Neurorehab Garnis Rehabcenter, Boden

Garnis Rehabcenter är en specialistklinik inom rehabilitering.Våra patienter kommer från hela Norrbotten.

För dig som lever med en neurologisk diagnos/skada erbjuder vi rehabilitering i form av:

 • Neurologisk rehabilitering
 • Kognitiv rehabilitering
 • KICK-kurs för nydiagnostiserad MS
 • Parkinson rehabilitering
 • Rullstolsskola.

Målet med insatserna är att öka din tilltro till din egen förmåga, kunna vara fysiskt aktiv utifrån dina förutsättningar, öka din självständighet i vardagen, delaktighet i samhället samt tillfredsställelse i livet.

Rehabiliteringen anpassas individuellt efter dina behov och utförs med stöd av teamet som kan bestå av arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut, sjuksköterska och rehabinstruktör. Dina mål och planerade insatser dokumenteras i din rehabplan. Målen ska kännas motiverande och meningsfulla för dig.

På Garnis Rehabcenter har du möjlighet att träffa andra i liknande situation. Vi har även träffar för närstående.

Både patienter och personal uppskattar om du kommer doftfri till besöket hos oss.

Om du har fått förhinder och inte kan komma på ett bokat besök, ring i god tid och avboka. Någon annan kan få din tid och du slipper betala för ett uteblivande.

Egen vårdbegäran

 • Telefontider

  Måndag-Fredag 07:30-16:00
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0921-672 06
 • Besökstider

  Måndag-Fredag 07:30-16:00

Vägbeskrivning

Med utgångspunkt i korsningen väg 97/väg 356, kör 400 m mot Jokkmokk, sväng vänster och vänster igen, så är du framme vid vår parkering. En del av Länstrafikens linjebussar stannar också vid hållplats i närheten.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Garnis Rehabcenter är en specialistklinik inom rehabilitering.Våra patienter kommer från hela Norrbotten.

För dig som lever med en neurologisk diagnos/skada erbjuder vi rehabilitering i form av:

 • Neurologisk rehabilitering
 • Kognitiv rehabilitering
 • KICK-kurs för nydiagnostiserad MS
 • Parkinson rehabilitering
 • Rullstolsskola.

Målet med insatserna är att öka din tilltro till din egen förmåga, kunna vara fysiskt aktiv utifrån dina förutsättningar, öka din självständighet i vardagen, delaktighet i samhället samt tillfredsställelse i livet.

Rehabiliteringen anpassas individuellt efter dina behov och utförs med stöd av teamet som kan bestå av arbetsterapeut, kurator, fysioterapeut, sjuksköterska och rehabinstruktör. Dina mål och planerade insatser dokumenteras i din rehabplan. Målen ska kännas motiverande och meningsfulla för dig.

På Garnis Rehabcenter har du möjlighet att träffa andra i liknande situation. Vi har även träffar för närstående.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan