Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus ökar lokalytan med 20 procent

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det går framåt med det stora om- och tillbyggnadsprojektet på Sunderby sjukhus i Luleå. Inom kort monteras tak på den blivande akutsjukvårdsflygeln och den nya psykiatribyggnaden. ”Det här blir ett lyft för sjukhuset”, säger projektchef Sven-Erik Sundqvist.

Utbyggnad Sunderby sjukhus
Inom kort kommer akutsjukvårdsflygeln att förses med tak. Under det första halvåret 2021 flyttar akutmottagningen, intensivvårdsavdelningen, bild- och funktionsmedicin (röntgen) och sterilcentralen hit. Drönarfoto: Michael Törnkvist.

I september 1999 invigdes ”norra Europas modernaste sjukhus”, som beskrivningen av Sunderby sjukhus löd. Tio år senare, år 2009, beslutade dåvarande landstingsstyrelsen att en utvecklingsplan skulle tas fram. Den reviderades 2013.

Man tog alltså i ett tidigt skede med i beräkningen att löpande planering för utveckling av sjukhuset bör pågå kontinuerligt.

Anledningen är bland annat förändrade sätt att organisera vården, ny teknik och andra omvärldsfaktorer. Dessutom är det känt att vissa verksamheter var trångbodda redan från start i det nya sjukhuset.

Utbyggnad med 20 000 kvadratmeter

Första etappen i om- och tillbyggnadsprojektet gällde patienthotellet Vistet, som öppnade hösten 2014.

Därefter var det dags att börja planera för ytterligare två delar, dels en ny psykiatribyggnad, dels en flygel med ny akutmottagning, intensivvårdsavdelning, bild- och funktionsmedicin samt sterilcentral.

Det handlar om en utökning av den totala ytan med cirka 20 procent.

– Sunderby sjukhus är cirka 100 000 kvadratmeter till ytan. Nu bygger vi ut med ungefär 20 000 kvadratmeter, med källare och allt inräknat, säger Sven-Erik Sundqvist, projektchef på Regionfastigheter hos Region Norrbotten.

Projektchef Sven-Erik Sundqvist Regionfastigheter
"Man får alltid räkna med störningar när det handlar om ett projekt av den här storleken, men så här långt det har faktiskt gått över förväntan", säger Sven-Erik Sundqvist.

800 miljoner kronor

Utbyggnaden är det största projektet i Region Norrbotten sedan sjukhuset byggdes.

– Hela sjukhuset kostade cirka 1,3 miljarder att uppföra medan de två pågående etapperna slutar på omkring 800 miljoner kronor. Samtidigt går det naturligtvis inte att jämföra några summor eftersom penningvärdet har förändrats, säger Sven-Erik Sundqvist.

Sedan maj 2018 har Sunderby sjukhus varit en byggarbetsplats – det har dammat, låtit och luktat.

För att det skulle vara möjligt att genomföra ombyggnationerna har verksamheter fått flytta runt. Någon har liknat det vid pusselspelet Tetris. Hela avdelningar har hänvisats till provisoriska lokaler, bland dem akutmottagningen.

Efterlängtad förändring

Sven-Erik Sundqvist konstaterar att det är en utmaning att bygga under pågående verksamhet.

– Men det har rullat på bra, mycket tack vare ett gott samarbete med sjukvårdspersonalen. För att förhindra störningar har vi satsat en hel del på information, bland annat via ett internt nyhetsbrev där vi varje vecka presenterar vad som kommer att hända. Vattenavstängningar och andra riskmoment sker i dialog med verksamheten. Vi har haft ytterst lite klagomål, säger han och tillägger att medarbetarnas tålamod och inställning också kan bero på att förändringen är efterlängtad.

– De vet att det kommer att bli bättre så småningom. Det här blir ett lyft för sjukhuset!

Utbyggnad Sunderby sjukhus
Psykiatribyggnaden beräknas vara inflyttningsklar under första kvartalet 2021. Bilden är tagen i augusti 2019. Drönarfoto: Michael Törnkvist.

Över förväntan

Även vad gäller själva bygget har arbetet löpt på relativt friktionsfritt. Både tidsplanen och budgeten hålls, två delar som ofta går hand i hand.

– Man får alltid räkna med störningar när det handlar om ett projekt av den här storleken, men så här långt det har faktiskt gått över förväntan, säger han.

Psykiatribyggnaden beräknas vara klar hösten 2020, med inflyttning under första kvartalet 2021. Flygeln med bland annat den nya akutmottagningen ska stå klar en bit in på 2021, med successiv inflyttning under våren samma år.

Många intresserade av lediga ytor

När det handlar om avancerad sjukvård får ingenting lämnas åt slumpen, vilket innebär ett glapp på några månader efter det att huskropparna är klara.

– Lokalerna ska utrustas med medicinsk utrustning, teknik och inventarier för att sedan provköras. Först därefter kan verksamheterna flytta dit, säger Sven-Erik Sundqvist.

När de nya lokalerna tas i bruk under 2021 frigörs en hel del ytor. Många är intresserade av att ta dem i anspråk, men än är ingenting bestämt.

- En prioriteringsgrupp kommer att gå igenom vilka behov som finns och fatta beslut om hur ytorna ska disponeras.

11 september 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering