Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Systematiskt folkhälsoarbete i fokus på Norrbottens folkhälsokonferens

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Som ett led i det gemensamma arbetet med Norrbottens folkhälsostrategi samlades i september representanter för bland annat regionen, kommunerna och länsstyrelsen i Gällivare för att stämma av hur det systematiska folkhälsoarbetet kan utvecklas.


Elisabeth Skoog Garås tipsar om SKL:s verktygslåda, framtagen tillsammans med kommuner och regioner som ett stöd för att underlätta det lokala arbetet. Bild och film: Daniel & Adrienn/Follow The Light. Redigering: Erik Pexer.

Svårt att nå snabba resultat

Birgitta Larsson, vice ordförande i Gällivares kommunstyrelse, inledde Norrbottens folkhälsokonferens på Quality Hotel Lapland med att fundera över varför det är så svårt att prioritera folkhälsofrågorna samtidigt som alla vet att ohälsan kostar enorma summor pengar.

– En utmaning är att det är svårt att nå snabba resultat i den politiska budgeten och att det initialt kostar mycket pengar. Det finns också bristande kunskaper i betydelsen av systematiskt folkhälsoarbete, konstaterade hon samtidigt som hon påpekade att Gällivare är på god väg, bland annat genom att lyfta in social hållbarhet i kommunplanen.

Imponerad över Norrbottens arbete

Elisabeth Skoog Garås, folkhälsohandläggare på SKL, tyckte också att Norrbotten överlag ligger långt framme och hon öste beröm över Norrbottens folkhälsostrategi, som sträcker sig till 2026 och är ett gemensamt dokument framtaget av Region Norrbotten, länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens kommuner.

- Jag är urimpad över ert arbete, det är helt fantastisk och en av de bästa strategier jag någonsin sett. Ni har täckt in allt och alla och att ni jobbar systematiskt är jätteviktigt.

Elisabeth Skoog Garås understryker vikten av att arbete med jämställd och jämlik hälsa och för att peka på den ojämlikhet som råder i dag visade hon filmen 1000-kronorsloppet.

– Barn och ungas olika förutsättningar leder till olika konsekvenser och det måste vi alla gemensamt jobba med.


Filmen 1000-kronorsloppet är producerad av Barnombudsmannen, Stiftelsen allmänna barnhuset och Fryshuset och bygger på en amerikansk förlaga, The $100 race.

Perspektivkompassen

Även Malpuri Groth, verksamhetschef på Sveriges kvinnolobby, föreläste på folkhälsokonferensen i Gällivare. Hon berättade om hur man kan arbeta med verktyget Perspektivkompassen, som de har tagit fram för att hjälpa kommuner och regioner som villl fördjupa och förstärka jämställdhetsarbetet.

 - Tänk kön när ni analyserar hur ni kan åtgärda skillnader, men inte bara kön utan även utbildning, klass, hälsa, stad-landsbygd och flera andra perspektiv är av betydelse, konstaterade hon samtidigt som hon slog fast att för många perspektiv samtidigt ibland kan riskera att man missar ”den stora bilden” och därigenom misslyckas med att utforma träffsäkra insatser.

Norrbottens folkhälsokonferens Gällivare 2019
Elisabeth Skoog Garås från SKL var en av huvudföreläsarna. Foto: Daniel & Adrienn/Follow The Light.

Malpuri Groth
Från Sveriges kvinnolobby deltog Malpuri Groth. Foto: Daniel & Adrienn/Follow The Light.

Hur mår norrbottningarna?

Marianne Öhman, strateg och analytiker på Region Norrbottens folkhälsocentrum, berättade utifrån statistik framtagen om norrbottningarnas hälsa, baserad på åren 2011-2015 respektive 2014-2018, hur det har förändrats bland barn, vuxna och äldre.

För gruppen vuxna ”mitt i livet”, 18-64 år, kunde hon bland annat förmedla följande positiva fakta:

  • Daglig rökning har minskat från 10,9 till 7 procent.
  • Ohälsotalet bland kvinnor har minskat från 39,5 till 32,4 procent.
  • Ohälsotalet bland män har minskat från 25,3 till 21,2 procent.

Mer oroande fakta är bland annat att:

  • Andelen som upplever stress har ökat från 11,5 till 15,9 procent.
  • Andelen som har en stillasittande fritid har ökat från 14 till 22,6 procent.
  • Andelen som saknar tillit till andra människor har ökat från 25 till 29,1 procent.
  • Övervikt och fetma har ökat från 51,4% till 54,3 procent.

Det finns med andra ord en del att jobba med och för att nå framgång i folkhälsoarbetet var alla parter överens om att arbetet måste göras tillsammans.

Norrbottens folkhälsokonferens Gällivare 2019
Deltagare från hela Norrbotten medverkade på folkhälsokonferensen i Gällivare. Foto: Daniel & Adrienn/Follow The Light.

Kontaktperson

Namn: Linda Moestam
Titel: Folkhälsostrateg och sakkunnig jämställdhet, jämlikhet och hbtq, Region Norrbotten
Telefonnummer: 070-212 39 81

11 oktober 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering