Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

”Viktigt med strokekompetent personal”

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Sjuksköterskan Barbro Juuso på Gällivare sjukhus har lång erfarenhet av att jobba med strokepatienter och har bland annat varit med i en grupp på Socialstyrelsen som arbetat fram en prioriteringslista med nationella riktlinjer för strokevård. På senare år har insjuknandet i stroke gått ned över hela landet och de som drabbas blir mindre sjuka, något hon ser flera förklaringar till.

Barbro Juuso, sjuksköterska på strokemottagningen samt öppenvårdsrehab på Gällivare sjukhus
Barbro Juuso arbetar som sjuksköterska på strokemottagningen samt öppenvårdsrehab på Gällivare sjukhus.

Barbro Juuso är från början Luleåbo, men började jobba som sjuksköterska i Gällivare 1981, först inom dåvarande långvården och därefter inom rehabiliteringen.

– Tänka sig att det är över 40 år sedan … På den tiden flyttade mina kamrater till Stockholm medan jag valde att ta ett flyttbidrag till Gällivare, där det var brist på sjuksköterskor. Kompisarna trodde man var knäpp, säger hon och skrattar när vi möts på medicin- och rehabiliteringskliniken, där strokemottagningen ingår.

– Det var dessutom så att man fick en bonus på 15 000 kronor om man stannade kvar ett år, men jag sa nej till det eftersom jag inte vågade lova det – trots att det blev mycket längre än så.

Strokekompetent personal

När strokeenheten startades i Gällivare runt 2004 var hon med att arbeta fram upplägget och var också enhetschef där till 2012. Några år senare, strax före pandemin, lades den ned i dåvarande form.

– Socialstyrelsen rekommenderar att det ska finnas en strokeenhet på alla sjukhus, men det har inte gått att bibehålla i takt med besparingar och minskat antal vårdplatser. Nu är strokevården istället del av en vanlig vårdavdelning, vilket i och för sig inte behöver vara dåligt så länge man upprätthåller kvaliteten, har strokekompetent personal och följer ett strukturerat förlopp för vården, säger Barbro Juuso.

Hon tillägger att i de stroketeam som finns på länets sjukhus ingår förutom en sjuksköterska även arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och logoped. Däremot råder det brist på särskilda strokeläkare som funnits tidigare, i vart fall på heltid.

Barbro Juuso, sjuksköterska på strokemottagningen samt öppenvårdsrehab på Gällivare sjukhus
Barbro Juuso demonstrerar hur öppenvårdsrehabiliteringen kan gå till för en strokepatient, där de bland annat får öva sig att gå med hjälp av en mobil lift.

Expertgrupper

Som strokesjuksköterska är det naturligt att Barbro Juuso sitter med i den lokala strokearbetsgruppen på Gällivare sjukhus, men hon ingår även i Region Norrbottens och Norra sjukvårdsregionförbundets expertgrupper för stroke där hon har möjlighet att bidra med sin långvariga expertis.

Något som Barbro Juuso framhäver som enormt positivt är att insjuknandet i stroke på senare år har gått ned över hela landet och att de som drabbas blir mindre sjuka. Det är också färre som återinsjuknar.

Trombektomi

Vad beror det då på?

– Vården har blivit bättre. Exempelvis får fler patienter propplösande trombolys och numer även trombektomibehandling, där proppen dras ut mekaniskt. Trombektomierna utförs i Umeå, dit patienterna på grund av den tidskritiska faktorn skickas med ambulansflyg, men det pågår diskussioner om vi i framtiden kommer att kunna utföra det också i Norrbotten, säger hon.

En viktig del av framgången i strokevården är också hälsocentralernas arbete med livsstilsfrågor där de identifierar personer med obehandlade höga blodtryck, diabetes och förmaksflimmer.

Barbro Juuso, sjuksköterska på strokemottagningen samt öppenvårdsrehab på Gällivare sjukhus
En hel del arbete sker framför dataskärmen, i form av dokumentation, registrering i det nationella kvalitetsregistret och distansmöten med patienter.

Telemetri

Hjärtövervakning via telemetri, fjärrmätning, har också haft en stor betydelse liksom att man i dag lägger in och utreder de som får en TIA, vilket man inte alltid gjorde tidigare.

Hon tillägger:

– Den negativa trenden bröts för två-tre år sedan och det fortsätter att förbättras, även om det ser sämre ut i vissa områden i Norrbotten.

Tappar ord

På frågan om Barbro Juuso har några personliga erfarenhet av stroke berättar hon att hennes mamma haft TIA-attacker några gånger, men hon misstänker att det vid något tillfälle också kan ha varit en stroke utan att hon vetat om det.

– Det är lite av en yrkesskada att man ser på familj, vänner och kollegor hur de går, om de är sluddriga i talet, sneda i mungipan, tappar ord eller har svårt att svälja mat. Det är typiska tecken på stroke.

På Gällivare sjukhus behandlas årligen cirka hundra strokepatienter. Barbro Juuso är nästan alltid inblandad i vården och rehabiliteringen av dem.

I kapp igen

När det gäller öppenvårdsrehabiliteringen har den under en stor del av pandemin varit nedstängd, men är nu öppen igen.

– Under tiden har jag själv bland annat haft i uppdrag att starta upp sjukhusets covidenhet och att vara vaccinsamordnare för sjukhusets personal. Jag har också varit delaktig i att ta fram ett program för postcovid-rehabilitering. Eftervården av strokepatienter har tyvärr legat efter under pandemin, men nu är vi äntligen i kapp igen, säger hon.

Hemrehabilitering

Barbro Juuso konstaterar att det finns mycket att ta tag i framöver.

– Bland annat behöver vi kunna erbjuda fler patienter rehabilitering. Exempelvis sjukhusanknuten hemrehabilitering, där patienterna tränas i hemmiljö. Även distansbesök via video går att utveckla. Det är viktigt bland annat för de patienter som bor längre bort och som vi inte kan erbjuda hemrehabilitering.

Hon hoppas också att någon av hennes sjuksköterskekollegor kommer att vilja specialisera sig mer inom stroke för att därigenom på sikt ta över det ansvar hon själv har i dag på Gällivare sjukhus.

– Jag är ju 61 år och det får inte bara hänga på mig. Det behövs någon till som nischar sig, säger hon.

Text och foto: Jonas Hansson

18 januari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: