Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sydney – en hjälp i natten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Röntgenbilder som tas nattetid i Norrbotten skickas till Australien, där de bedöms av svenska radiologer. "Vi har tidigare haft viss avlastning dagtid. Nu tar externa granskare även hand om akutjourer på natten", säger Johannes Arnesen, överläkare och medicinskt ledningsansvarig för röntgenavdelningen på Sunderby sjukhus i Luleå.

Radiologen Johannes Arnesen
"Vi får jobba i huvudsak dagtid, som vi är skapta för. Detsamma gör radiologerna i Sydney, bara det att de befinner sig i en annan tidszon", säger radiologen Johannes Arnesson, Foto: Simon Eliasson.

Det görs allt fler bilddiagnostiska undersökningar i Norrbotten. Samtidigt råder det brist på röntgenläkare, liksom i övriga landet.

- Det är svårt att få färdigutbildade radiologer från andra delar i Sverige att bosätta sig i Norrbotten. För oss har utlandsrekryteringar varit en möjlig väg, säger Maria Bergkvist, verksamhetschef och länschef för Bild- och funktionsmedicin på Region Norrbotten.

På röntgenavdelningen i Sunderbyn finns flera nationaliteter representerade, med läkare från bland annat Tjeckien, Österrike och Syrien. I länet finns även så kallade ”fly-in fly-out”-läkare, som är bosatta söderut men regelbundet tjänstgör i till exempel Gällivare.

Bild- och funktionsmedicin satsar också på att utbilda egna specialister, för att på så sätt öka grundbemanningen och lösa den långsiktiga kompetensförsörjningen.

- Vi har under många år haft fem ST-läkare, men har utökat till det dubbla. Vi är glada över att vi nu har en relativt stor skara.

För att klara verksamheten behövs dock fler åtgärder.

Servar ett hundratal kunder från Australien

Telemedicine Clinic, TMC, är ett företag med svenska läkare i Sydney som utför distansdiagnostik åt ett hundratal sjukhus och hälsomyndigheter i Europa, varav ett femtiotal finns i Norden. I slutet av förra året tog TMC över de akuta granskningarna nattetid från Gällivare och Kiruna. Från februari i år servar Sydneyläkarna även kustsjukhusen nattetid.

- Malmfälten skickar bilder dit alla veckans dagar efter klockan 22. På Sunderby sjukhus har vi en egen akutjour på helgerna, men framöver kommer även vi att få hjälp samtliga nätter, säger Maria Bergkvist.

Upplägget innebär att patienten röntgas på vanligt sätt. Bilderna överförs sedan via dator till TMC. Vårdpersonalen har ofta telefonkontakt med röntgenläkarna i Australien, som fungerar som primärjour. De tar hand om i stort sett alla undersökningar som görs nattetid, med några undantag.

- De kan till exempel inte göra ultraljud eller interventioner, som att avlasta njurar. I dialog med den som remitterat bestämmer radiologen om en sådan undersökning ska göras under natten eller om den kan vänta. Det är alltså specialisten i Sydney som kallar ut den av oss som har beredskap. Men det händer väldigt sällan; sedan februari har jag blivit inringd tre gånger, berättar Johannes Arnesen.

Nattarbetet minskar

En av fördelarna med samarbetet är just att nattarbetet minskar.

- Vi får jobba i huvudsak dagtid, som vi är skapta för. Detsamma gör radiologerna i Sydney, bara det att de befinner sig i en annan tidszon.

Han sätter stort värde på att han numera inte behöver ha lika mycket jour på sjukhuset, utan i stället får åka hem och sova.

- Vi radiologer är helt enkelt mer pigga och utvilade dagtid, även om vi fortfarande har beredskap i hemmet ibland. Att vi slipper jour nattetid innebär också att vi är fler läkare som jobbar dagtid. Det påverkar arbetsmiljön positivt.

Inte minst finns det fler på plats som kan handleda ST-läkarna.

- Dessutom gör det att behovet av inhyrd personal minskar.

Sydney
Radiologen Johannes Arnesen och hans kollegor slipper många jourpass nattetid tack vare de externa granskarna i Sydney. Maria Bergkvist är verksamhetschef och länschef för Bild- och funktionsmedicin på Region Norrbotten. Foto: Simon Eliasson.

Naturlig utveckling

Region Norrbotten har anlitat externa granskare på dagtid sedan 2011; sju till tio procent av de planerade röntgenundersökningarna har bedömts av personer utanför organisationen. Det nya är att även akuta granskningar nattetid har upphandlats.

Johannes Arnesen ser det som en naturlig utveckling.

- Inom Bild- och funktionsmedicin har vi länge arbetat distansöverbryggande, det här med telemedicin är ingenting nytt för oss. Visst kan man tycka att det är synd att vi inte klarar att ta hand om allt detta själv, men samtidigt är det effektivt att ett mindre antal radiologer i Sydney kan ha beredskap och på så sätt täcka upp stora ytor av Sverige, säger han.


Därför ökar behovet av bilddiagnostik i Norrbotten

Bild- och funktionsmedicin bedriver medicinsk radiologi/röntgen på Region Norrbottens fem sjukhus. Den bilddiagnostiska verksamheten växer från år till år, volymen ökar. Prognosen visar att cirka 2 000 fler datortomografiska undersökningar och 2 000 fler magnetröntgenundersökningar kommer att göras i Norrbotten 2018 jämfört med 2017. Det beror bland annat på att:

  • Norrbotten har allt fler äldre som lever med cancersjukdom, som regelbundet ska kontrolleras.
  • De standardiserade vårdförloppen, som syftar till att korta väntetiderna i cancervården, innebär att människor ska undersökas inom kortare tid.
  • När antalet vårdplatser på sjukhusen minskar genomförs fler röntgenundersökningar. Detta för att personalen snabbt ska kunna avgöra om patienter ska läggas in eller skickas hem.

22 oktober 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering