Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Effektivare vård och högre vårdkvalité

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Personcentrerad vård sätter patientens egna berättelser och upplevelser i fokus. Kärnan i arbetssättet är ett partnerskap mellan vårdaren och personen med sjukdomen.

Landstinget arrangerade tillsammans med Vårdförbundet och Luleå tekniska universitet ett omvårdnadsseminarium om personcentrerad vård i Luleå.

Dagens huvudföreläsare var Inger Ekman, legitimerad sjuksköterska, professor i omvårdnad och föreståndare för GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Centrumet är det enda i sitt slag i Europa, och har ett hundratal forskare knutna till sig i olika projekt.

Inger Ekman och hennes medarbetare har visat att ett personcentrerat arbetssätt kan minska vårdtiderna på sjukhus, frigöra vårdpersonal och sängplatser och samtidigt höja vårdkvaliteten.

Inger Ekman 
Inger Ekman, Leg. Sjuksköterska, professor i omvårdnad och föreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.

Inger föreläste utifrån ett etiskt perspektiv, visade på forskningsresultat och gav exempel på personcentrerad vård i praktiken. När vården är personcentrerad utgår den från patientens egna upplevelser av och perspektiv på situationen, och från dennes förutsättningar och hinder. Utgångspunkten är att patienten är expert på sin sjukdom och att leva med den, medan vårdgivaren är expert på sjukdomen i sig. 

Inger talade om vikten av att se patienten som en medmänniska och som en partner som vårdpersonalen kommunicerar och planerar med. Forskningsstudier från GPCC visar att vården får högre kvalitet och blir mer kostnadseffektiv genom personcentrering. Bland annat så kan antalet vårddygn halveras.

Seminariet vände sig till alla yrkeskategorier inom vården och videosändes till länets sjukhus, hälsocentraler och universitet.

23 mars 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering