrbotten

– Man måste ta sig tid att utbilda personalen och mobilisera organisationen. Det är svårt att implementera teknik, både i den offentliga och privata sektorn, men har man gjort ett bra grundarbete med behovsanalys och vad man vill uppnå, så kommer man att lyckas. De nationella staterna måste bli bättre på att tillhandahålla infrastruktur och bredband så att plattformen finns där, men också på att vägleda och ge råd till kommunerna, säger Une Tangen.

Paneldiskussion RemoAge slutkonferens i Luleå
Konferensen avslutades med en paneldiskussion

Konferensen avslutades med en paneldiskussion där frågeställningar som hur den framtida vård och omsorgen i glesbygden ser ut och hur vi når dit.

19 januari 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer hos oss: