Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Genomförandekraft för framtidens hälsa och vård

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Region Norrbotten står mitt inne i ett stort och spännande omställningsarbete av vården. För att ta språnget mot framtiden har vi lanserat Genomförandekraft.

Det är ett helt nytt sätt att jobba utifrån ett koncept som tagits fram lokalt. Med Genomförandekraft får Region Norrbottens chefer kraft och inspiration att leda förändringen och bidra till att fördjupa förståelsen för den omställning som pågår av hälso- och sjukvården.

I Genomförandekraft ingår bland annat en mobilkanal, där alla chefer och verksamhetsutvecklare får tillgång till nano-utbildning direkt i mobilen. Via en seminarie- och reflektionsserie med experter och inspiratörer från hela landet byggs kunskap och delas goda exempel på hur andra har gjort. Reflektionskaféer ger möjlighet till eftertanke.

Genomförandekraft ska bidra till att förverkliga målen 

Startskottet för Genomförandekraft hölls den 13 maj 2019 då Anders Ekholm från Institutet för framtidsstudier, berättade om artificiell intelligens i samhällets tjänst.

Under 2019 hölls även följande seminarier:

Klara Palmberg Broryd, f d förnyelsedirektör i Nacka - om komplexitet.

Peter Graf, VD för vård- och omsorgsbolaget Tiohundra - om förändringsarbete.

Konferensen Kvaliet & Patientsäkerhet.

Region Norrbottens strategi Vägen till framtidens hälsa och vård år 2035 visar en riktning mot framtiden, och Genomförandekraft ska bidra till att förverkliga målen.

Logotyp för Genomförandekraft

Det finns ett antal faktorer som samverkar till varför Region Norrbotten behöver ställa om hälso- och sjukvården:

  • Allt fler lever med kronisk sjukdom. Det bidrar till fler spetspatienter som vill och kan göra mer själva. De vet vad som får dem att må bra och hur vården kan stödja det. Det behöver Region Norrbotten stödja.

  • Norrbotten är det län i Sverige och den region i världen där andelen äldre i befolkningen ökar snabbast. Samtidigt är det allt färre i arbetsför ålder som ska göra jobbet. Det skapar ett unikt läge för regionen att leverera tjänster på nya sätt, både för att kunna ge en god vård och för att skapa en bra arbetsmiljö.

  • Många sjukdomar går att förebygga genom att jobba mycket mer hälsofrämjande. Det är viktigt för att skapa en jämlik hälsa och för att minska behovet av hälso- och sjukvård.

  • Digitaliseringen möjliggör tjänster på helt nya sätt. Det skapar både förväntningar och ger goda möjligheter.

10 maj 2019
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering