Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

SCIROCCO

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

I SCIROCCO används en modell som sätter hälso-och sjukvården i ett sammanhang som gör det möjligt att avgöra våra förutsättningar inför kommande förändringar.

Hälso- och sjukvården i Norrbotten står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, svag befolkningsutveckling och nya tekniska möjligheter. Dessa förutsättningar kräver att vi gör både nya investeringar och förändrar våra arbetssätt för att klara välfärden i framtiden. Hur förberedda är vi inför kommande förändringar? Hur ska vi finansiera vår välfärd?

SCIROCCO är en gemensam europeisk satsning där vi tillsammans använder en gemensam modell för vårdlösningar mellan regioner. Modellen sätter hälso-och sjukvården i ett sammanhang som gör det möjligt att avgöra våra förutsättningar och behov inför kommande förändringar.

Modell i projektet SCOROCCO
Maturity Model for integrated care - en modell för bedömning av mognadsgrad av integrerad vård

Ett viktigt mål för det europeiska innovationspartnerskapet för ett aktivt och hälsosamt åldrande har varit utvecklingen av en gemensam modell för bedömning av samordnad vård och integrerade vårdlösningar.

Resultat på regional nivå

Projektet förväntas bidra till en säker och validerad metod, där rätt nivå av hälso- och sjukvårdsinsatser kan erbjudas till patienter. Detta kan också innebära att välgrundade strategiska beslut för samordnad vård kan tas på europeisk, regional och lokal nivå.

SCIROCCO stödjer regionerna i identifieringen av:

  • De krav som ska uppfyllas för att goda praxisexempel ska kunna överföras/införas.  
  • Den nivå av mognad som krävs inom ett hälso- och sjukvårdssystem för att system ska kunna anta en specifik lösning.
  • Åtgärder som föregångare har vidtagit för att nå framgång. 
  • Lärdomar från dessa föregångare för att övervinna interna hinder/påskynda resultat.
  • En process för kunskapsöverföring för att stödja andra regioner att påskynda deras interna processer för uppskalning av goda exempel.  

Projektets förväntade bidrag till vår verksamhet

Kunskap och lärdomar, hur förutsättningar skapas för överförandet och införandet av utvärderade metoder utifrån identifierade behov av förbättringar av interna system och strukturer. 

SCIROCCO logga               EU-logga

 

 

          

 

18 juli 2017
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering