Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Så lotsas nya medarbetare in i vården under coronapandemin

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbottens ordinarie personal behöver förstärkning under coronapandemin. En introduktion hjälper nya medarbetare in i vården. ”Den är brett upplagd för att fungera både för personer med vårdbakgrund och de som inte har någon tidigare sjukvårdsvana”, säger Pascale Hoffmann, överläkaren bakom utbildningskonceptet.

Kliniskt träningscentrum Gällivare KTC
Överläkare Pascale Hoffmann satte snabbt ihop ett nytt utbildningskoncept.

Pascale Hoffman är specialist i internmedicin och akutsjukvård och har sin huvudsakliga arbetsplats på Piteå sjukhus. Var fjärde vecka tjänstgör hon som akutläkare och handledare för ST-läkare på Gällivare sjukhus. Uppdraget att sätta samman ett utbildningskoncept fick hon av överläkaren Ola Wulf, medicinskt ansvarig i den lokala krisledningen i Gällivare.

– Introduktionen vänder sig dels till medarbetare som ska byta arbetsplats under krisen, dels till personer vi rekryterar utifrån. Det är viktigt att alla kommer in i jobbet på ett så bra sätt som möjligt, säger han.

Mindre än en vecka

När Pascale Hoffman tog sig an uppgiften fanns inte mycket att utgå från.

– Det var bara att sätta igång och göra ett eget material. Jag hörde mig för med kollegor på andra håll i landet och ”´brainstormade” även med andra akutläkare, berättar hon.

På mindre än en vecka var allt färdigt.

– Jag hade inte många dagar på mig. Det här var något som behövde bli klart så fort som möjligt.

Kliniskt träningscentrum Gällivare KTC
Elisabeth Lundström, pensionerad IVA-sjuksköterska, ansvarar för introduktionspassen på det kliniska träningscentret på Gällivare sjukhus. På plats den här eftermiddagen är bland andra Jenny Berglund, arbetsterapeut, och – i grön tröja – Linnéa Esko, fysioterapeut, som båda arbetar inom öppenvårdsrehabiliteringen i Kiruna. Foto: Pontus Albertsson Åman.

Tre sjukhus

Konceptet som utarbetades i Gällivare används nu – med vissa anpassningar – även på sjukhusen i Sunderbyn och Piteå. Målsättningen är att deltagarna ska få kunskap om hur man skyddar sig själv och andra från smitta. De ska även få grundläggande vårdkunskaper och materialkännedom.

– Tanken är att de utan tidigare vårderfarenhet ska lära sig fungera i en miljö som de inte är bekanta med från början, medan det blir ett tillfälle för personer med någon form av vårdutbildning att repetera basala kliniska kunskaper, säger Pascale Hoffmann.

Introduktionen består av tre delar:

  • Självstudier via ett teoretiskt utbildningsmaterial som nås via regionens lärplattform.
  • Genomgång av praktiska moment och utrustning, vilket sker på ett kliniskt träningscentrum.
  • Genomgång av lokaler och rutiner på den aktuella avdelningen.

Olika kunskapsnivåer

Lagar och sekretess, vårdhygien, patientnära arbete och kommunikation kring patienter är några av de områden som nya medarbetare utan tidigare vårderfarenhet får lära sig mer om. För vårdutbildade som behöver friska upp minnet är grunden densamma, men innehållet breddas och fördjupas. Av de ämnen som tas upp kan nämnas vårdhygieniska riktlinjer, basal och specifik omvårdnad, provtagning, omvårdnad av luftvägar/andningsstöd samt hjärt-lungräddning vid covid-19.

Den teoretiska delen har producerats i samarbete med e-lärandefunktionen vid Region Norrbottens utvecklingsavdelning.

– Mycket av materialet finns både i form av text och film, för att man ska kunna välja det som passar den egna inlärningen bäst, berättar Pascale Hoffmann.

Kliniskt träningscentrum Gällivare KTC
Ola Wulf, överläkare och medicinskt ansvarig i den lokala krisledningen i Gällivare, insåg tidigt värdet av en gemensam introduktionsutbildning. Foto: Simon Eliasson.

På annat sätt

Som komplement till teorin har kliniska träningscentra byggts upp på sjukhusen i Gällivare, Sunderbyn och Piteå. På fyra stationer har tillbehör av olika slag dukats upp, till exempel skyddsutrustning, provrör och katetrar. Deltagarna får även öva praktiskt på vissa moment.

– Utbildarna går bland annat igenom hygienregler och skyddsutrustning, där vi i och med corona ibland gör på ett annat sätt än i vanliga fall. Det handlar även om att få kännedom om det materiel som används i vården, till exempel hur det ser ut och var man hämtar det, säger hon.

Deltagare från Kiruna

Det tredje steget i introduktionen är en genomgång på arbetsplatsen. Utifrån en checklista får medarbetaren veta allt från var man hänger sina ytterkläder till var förrådet är beläget, sådant som är självklart för den som arbetar där men inte lätt att veta för den som är ny.

Elisabeth Lundström arbetade tidigare som IVA-sjuksköterska och vårdlärare. Nu har hon pausat pensionärslivet för att göra en insats i vården igen, som ansvarig för introduktionen av nya medarbetare på Gällivare sjukhus kliniska träningscentrum.

Brandmän

Sedan påskhelgen har hon tagit emot grupper två till tre eftermiddagar varje vecka, upp till sex personer per tillfälle. Några har kommit resande från Kiruna, som inte har något eget träningscentrum.

Verksamhetsutvecklare Pontus Albertsson Åman, sjukvårdsledare i den lokala krisledningen, berättar att ett 30-tal personer utbildats i Gällivare fram till första veckan i maj.

– En del är frivilliga utifrån som anmält att de vill göra en insats. Vi har till exempel haft personal från räddningstjänsten här, brandmän som ska hjälpa till med sjuktransporter. Men de flesta är personer med någon form av vårdutbildning i botten. Många arbetar redan i vården och ska börja på en ny arbetsplats, säger han.

25 maj 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering