Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Vården förbättras med personcentrerad vård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

- Vi förkortar väntetiderna och patienterna får rätt vårdnivå direkt. Så låter det från IVAK, på Piteå Älvdals sjukhus. Där har man arbetat framgångsrikt med personcentrerad vård det senaste året tack vare landstingets testbäddsorganisation.

På IVAK i Piteå påbörjades arbetet mot en personcentrerad vård i samverkan med landstingets projekt ”Testbädd personcentrad Närsjukvård”. Att i samverkan med andra instanser i vården ta vara på patientens egen berättelse och utgå både från behov och de förmågor patienten har är viktigt. Patienterna blir mer involverade och resultaten visar att patienterna får en snabbare handläggning samtidigt som väntetiderna och förflyttningarna minskar. Man samverkar över gränserna för ett säkert omhändertagande. 

- Patienten är expert på sig själv och vi i vården är experter på hälso- och sjukvård. Vi ser på det som ett partnerskap. På så sätt involverar vi patienten och kan ge rätt vård vid rätt tidpunkt, säger Anna Åström, projektledare på IVAK i Piteå.

Ett bollplank

Det övergripande syftet för testbäddsorganisationen har varit att utveckla en stödfunktion som kan stötta den ordinarie verksamhetens innovations- och utvecklingsarbete från idé till patient- och verksamhetsnytta. Detta görs genom testbädden, som kan liknas vid ett bollplank till verksamheten, vägleder dem i arbetet med hälso- och sjukvård med starkt fokus på personcentrerad vård (PCV). Kompetensstöd har hämtats från GPCC, ett nationellt forskningscentrum vid Göteborgs universitet, som väglett projekten.

Unikt projekt

Testbädden är unik i Sverige då projektet sträcker sig över kommun, landsting, akademi och näringsliv inom vård och omsorg. Projektet har utgått från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer, framförallt inom områdena demens, palliativ vård och vård/omsorg av multisjuka äldre. Riktlinjerna har tydliggjort vilka mål som behöver uppnås om vården ska förbättras.

-Testbädden har även stöttat samverkansprojekt mellan kommun och landsting inom områdena multisjuka äldre och demens i Älvsbyn och Arvidsjaur samt på Piteå älvdals sjukhus inom områdena palliativ vård och akut geriatrik. Processer har förtydligats i syfte att göra vården än mer personcentread. Den gemensamma upplevelsen i samtliga projekt är den kraft som frigjorts när nationella riktlinjer paras med relevanta åtgärder lokalt och en tydlig inriktning att arbeta personcentrerat, säger Mats Andren, projektledare Testbäddsprojektet.

Testbäddsprojektet är nu avslutat men på IVAK i Piteå Älvdal kommer man fortsätta arbetet med personcentrerad vård.

- Vi kommer implementera det i hela vårdkedjan, från ambulansen, akutmottagningen till de lämnar oss på intensiven. Vi ska göra det personcentrerat i alla lägen, säger Anna Åström.

Ledningsgruppen för tesbäddsprojektet är överens om att arbetet varit framgångsrikt och behöver fortgå i någon form i den ordinarie verksamheten.

16 december 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering