Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Vården av personer med astma och KOL

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det har kommit ut en remissversion på de nya nationella riktlinjerna gällande vården av astma och KOL.

Synpunkter på remissversion

Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är två av våra folksjukdomar. Socialstyrelsen har i november 2014 gett ut en remissversion om de nya nationella riktlinjerna för vård vid astma och KOL. Syftet med riktlinjerna är att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder samt vara ett underlag för öppna och systematiska prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Rekommendationerna gäller diagnostik och utredning, läkemedelsbehandling, omvårdnad, rehabilitering, symtombedömning samt uppföljning. Riktlinjerna riktar sig främst till politiker, chefstjänstemän, verksamhetschefer samt övrig personal inom vård och omsorg. Eftersom riktlinjerna ligger ute som en remissversion, finns det möjlighet att senast 2015-04-30 lämna in skriftliga synpunkter till Socialstyrelsen. Publicering av den slutliga versionen kommer att ske under hösten 2015.  

Läs mer om remissversionen

Nationellt programråd

I linje med Socialstyrelsens publicering av riktlinjerna har Sveriges Kommuner och Landsting skapat ett nationellt programråd (NPR) för astma och KOL. Programrådets ledamöter består av personer från hälso- och sjukvården (landsting och kommun), patientföreningar samt Luftvägsregistret. Uppdraget har bestått i att identifiera förbättringsområden inom vården av astma och KOL och de områden som har identifierats är: diagnostik, symtomformulär, behandlingsplaner och patientutbildning samt interprofessionell samverkan. Arbetet med förbättringsområdena kommer att fortgå under 2015.

Läs mer om programrådet

Kontaktperson

Namn: Caroline Stridsman
Titel: PhD, sjuksköterska
Telefonnummer: 0920-284095

27 januari 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering