Digital vård och digitala tjänster

Med digitala tjänster kan du göra dina vårdärenden och kontakta vården på tider som passar, till exempel boka tid, förnya recept och läsa din journal.