Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus är världsledande i patientövervakning

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Du har säkert sett monitorerna som övervakar patienter på akutmottagningar och vårdavdelningar med olika kurvor och siffror. Nu ska Sunderby sjukhus i Luleå, som redan tidigare varit världsledande på tekniken, vidareutveckla sitt patientövervakningssystem.

Cecilia Boltemo Nilsson, sjuksköterska på hjärtintensiven vid Sunderby sjukhus, Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare och teknisk förvaltningsledare för patientövervakningssystemet, Mikael Bucht, upphandlare, Kjell Stenberg, medicinteknisk ingenjör, Niklas Ranneberg, upphandlingschef, och Stefan Kullberg, teknisk projektledare, samtliga anställda på Region Norrbotten.
Cecilia Boltemo Nilsson, sjuksköterska på hjärtintensiven vid Sunderby sjukhus, Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare och teknisk förvaltningsledare för patientövervakningssystemet, Mikael Bucht, upphandlare, Kjell Stenberg, medicinteknisk ingenjör, Niklas Ranneberg, upphandlingschef, och Stefan Kullberg, teknisk projektledare, samtliga anställda på Region Norrbotten. Foto: Jonas Hansson.

I Region Norrbotten har utrustningen för patientövervakning på Sunderby sjukhus, ända sedan det byggdes för 20 år sedan, levererats av ett tyskt medicinteknikföretag. Samma företag, Dräger, har nu vunnit den nya upphandling som genomförts.

– Upphandlingen möjliggjorde för anbudsgivarna att lämna in alternativa anbud, både på ett helt nytt system och på utveckling av det befintliga med garanti att vi kan fortsätta att använda det patientsäkert under minst tio år framåt, säger upphandlingschef Niklas Ranneberg och fortsätter:

– Det resulterade i att vi nu kommer att utveckla den dyrbara utrustning som vi redan har investerat i. Förutom att det är mer hållbart ur ett miljöperspektiv sparar det många miljoner kronor för regionen och skattebetalarna.

Sjuksköterska Cecilia Boltemo Nilsson i en av de sex vårdsalarna på hjärtintensiven på Sunderby sjukhus där patientövervakningssystemet är installerat och inom något år kommer att uppdateras.
Sjuksköterska Cecilia Boltemo Nilsson i en av de sex vårdsalarna på hjärtintensiven på Sunderby sjukhus där patientövervakningssystemet är installerat och inom något år kommer att uppdateras. Foto: Jonas Hansson.

I framkant i världen

Niklas Ranneberg tillägger:

– Vi har redan tidigare haft ett patientövervakningssystem som ligger i framkant i Sverige, Europa och till och med i världen – och nu vidareutvecklar vi det och bygger ut det till en enhetlig och hög teknisk nivå.

Systemet finns även på övriga sjukhus i regionen och framöver blir det även aktuellt med anslutning av patientmonitorer på flera av hälsocentralerna.

Tydliga önskemål från verksamheten

Stefan Kullberg, teknisk projektledare på regionens länsteknikdivision, konstaterar att grunden till det system som finns är att när Sunderby sjukhus byggdes för drygt 20 år sedan fanns ett önskemål om att det skulle vara papperslöst och nyttja modern teknik i stor omfattning.

– Att vi har nått den framgång vi har gjort beror på att IT Norrbotten, det bolag som regionen och länets kommuner samäger, möjliggjort en så bra infrastruktur för bredband i länet, men också på den höga IT-kompetens som finns här, bland annat på Länsteknik. Vi har också fått väldigt tydliga önskemål från verksamheten hur man vill att de tekniska lösningarna ska fungera, säger han.

Sjuksköterska Cecilia Boltemo Nilsson i en av de sex vårdsalarna på hjärtintensiven på Sunderby sjukhus där patientövervakningssystemet är installerat och inom något år kommer att uppdateras.

Så här ser patientenheten respektive övervakningsmonitorn ut i dag. Övervakningen kan anpassas beroende på patientens sjukdom för att mäta bland annat puls, EKG/rytm, blodtryck, saturation (syresättning), centralt ventryck och ventilation (om patienten har en respirator). Det nya systemet som upphandlats får fler funktioner och även större monitor.

Följa i realtid

Cecilia Boltemo Nilsson, sjuksköterska på hjärtintensiven vid Sunderby sjukhus, berättar att patientövervakningen är enormt viktig för vården.

– Vid exempelvis en hjärtinfarkt är det av största vikt att snabbt få en diagnos och kunna följa patientens hälsotillstånd, exempelvis se EKG:et i realtid.

Hon fortsätter:

– Det ska också vara lätt att använda tekniken. Om en patient kopplas upp på exempelvis Gällivare sjukhus för rytmrubbningar ska det via en av de centralövervakningsstationer som finns kunna följas av läkare på något av de andra sjukhusen, exempelvis Sunderby sjukhus i Luleå. På så sätt kan beslut kring åtgärder sättas in så snabbt som möjligt.

Sömlöst flöde

Patienten kan med andra ord följas från samma ögonblick som han eller hon kommer in på akuten och har fått en monitor inkopplad. Även om patienten förflyttas inom sjukhuset kan övervakningen följas trådlöst utan avbrott. Om patienten behöver transporteras med ambulans är det dock bara ambulanspersonalen som kan följa övervakningen, men en vision är att det sömlösa flödet ska fungera även under ambulansfärden.

Referensssjukhus

I dag finns det 240 patientövervakningsmonitorer i Norrbotten, varav 160 på Sunderby sjukhus. Utöver det finns det 30 centrala övervakningsenheter, däribland på hjärtintensiven som förutom sina egna vårdsalar också övervakar flera andra vårdenheter på sjukhuset.

– Vi har haft många besök från andra sjukhus i Sverige och även besök av intressenter från andra länder, som är intresserade av att ta del av hur vi arbetar samt hur vårt system är uppbyggt. Dessutom har vår leverantör utsett oss till internationellt referenssjukhus, säger Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare och teknisk förvaltningsledare för patientövervakningen.

Johanna Nilsson, Niklas Ranneberg, Stefan Kullberg, Cecilia Boltemo Nilsson, Kjell Stenberg och Mikael Bucht berättar att Region Norrbottens patientövervakningssystem lockar till sig intresse från hela världen.
Johanna Nilsson, Niklas Ranneberg, Stefan Kullberg, Cecilia Boltemo Nilsson, Kjell Stenberg och Mikael Bucht berättar att Region Norrbottens patientövervakningssystem lockar till sig intresse från hela världen. Foto: Jonas Hansson.

24 februari 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering