Digital vård och digitala tjänster

Med digitala tjänster som bland annat Digitalen, Folktandvårdens chatt och e-tjänsterna på 1177.se kan du göra dina vårdärenden och kontakta vården på tider som passar, till exempel boka tid, förnya recept och läsa din journal.

Chatta med oss

Chatta med Folktandvården i Luleå när du har akuta besvär, behöver boka om din tid eller få rådgivning. Chatten är öppen vardagar, måndag-torsdag kl. 7:30-15:00 och fredag kl. 7:30-14:00. Du loggar in med e-legitimation. Chatten är gratis att använda.

Chatten är en ny funktion som vi testar och för närvarande är det endast möjligt att chatta med Folktandvården i Luleå. Efter testperioden kommer vi att utvärdera funktionen och i framtiden kan det finnas möjlighet för fler orter i länet att chatta.

 1. Klicka på Chatta med oss
 2. Logga in med e-legitimation
 3. Välj Sök tandvård
 4. Välj vem du söker vård för
 5. Svara på några frågor
 6. Börja chatta med tandvårdspersonal

Chatten är öppen vardagar, måndag-torsdag kl. 7:30-15:00 och fredag kl. 7:30-14:00.

Du behöver e-legitimation och internet. Du kan söka vård för dig själv eller för ditt barn upp till 18 år. Uppdaterade versioner av webbläsare och operativsystem är att rekommendera.

När du använder Digitalen ber vi dig därför att förhålla dig till följande regler:

 • Håll god ton. Vi accepterar inte diskrimineringar*, förolämpande, kränkande, provocerande och hotfullt språk.
 • Vårdpersonalen får endast kontaktas för det besvär du söker hjälp för. Har du ytterligare besvär så får du söka för de separat.  

Om användarreglerna inte följs har vårdgivaren rätt att avsluta chatten. Om det som skrivs i chatten kan uppfattas som hot kan även en polisanmälan ske.

*Diskrimineringar utifrånkön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I sådana situationer ska du ringa 112 eller besöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.

Du behöver logga in med hjälp av e-legitimation för att komma åt ditt konto och nyttja tjänsten. Du registrerar därefter dina kontaktuppgifter. Det behöver du bara göra första gången du loggar in i tjänsten.

Den som är vårdnadshavare för ett barn har rätt att nyttja Digitalen för barnets räkning. I övrigt kan tjänsten inte användas för andra personer än dig själv.

Du förbinder dig att:

 • om du blir sämre medan du väntar på svar kontakta 1177 eller om du akut sjukvård ring 112.
 • inte ge någon annan person tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt åtkomst till din inloggning till Digitalen.
 • genast ta kontakt med oss om du misstänker att någon annan person fått tillgång till din e-legitimation och kan logga in i Digitalen.

Samma lagar och regler gäller för patientmöte i Digitalen som när ni besöker någon av Region Norrbottens vårdverksamheter. 

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Region Norrbottens vision, uppdrag och ansvar

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss. Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Klagomål och synpunkter

Logga in Digitalen

Var du än bor i Norrbotten kan du söka vård via Digitalen. Du kan påbörja ditt besök när som helst genom att svara på frågor om dina symtom och vad du söker vård för. Du kan sedan få hjälp av vårdpersonal via chatt på din mobil, surfplatta eller dator.

Förnya recept gör du via e-tjänster på 1177.se och gäller det sjukintyg kontaktar du din hälsocentral.

Du når Digitalen genom att logga in och svara på frågor om symtom med mobil, surfplatta eller dator.

 1. Logga in med e-legitimation.
 2. Välj sök vård.
 3. Beskriv vad du söker vård för.
 4. Svara på frågorna. Det tar bara några minuter.
 5. Vid behov får du chatta med oss. I chatten får du medicinsk bedömning, råd och hjälp av vårdpersonal. Du får ett sms när det är din tur.

Vad krävs för att använda Digitalen

Du behöver e-legitimation och anslutning till internet. Du kan söka vård för dig själv eller för ditt barn från 6 månader till 18 år. Uppdaterade versioner av webbläsare och operativsystem rekommenderas.

Har du problem att använda tjänsten så kan du alltid ringa 1177 på telefon för sjukvårdsrådgivning. Vid livshotande tillstånd ring 112.

När kan man använda Digitalen

I Digitalen kan du söka vård och råd dygnet runt. Vi svarar dig under vardagar kl 8.00-18.00 och helger kl 9.00-15.00.

Besök prioriteras efter hur allvarliga dina besvär bedöms vara och din köplats kan därför komma att ändras. Du får ett sms när det är din tur.

Om du blir sämre medan du väntar så rekommenderar vi dig att ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vid livshotande tillstånd ring 112.

Förnya recept, sjukskrivning och intyg

Om det gäller sjukskrivning eller intyg behöver du ringa din hälsocentral. Vill du förnya recept kan du söka fram din hälsocentral eller mottagning under Hitta vård och välja e-tjänsten Förnya recept.

Så här fungerar Digitalen

Digitalen är en mobilanpassad webbtjänst. Med mobilanpassad webb krävs ingen nedladdning och uppdatering, som det gör med appar. Spara länken till digitalen på hemskärmen så blir det i stort sett samma funktionalitet som en app.

När du använder Digitalen ber vi dig därför att förhålla dig till följande regler:

 • Håll god ton. Vi accepterar inte diskrimineringar*, förolämpande, kränkande, provocerande och hotfullt språk.
 • Vårdpersonalen får endast kontaktas för det besvär du söker hjälp för. Har du ytterligare besvär så får du söka för de separat.  

Om användarreglerna inte följs har vårdgivaren rätt att avsluta chatten. Om det som skrivs i chatten kan uppfattas som hot kan även en polisanmälan ske.

*Diskrimineringar utifrånkön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I sådana situationer ska du ringa 112 eller besöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.

Mitt ansvar

Du förbinder dig att:

 • om du blir sämre medan du väntar på svar kontakta 1177 eller om du akut sjukvård ring 112.
 • inte ge någon annan person tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt åtkomst till din inloggning till Digitalen.
 • genast ta kontakt med oss om du misstänker att någon annan person fått tillgång till din e-legitimation och kan logga in i Digitalen.

Vårdens ansvar

Samma lagar och regler gäller för patientmöte i Digitalen som när ni besöker någon av Region Norrbottens vårdverksamheter.

Du behöver logga in med hjälp av e-legitimation för att komma åt ditt konto och nyttja tjänsten. Du registrerar därefter dina kontaktuppgifter. Det behöver du bara göra första gången du loggar in i tjänsten.

Den som är vårdnadshavare för ett barn har rätt att nyttja Digitalen för barnets räkning. I övrigt kan tjänsten inte användas för andra personer än dig själv. 

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Region Norrbottens vision, uppdrag och ansvar

Har du synpunkter på din kontakt med oss i Digitalen? Vi vill gärna att du kontaktar oss så att vi kan ha med det i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Klagomål och synpunkter

Om det gäller sjukskrivning kan det vara bättre att ta kontakt direkt med din hälsocentral. Om du vill förnya recept gör du det enklast genom att logga in på 1177 vårdguiden. Har du en bokat tid som du vill avboka behöver du kontakta din hälsocentral.

Att chatta med oss är gratis. Om du bedöms behöva träffa oss via video eller på plats så kostar det som ett vanligt patientbesök.

Patientavgifter

Du kan logga in med mobilt BankID, BankID på fil, foreign eID, Freja eIDPlus och Telia e-legitimation. Inloggningen sker i samarbete med 1177 vårdguiden.

Vi vill att det ska vara säkert för dig som patient och är aktsamma om din integritet, därför är det viktigt att vi kan identifiera dig. Det säkraste sättet att göra det är genom att logga in med e-legitimation.

Om du behöver ta prov, så bokar vi eller du själv en tid för provtagning på din hälsocentral.

Precis som vid ett vanligt besök behöver vi få grundlig information om hur du mår för att kunna göra rätt bedömning av ditt hälsotillstånd. Du kommer att få de frågor som är relevanta för dina besvär.

Ibland kan du även behöva skicka in bilder för att ge mer underlag för oss att bedöma. De svar du ger kommer att ligga till grund för vår bedömning.

Nej, du behöver inte göra ett nytt ärende om det gäller ett ärende som avslutades de senaste fyra dagarna. Om det ett äldre behöver du söka vård på nytt. När du får svar beror på vem hos oss som har hand om ditt ärende, oftast sker det på vardagar och i vissa fall kan du få svar under helgen.

Om läkaren bedömer att du är i behov av receptbelagd medicin kommer du att få det utskrivet på samma sätt som när du träffar din läkare på hälsocentralen. Vi följer Läkemedelverkets riktlinjer och anvisningar för förskrivning av recept.

Vill du förnya ditt recept, så loggar du in på 1177 vårdguiden.

Våra frågeformulär finns i dag endast på svenska, men i chatten kan du använda engelska om det är lättare för dig.

Det går bra om du har tillgång till e-legitimation och internet.

Kontakta vården genom att logga in på 1177.se. Här kan du till exempel boka tid på din mottagning, förnya ditt recept och läsa din journal. Har du barn under 13 år kan du också göra dina barns vårdärenden via din egen inloggning.

Samtliga hälsocentraler och de flesta specialistmottagningar på sjukhusen i Norrbotten har e-tjänster som går att nå genom att logga in på 1177.se. Du har samma säkerhet och sekretess via dessa e-tjänster som vid personlig kontakt med vården.

När du loggar in på 1177.se kan du till exempel:

 • Boka tid
 • Av- och omboka tid
 • Läsa din journal
 • Förnya recept
 • Se dina läkemedel

E-tjänsterna fungerar lika bra på mobil och surfplatta som på dator.

Gå till 1177.se och klicka på Logga in.

Med e-legitimation kan du logga in direkt. När du loggat in ser du vilka mottagningar och e-tjänster du har tillgång till.

Lägg gärna till 1177.se som genväg på hemskärmen i din mobil eller surfplatta.

Läs mer på 1177.se/e-tjanster

Du som har ett bokat besök får förutom vanlig kallelse och SMS med påminnelse inför besök till en viss mottagning, även ett SMS om incheckning två timmar innan sin besökstid.

Här finns en uppmaning att själv ankomstregistrera dig och betala med en länk till en webbapplikation för mobil incheckning.

Med personnummer och Mobilt Bank-ID kan du tidigast 30 minuter innan ditt besök checka in och direkt i mobilen betala ditt besök med betalkort eller faktura.

Intruktionsfilm om mobil incheckning(youtube.com)

Mobil incheckning via webbläsare

Klart för start av tjänsten Sms-livräddare

Från och med 20 juni 2022 är Region Norrbotten ansluten till systemet Sms-livräddare.

Det innebär att när någon ringer 112 om ett misstänkt hjärtstopp kan frivilliga sms-livräddare larmas ut till den som drabbats.

Den som ringt 112 behöver vara beredd på att släppa in en eller flera frivilliga sms-livräddare till den som drabbats av hjärtstopp.

Läs mer på www.smslivraddare.se om hur du kan bli en frivillig livräddare och vilka krav som finns.

Bli sms-livräddare du också! Ladda ner appen där appar finns – Appstore eller Google Play!

Kristina Nilsson

Verksamhetsområdeschef Akut omhändertagande, Region Norrbotten
Växel:
0920-28 40 00

Pontus Albertsson Åman

Verksamhetsutvecklare, Region Norrbotten
Växel:
0920-28 40 00

Med appen Ung i Norr kan du som är 13 till 25 år prata med personal på ungdomsmottagningen via videosamtal var du än är. Du kan till exempel träffa kurator eller barnmorska för att ställa frågor om din hälsa, preventivmedel, abort, könssjukdomar, alkohol och droger.

Det finns tillfällen då man behöver prata med någon. Det kan handla om relationer, identitet, sex, oro eller att du är ledsen över något. Du når oss via mobil, surfplatta eller dator med kamera och mikrofon. Allt du behöver är internetuppkoppling och e-legitimation. Du hittar appen där appar finns att ladda ned.

AppStore    Play Butik

För att logga in och boka tid via appen behöver du BankID eller Freja eID. Läs på din banks hemsida om hur du gör för att skaffa ett BankID. Du kan även använda Freja eID för att identifiera dig i vår app. Freja eID laddar du ned som app och registrerar själv med din vanliga legitimation.

Besöket vid den digitala ungdomsmottagningen är kostnadsfritt och sker med tystnadsplikt. Välj gärna en lugn plats med bra belysning och använd headset för bästa ljud när du genomför ditt videosamtal. Tänk på att din internetuppkoppling behöver vara stabil för att videosamtalet ska kunna genomföras på bästa sätt.

Ung i Norr är ett komplement till Region Norrbottens ungdomsmottagningar och vi kan behöva hänvisa till en fysisk mottagning eller hälsocentral om undersökning eller provtagning behöver genomföras.

Ung i Norr finns för dig som bor i alla norrbottens kommuner förutom Luleå och Boden.

Vård i Norr är en app för vårdbesök via video. Du laddar ned appen via Google Play eller App Store.

Besöket bokas via mottagningen. För att genomföra ett vårdbesök behövs en mobil, surfplatta eller dator och BankID. Du kan koppla upp dig till besöket var du än är så länge det finns fullgod mobiltäckning eller trådlöst nät.

Du får sms med länk till incheckning och betalning två timmar innan ditt besök om du gett medgivande till avisering. Du kan också checka in och betala ditt besök genom att öppna webbtjänsten incheck.norrbotten.se direkt om du inte fått sms.

Du kan checka in och betala tidigast 30 minuter innan besöket.

 1. Öppna appen
 2. Hitta din bokade tid under "Mina ärenden"
 3. Logga in med BankID
 4. Vi ringer upp dig

Alla som har BankID, svenskt personnummer och tillgång till internet. Ladda ner appen Vård i norr där appar finns till din smartmobil eller surfplatta.

För att använda Vård i Norr med dator krävs webbkamera och hörlur med mikrofon. Webbläsare ska vara Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Logga in på Vård i Norr med dator

Ett digitalt vårdbesök har samma patientavgift som ett fysiskt besök:

 • Kostnadsfri vård för barn och unga under 20 år.
 • Besök via hälsocentral, specialistvård och besök eller behandling som genomförs med distansöverbryggande teknik 300 kronor.
 • Uteblivet besök via hälsocentral, specialistvård och besök eller behandling behandling som genomförs med distansöverbryggande teknik 400 kronor.

Patientavgifter

Om du gett medgivande om sms-avisering får du ett sms med en länk till webbtjänsten mobil incheckning och betalning innan besöket. Du kan också checka in och betala ditt besök via mobilen genom att öppna webbtjänsten incheck.norrbotten.se direkt.

Incheckning och betalning kan göras tidigast 30 minuter innan besöket. Är ditt besök avgiftsfritt eller om du uppnått gränsen för högkostnadsskydd så kan du ändå checka in men behöver inte betala.

Mobil incheckning och betalning