Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Norrbotten på Vitalis

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Behovet av att utveckla digitala lösningar i vården är stor i Region Norrbotten liksom i hela Sverige. Därför satsar regionen stort på Vitalis och har en egen eftermiddag med intressanta presentationer. Norrbotten vill väcka intresse, få igång diskussioner och dela med sig av sina erfarenheter.

Region Norrbotten arbetar med 25 % av Sveriges yta, därför har distansvård funnits länge inom vissa områden. Redan för tio år sedan introducerades exempelvis axelrehabilitering på distans.

Karin Jones och Anders Nordin inför Vitalis 2017
Karin Jones, tf Utvecklingsdirektör och Anders Nordin IT/MT-direktör vid Region Norrbotten

-Det är samverkan, som är nyckelordet, säger Karin Jones, tf Utvecklingsdirektör vid Region Norrbotten. Samverkan som kommit till genom medvetna strategiska val och med aktörer, så som kommuner, universitet och enskilda personer. Detta tydliggörs i de presentationer som är en del i Norrbottens sammanhållna program.

Distansvård en del av vår vardag

E-hälsasatsningen i Region Norrbotten bygger på olika typer av samverkan för att ge de 250 000 invånarna bättre tillgänglighet till vård och råd.

Vimmel i monter på Vitalis
Norrbotten vill väcka intresse, få igång diskussioner och dela med sig av sina erfarenheter.

De geografiska avstånden har stor betydelse för utvecklingsarbetet. Ett exempel är en patient som bor i Kiruna och behöver göra ett återbesök vid specialistvården vid i Sunderbyn sjukhus som finns 35 mil bort. Ett personligt besök skulle innebära 70 mils resa tur och retur. Om då besöket kan ges på distans så innebär detta stor tidsvinst för patienten och även en självklar kostnadsreducering.

Nya digitala lösningar

Region Norrbotten har under många år arbetat med att utveckla digitala lösningar i vården. Samtidigt har arbetet pågått med att utveckla ett innovationssystem på både lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Det här har inneburit ett långsiktigt arbete med att bygga upp strategiska allianser och nätverk inom e-hälsoområdet.

-De är inte de tekniska förutsättningarna att bedriva vård på distans som är det stora problemet idag. Det är istället frågor som organisation, arbetssätt och regelverk som ska anpassats för att befrämja distansöverbryggande arbete som ligger i fokus, säger Anders Nordin, IT/MT direktör vid Region Norrbotten.

Monter på Vitalis i Göteborg
Norrbottens monter på Vitalis 2017. Montermöbler är lånat av Swedish Lapland.

Norrbottens eftermiddag på Vitalis kommer att innehålla sju olika presentationer som belyser e-hälsa ur olika synvinklar under samlingsrubriken E-hälsa i samverkan för en personcentrerad vård i hemmet.

– Digital hälsa är en förutsättning för att klara framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten, säger Karin Jones, som är tf utvecklingsdirektör för Region Norrbotten. Vi hoppas på många intressanta samtal och möten vid våra seminarier och i Mötesplats Norrbotten i mässhallen.

Onsdag 26 april arrangerar Region Norrbotten sju seminarier hela eftermiddagen i A2.

Vitalis arrangeras i Göteborg 25-27 april. Vitalis är en mötesplats för de som jobbar strategiskt eller operativt med verksamhetsutveckling och e-hälsofrågor inom vård och omsorg. Besökarna kommer från såväl kommuner, landsting och statliga verksamheter som privata aktörer.

24 mars 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: