Officiell anslagstavla

Detta är Region Norrbottens officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och sakkunnigutlåtanden.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att det har publicerats här.

Information om hur du överklagar

Sammanträdesplan 2023

Aktuella tillkännagivanden

Aktuella kallelser till regionfullmäktiges sammanträden. Justerade protokoll och sakkunnigutlåtanden finns under rubriken Anslag.

Tillkännagivande om regionfullmäktiges sammanträde den 20-21 juni 2023 (publicerat 2023-06-12)