Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Världsledande forskare analyserar hur psykisk hälsa påverkas av corona

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hur påverkar coronapandemin personer med psykisk ohälsa – både de som har kontakt med den psykiatriska vården sedan tidigare och de som inte har det? Den frågan ska psykiatriker Ursula Werneke på Psykiatrin Sunderbyn se närmare på, tillsammans med ett internationellt team av högt ansedda psykiatriker och forskare.

 

Ursula Werneke, Psykiatrin Sunderbyn
Ursula Werneke, överläkare och psykiatriker på Psykiatrin Sunderbyn, menar att det är viktigt att dra slutsatser om hur coronaviruset påverkar den psykiska hälsan, också som grund för framtida kriser. Foto: Jonas Hansson.

Ursula Werneke har sedan länge haft en förfrågan om att vara gästredaktör för ett temanummer av den internationella forskningstidskriften Frontiers in Psychiatry.

– När coronapandemin blev aktuell tänkte jag att nu har jag ett intressant ämne att lyfta fram och de sa ja. Tanken är att belysa psykiatriska och psykologiska aspekter av coronautbrottet samtidigt som vi samlar erfarenheter som kan guida oss i framtiden vid kommande kriser.

Hög vetenskaplig nivå

Hon har bjudit in ett internationellt lag med ytterligare fyra gästredaktörer från Tyskland, Italien och Storbritannien att bistå henne i arbetet.

– Alla är världsledande inom sina områden och har medverkat på Masterclass Psychiatry som Psykiatrin Sunderbyn anordnar vartannat år i Luleå. De har stor bredd och det känns bland annat bra att ha fått med professor Dinesh Bhugra, före detta ordförande för World Psychiatric Association, liksom Antonio Ventriglio från Italien, som ju har drabbats hårt av covid-19. Sedan har vi redan fått in bidrag från flera håll i världen, bland annat Latinamerika och Kina.

I redaktörernas uppdrag ingår bland annat att säkerställa att artiklarna håller hög vetenskaplig nivå. Blir det fler än tio artiklar kommer de att sammanställas till en e-bok.

Psykologiska eftereffekter

Utgångspunkten för Ursula Werneke och den forskning som bedrivs inom Region Norrbotten är att i möjligaste mån utgå från patientrelaterade ämnen.

Ursula Werneke pekar på en lång rad möjliga psykologiska konsekvenser och eftereffekter även när kurvan över covid-19-smittade börjar vända:

– Det kan vara hur du mår efter att du själv eller någon av dina nära och kära har varit drabbad. Kanske du har skuldkänslor för att du kan ha smittat någon. Och hur påverkar långvarig social isolering och karantän, inte minst för äldre personer som har besöksförbud? Det är ju en otroligt stor belastning att inte kunna träffa sin familj.

Ursula Werneke, Psykiatrin Sunderbyn
Ursula Werneke är bland annat specialist inom nutrition (näringslära) och folkhälsoarbete med koppling till psykiatriska sjukdomar. Foto: Jonas Hansson.

Ojämlikhet

Hon fortsätter att räkna upp ytterligare faktorer som kraftigt ökad arbetslöshet, sämre ekonomi, existentiella problem och så vidare.

– Det finns också en tydlig ojämlikhet i hur människor drabbas. En person som har villa och trädgård kan förmodligen tolerera en karantän bättre än de som bor litet och trångt.

Artiklarna kommer både att handla om patienter som redan har kontakt med psykiatrin och de som inte har det.

– De som redan har kontakt kanske inte får den vård de behöver just nu, aningen för att de prioriteras bort eller för att de själva väljer att inte ta kontakt av rädsla att bli smittade.

Forskargrupp om corona

Hon fortsätter:

– När det gäller patienter som inte behandlas inom psykiatrin kan det handla om att de blivit ängsliga för att de hostar eller att de påverkats av den sociala isoleringen. Man kan anta att ångest och depression ökar och fortsätter även när pandemin gått över. När något händer så här plötsligt kan en människas sårbarhet förvandlas till ett psykiskt problem.

Även på hemmaplan har Ursula Werneke tagit initiativ till corona-forskning. Både hon själv och kollegan Louise Öhlund från Psykiatrin Sunderbyn ingår i en nystartad forskargrupp tillsammans med Umeå universitet och psykiatrin i Umeå. De ska fokusera på riskfaktorer i samband med corona för patienter med allvarliga psykiska sjukdomar som psykos och bipolär sjukdom.

Londonbomberna

Ursula Werneke berättar avslutningsvis att hon arbetade på ett sjukhus i London under bombattentaten i tunnelbanan 2005.

– Det är erfarenheter man bär med sig och som jag har nytta av även nu under coronakrisen. Det handlar bland annat om att ta det lugnt och arbeta systematiskt. I slutändan kan allt ändå bli bra för de flesta och det är ett viktigt budskap. Trots en så tung och svår situation kan vi komma igen.

Fotnot: Sista inlämningdag för artiklar till Frontiers in Psychiatry är den 30 juni. Därefter kommer de att publiceras fortlöpande online så fort de har klarat expertgranskning (peer review) och blivit godkända.

21 april 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: