Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Tandlossning ökar risk för hjärt-kärlsjukdom och diabetes – och tvärtom

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Tandlossningssjukdomar (parodontit) drabbar 40 procent av befolkningen – oavsett var i världen du bor och oavsett om du har en förälder som är tandläkare. Den som drabbas riskerar dessutom att utveckla flera olika allmänsjukdomar – samtidigt som de sjukdomarna kan leda till parodontit. Det konstaterar Region Norrbottens parodontologer Konstantin Sarkissov och Anna Arespång.

Specialisttandläkarna Anna Arespång och Konstantin Sarkissov arbetar på Tandvårdens kompetenscentrum i Luleå. Foto: Jonas Hansson.
Specialisttandläkarna Anna Arespång och Konstantin Sarkissov arbetar på Tandvårdens kompetenscentrum i Luleå. Foto: Jonas Hansson.

Tandvårdens kompetenscentrum (TKC), som är Region Norrbottens specialisttandvård, har sina lokaler i norra hamn i centrala Luleå. I verksamheten inryms flera olika specialiteter som bland annat bettfysiologi, endodonti, tandreglering – och parodontologi, det vill säga tandlossningssjukdomar. Specialisttandvården finns också på ytterligare några platser i Norrbotten.

Nätverk i länet

Däremot finns det inte specialisttandläkare i parodontologi i alla Norrbottenskommuner. Därför arbetar pardodontologteamet på TKC, som består av två specialisttandläkare och tre tandhygienister, även som stöd för övriga länet.

– Vi har ett nätverk där både regionens tandvårdskliniker och privata utförare ingår. Vi fungerar som konsulter och åker ut och ger stöd när det behövs. Då är vi ofta en till två dagar på en viss mottagning, säger specialisttandläkarna och parodontologerna Anna Arespång och Konstantin Sarkissov.

Impotens och Parkinson

Förutom att utföra egna behandlingar ger de handledning till personalen. De har också ett ansvar att hålla koll på de senaste rönen inom forskning och utveckling och bidra till att sprida det för att höja kompetensen inom allmäntandvården i hela länet.

Parodontit är en inflammationssjukdom som leder till att tänderna långsamt eller snabbt lossnar genom att deras fäste i käken förstörs. Det inte alla känner till är att det finns en koppling mellan parodontit och vissa allmänsjukdomar.

– Om man har en tandlossningssjukdom kan det leda till att man utvecklar exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdom, impotens, lunginflammation eller graviditetskomplikationer. Även vid reumatiska sjukdomar, demens, osteoporos, Parkinson med mera utgör parodontit en möjlig riskfaktor, säger Konstantin Sarkissov.


Utveckling av parodontit. Filmen publiceras med tillstånd av Consult-PRO.

Han tillägger:

– Allt fler vetenskapliga bevis pekar också på att dålig tandhälsa kan vara en potentiellt dödlig riskfaktor.

– Det händer att vi upptäcker allmänsjukdomar som patienterna inte vetat om. Det som händer i munnen är inga bagateller utan hela kroppen är ett och samma system, som hänger ihop, säger Anna Arespång och tillägger att samtidigt som parodontit kan leda till en rad allmänsjukdomar kan det också vara det omvända förhållandet – att dessa allmänsjukdomar leder till tandlossning.

Allt fler studier

Det är inflammationer i vävnaderna runt tanden som kan leda till att en tand lossnar.

– Om man har ett sår på armen kanske man snabbare gör något åt det, men om man blöder i munnen är det inte alltid man inser att det kan vara en allvarlig muninflammation, säger Anna Arespång.

Hon menar att sambandet mellan tandlossning och allmänsjukdomar länge varit känt, men att det på senare år kommit allt fler studier som tydliggör det.

– Fortfarande finns det bristande kunskaper, även inom vården. Därför har vi en viktig roll att sprida kunskaperna vidare.

Specialisttandläkarna Anna Arespång och Konstantin Sarkissov arbetar på Tandvårdens kompetenscentrum i Luleå. Foto: Jonas Hansson.
"Har man väl drabbats av parodontit är det oerhört viktigt att hålla den i schack", säger Anna Arespång och Konstantin Sarkissov. Foto: Jonas Hansson.

Komplexa orsaker

Som redan nämnts drabbas 40 procent av befolkningen världen över av parodontit – och tio procent får allvarlig tandlossning. Debuten sker oftast vid 37-40 års ålder.

– Det ser ungefär samma ut i Norrbotten som på andra håll, säger Konstantin Sarkissov och tillägger att orsakerna är komplexa.

– Det kan vara beroende av exempelvis hur tänderna står, bakterieflora, socioekonomisk utsatthet och stress. Ofta är det knutet till livsstil och tobakbruk är en vanlig riskfaktor, men samtidigt kan en del röka 80 cigaretter om dagen utan att drabbas. Det beror på att vi är olika känsliga, säger Anna Arespång.

Livslång uppföljning

Ärftlighet är en annan faktor. I ungefär 50 procent av fallen finns en ärftlig komponent.

De är tydliga med att om man väl har drabbats av parodontit är det oerhört viktigt att hålla den i schack. Ofta kan de behövas hjälp av en tandhygienist.

– En kronisk parodontit kräver livslång uppföljning, säger Anna Arespång.

Digitalt stöd

Flera verksamheter inom TKC har tagit fram ett digitalt stöd som komplement till deras ordinarie verksamhet och nu håller även parodontitteamet på att göra det. Därigenom behöver de inte åka ut lika ofta i länet samtidigt som de snabbare kan ge stöd.

– Det finns ganska mycket vi kan bidra med på distans, säger Anna Arespång, som hoppas att den digitala lösningen ska vara i gång under hösten.

– Det är en viktig del i vårt arbete med en mer jämlik och lättillgänglig specialisttandvård, inflikar Konstantin Sarkissov.

27 april 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering