Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Visare Norr-medel tilldelat forskare i Region Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Eva Rönmark och Anne Lindberg har tilldelats 300 000 kr respektive 250 000 kr av forskningsanslaget Visare Norr.

Eva Rönmark, professor och chef vid OLIN-studierna, tilldelades 300 000 kr för projektet "Astma och allergi i befolkningen från 7 till 19 år - kliniska uppföljningsstudier av en befolkningsbaserad Kohort".

Anne Lindberg, med. dr/överläkare vid sektionen för lungmedicin och allergologi vid Sunderby Sjukhus, tilldelades 250 000 kr för projektet "Sjukdomsförloppet vid KOL; en populationsbaserad longitudinell studie". "Delstudier – kardiovaskulär samsjuklighet vid KOL - fenotyper, mortalitet och dödsorsaker vid KOL - muskeldysfunktion och postural kontroll vid KOL".

Fakta om Visare Norr

Huvudsyftet med de fyra norrlandstingens gemensamma forskningsanslag, Visare Norr, är att stimulera till aktiv och verklig forskningssamverkan mellan anställda i norrlandstingen och universiteten i norra sjukvårdsregionen och härigenom bidra till:

  • En hög vetenskaplig kvalitet och klinisk relevans i forskning som sker i samverkan.
  • Fler yngre forskare från vårdens alla yrkeskategorier och nya forskargrupper med lovande idéer och samarbetskonstruktioner.
  • Ökad möjlighet till genomförande av forskning som kräver regionen som rekryteringsbas för patientunderlag.

De fyra norrlandstingen fördelade 2,5 miljoner kronor 2018 till klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen.

Till detta tillkom 100 000 kronor för klinisk diabetesforskning vilka anvisades från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

Visare Norr administreras av regionförbundets sekretariat och regionlandstingens FoU-enheter eller motsvarande.

Beslut Visare Norr 2018
Läs mer om OLIN-studierna här

21 mars 2018
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering