Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

”Vi behöver fördela arbetsuppgifterna med maskinerna”

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Det behövs mer digitalisering och mer AI inom den offentliga sektorn, även inom vården. Det anser Anders Ekholm från Institutet för framtidsstudier. På premiären av Region Norrbottens seminarie- och inspirationsserie Genomförandekraft lyfte han också fram vikten av att våga genomföra förändringar.

 Anders Ekholm - Institutet för framtidsstudier
Anders Ekholm är senior rådgivare vid Institutet för Framtidsstudier och har tidigare bland annat arbetat som analyschef på Socialdepartementet. Foto: Jonas Hansson.

Människan & maskinen heter en essä om AI (artificiell intelligens) och välfärdssystemet som Anders Ekholm, senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier, skrev för något år sedan.

När han inledde Region Norrbottens seminarie- och reflektionsserie Genomförandekraft – som är tänkt att ge verktyg, inspiration och fördjupad förståelse kring varför en omställning av vården är nödvändig – var det också den essän han hade valt som utgångspunkt för sin föreläsning.

Demografin driver framtiden

Han inledde med att lyfta fram vad det är som formar framtiden.

Demografin, det vill säga befolkningsutvecklingen, är en avgörande faktor, som driver både driver kostnader och behov.

– Vi är inne i en period då vi i genomsnitt dör lite mindre per år, eftersom vi lever längre.

Andra faktorer som påverkar framtiden är värderingar och teknik:

– Teknologi går det inte att göra prognoser för, men vi kan se hur de har förändrat andra branscher.

– Värderingar vet vi förändras långsamt och att de stabiliseras vid 30 års ålder. Vill vi veta hur värderingarna ser ut om 25 år är det enklaste att fråga dagens 25-åringar.

Anders Ekholm pekade också på en försvårande omständighet då det gäller att driva förändringar:

– Vi vill gärna göra som vi gjorde igår.

Anders Ekholm - Institutet för framtidsstudier

"Den offentliga verksamheten behöver jobba på ett substantiellt annorlunda sätt", anser Anders Ekholm. Foto: Jonas Hansson.

Personalbristen accelererar

För att möta utvecklingen med bristande resurser inom vården går det att angingen göra besparingar eller effektiviseringar, konstaterade han och förutspådde också att personalbristen inom vården kommer att bli värre.

– Från år 2021 kommer det bara att accelerera och bli jätte-jätte-jobbigt att hitta ny personal, vilket innebär att varken vård, skola eller omsorg kan fortsätta som i dag. Den offentliga verksamheten behöver jobba på ett substantiellt annorlunda sätt.

– Det är inte heller någon vits att höja skatten, för det kommer ändå inte att gå att hitta mer personal.

Anders Ekholm lyfte också fram att Sverige enligt World Values Survey har världens mest individualiserade befolkning, som både kan och vill ta hand om sina egna sjukdomar. Därför behöver framtidens vård i större grad låta patienterna få vara med och fatta beslut om sina behandlingar. Forskning i USA visar att patienterna blir nöjdare då.

AI en del av framtidens vård

En annan trend är att vi vill klara oss själva – och helst inte ta in robotar i våra hem.

Trots det är AI och robotar en del av framtidsutvecklingen, också i vården.

– Spotify använder AI för att välja ut musik åt oss och vi kan med hjälp av AI följa pakets flöden runt hela jorden, men om vi blir sjuka vet vi inte om remissen har kommit fram och om vården planerar att göra något. Det går med andra ord att hålla reda på ett paket bland miljarder andra, men att hålla koll på en patients knä verkar mindre intressant …

Även om den offentliga sektorns digitalisering så här långt inte imponerar på Anders Ekholm har han sin uppfattning klar:

– Vi måste påbörja en diskussion om hur framtidens arbetsdelning ska se ut mellan människa och maskin.

Anders Ekholm - Institutet för framtidsstudier - och Lisbeth Löpare Johansson, utvecklingsdirektör Region Norrbotten
Anders Ekholm välkomnades av bland annat Region Norrbottens utvecklingsdirektör Lisbeth Löpare-Johansson, när den första föreläsningen i seminarie- och reflektionsserien Genomförandekraft ägde rum på Regionhuset i Luleå.

17 maj 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering