Chatta med Folktandvården

Chatta med Folktandvården i Luleå när du har akuta besvär, behöver boka om din tid eller få rådgivning.

Chatta med oss

Chatten är öppen vardagar måndag till torsdag kl. 07.30-15.00 och fredag kl. 07.30-14.00. Du loggar in med e-legitimation. Chatten är gratis att använda.

Chatten är en ny funktion som vi testar och för närvarande är det endast möjligt att chatta med Folktandvården i Luleå. Efter testperioden kommer vi att utvärdera funktionen och i framtiden kan det finnas möjlighet för fler orter i länet att chatta.

Såhär går det till

 1. Klicka på Chatta med oss
 2. Logga in med e-legitimation
 3. Välj Sök tandvård
 4. Välj vem du söker vård för
 5. Svara på några frågor
 6. Börja chatta med tandvårdspersonal

Du behöver e-legitimation och internet. Du kan söka vård för dig själv eller för ditt barn upp till 18 år. Uppdaterade versioner av webbläsare och operativsystem är att rekommendera.

Användarregler och villkor

När du använder Digitalen ber vi dig därför att förhålla dig till följande regler:

 • Håll god ton. Vi accepterar inte diskrimineringar*, förolämpande, kränkande, provocerande och hotfullt språk.
 • Vårdpersonalen får endast kontaktas för det besvär du söker hjälp för. Har du ytterligare besvär så får du söka för de separat.  

Om användarreglerna inte följs har vårdgivaren rätt att avsluta chatten. Om det som skrivs i chatten kan uppfattas som hot kan även en polisanmälan ske.

*Diskrimineringar utifrånkön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I sådana situationer ska du ringa 112 eller besöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.

Du behöver logga in med hjälp av e-legitimation för att komma åt ditt konto och nyttja tjänsten. Du registrerar därefter dina kontaktuppgifter. Det behöver du bara göra första gången du loggar in i tjänsten.

Den som är vårdnadshavare för ett barn har rätt att nyttja Digitalen för barnets räkning. I övrigt kan tjänsten inte användas för andra personer än dig själv.

Du förbinder dig att:

 • om du blir sämre medan du väntar på svar kontakta 1177 eller om du akut sjukvård ring 112.
 • inte ge någon annan person tillgång till din e-legitimation eller på annat sätt åtkomst till din inloggning till Digitalen.
 • genast ta kontakt med oss om du misstänker att någon annan person fått tillgång till din e-legitimation och kan logga in i Digitalen.

Samma lagar och regler gäller för patientmöte i Digitalen som när ni besöker någon av Region Norrbottens vårdverksamheter. 

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Region Norrbottens vision, uppdrag och ansvar

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss. Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Klagomål och synpunkter