Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

”Viktigt med psykologkompetens på hälsocentralen”

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Psykologerna har en viktig roll att fylla i de psykosociala teamen på hälsocentralerna. "Vi bidrar till att den växande gruppen av personer med psykisk ohälsa får rätt hjälp", säger Marie Lindskog på Piteå hälsocentral.

Marie Lindskog, psykolog Piteå hälsocentral 
Piteå hälsocentral har sedan ett år tillbaka en egen psykolog, Marie Lindskog, som ser psykologkompetensen som en viktig resurs i det psykosociala teamet. Foto: Jonas Hansson.

Socialstyrelsen har i sina riktlinjer slagit fast att alla hälsocentraler i landet ska erbjuda psykologisk behandling vid lättare till måttlig psykisk ohälsa, även om det inte preciseras vilka yrkeskategorier som krävs.

I Region Norrbotten finns det i dag psykologer anställda på hälsocentralerna i Piteå, Kiruna och Bergnäset i Luleå (som även stöttar upp de psykosociala teamen på Mjölkudden och Hertsön).

Dessutom köper hälsocentralerna i östra Norrbotten in psykologkompetens på tio procent och på länsenheten föräldra- och barnhälsan finns 13 anställda psykologer, som ska bli ännu fler.

Betydelsefull yrkesroll

Det har tidigare också funnits psykologer anställda på hälsocentralerna i Gällivare, Kalix och Älvsbyn.

För Marie Lindskog, anställd som psykolog på Piteå hälsocentral, är det en självklarhet att psykologkompetensen behövs på hälsocentralen.

– Ja, absolut. Det finns andra yrkesgrupper som också har bra psykologisk kompetens, exempelvis läkare och sjuksköterskor som har gått steg 1-utbildning i psykologisk behandling, kuratorer och kbt-terapeuter med flera, men i mina ögon är en hälsocentral utan psykolog för patienter med psykisk ohälsa som att komma med diabetes till en hälsocentral utan läkare. Psykologer behövs för att bland annat bedöma vårdnivå och se till att behandlingen sker med rätt metoder.

Marie Lindskog, psykolog Piteå hälsocentral 
Marie Lindskog ser teamarbetet som oerhört viktigt när det gäller att hjälpa patienter med psykisk ohälsa. Foto: Jonas Hansson.

Viktigt med team

Marie Lindskog själv är snart färdig specialist i psykologisk behandling och på Piteå hälsocentral ingår hon i det psykosociala teamet, som förutom henne består av en samordningssjuksköterska med psykiatrikompetens och en sjuksköterska med steg 1-utbildning i kbt. De har även tillgång till läkare, fysioterapeuter och en arbetsterapeut.

– Att arbeta i team är jätteviktigt för att kunna erbjuda rätt hjälp och allas kompetens behövs. Anledningen till att vi har en samordningssjuksköterska är bland annat att det är viktigt att börja i rätt ända. Personer med psykisk ohälsa ofta är underbehandlade somatiskt så innan de får komma på ett samtal hos exempelvis mig har samordningssjuksköterskan, som är navet i teamet, en första kontakt. Patienten screenas för att se om det finns andra sjukdomar eller kanske problem med alkohol eller droger.

Samordningssjuksköterkan gör även en första grov bedömning, stöttar patienten vid in- och utsättning av läkemedel och följer upp läkemedelsbehandling.

Knappval 1

Hon berättar att arbetet med psykisk ohälsa på Piteå hälsocentral har uppmärksammats bland patienterna och att många söker sig dit. En del patienter på de andra hälsocentralerna i Piteå har till och med listat om sig dit. Och för att betona vikten av arbetet med psykisk ohälsa är det knappval 1 som gäller när patienter ringer till hälsocentralen.

– Det vanligaste problemet är sömnstörningar, följt av överdriven oro, det vi kallar för GAD (generaliserat ångestsyndrom) och olika ångesttiilstånd. Till det kommer bland annat depression, stress och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Vi har 10 000 listade patienter och den psykiska ohälsan ökar. Det kan ibland upplevas som att jobba mot en tsunamivåg, men vi försöker hela tiden hitta arbetssätt som fungerar för att hjälpa så många som möjligt. 

Marie Lindskog, psykolog Piteå hälsocentral
"Vi ser i våra utvärderingar att det metoder vi arbetar med fungerar. Det finns hjälp att få”, säger Marie Lindskog, här i soffan i Piteå hälsocentrals väntrum.

Ensamhetsproblematik

Hon fortsätter:

– Många gånger blir det bara ett möte, där man reder ut patientens livssituation och vilka livsbeslut de behöver ta. Det kan handla om att byta jobb, skilja sig eller byta livsstil. Det är mer ett samtal än en behandling, men ändå väldigt viktigt och till stor hjälp för många. Det absolut vanligaste problemet när det gäller psykisk ohälsa handlar om relationer, vilket också forskningen bekräftar. I det ingår också ensamhetsproblematik, som är vanligt inte minst bland äldre.

Eftersom det är så många patienter arbetar Piteå hälsocentral en hel del med gruppterapi och med att ge patienterna metoder att hjälpa sig själva.

– Många önskar också individuell behandling och vi önskar att fler kunde få tillgång till det, säger Marie Lindskog och tillägger att hälsocentralens nya livsstilsmottagning som öppnar i höst kommer att vara ytterligare ett stöd för många patienter.

Många bra metoder

Hon tycker det i dag finns så många bra psykologiska arbetsmetoder, som resultat av forskning och även bra riktlinjer och fakta från bland annat Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Hon beskriver bland annat hur psykologisk behandling vid långvariga sömnstörningar rekommenderas framför medicinering.

– Det finns bra sömnbehandling. Detsamma gäller ångest och nedstämdhet. Det tillhör livet, men man ska inte behöva gå runt med ett funktionsnedsättande lidande när det finns bra behandling som fungerar. Det är oerhört tillfredsställande att se så många människor bli bättre.

Hon avslutar:

– Vi ser i våra utvärderingar att de metoder vi arbetar med fungerar. Det innebär att det finns hjälp att få.

5 mars 2020
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering