Smärtrehab, Garnis Rehabcenter, Boden

Smärtrehab vid Garnis Rehabcenter erbjuder smärtrehabiliteringen till dig med en långvarig smärta som är utredd och där inga fler insatser är planerade.

Målet med rehabiliteringen är att kunna leva ett rikt och meningsfullt liv trots smärta, förbättra/bibehålla arbetsförmåga, hantera smärtan samt få en förbättrad fysisk funktion. Du kan komma till oss på remiss från läkare eller göra en egen vårdbegäran.

Bedömning/utredning sker först på Smärtrehab i Sunderbyn innan man fortsätter till Garnis Rehabcenter för rehabiliteringsprogram.

Vi erbjuder insatser på 1177 Stöd & behandling inför rehabiliteringen. Individuella målsättningar och en personlig rehabiliteringsplan ligger till grund för ditt och teamets arbete under rehabiliteringsperioden, som sker både digitalt och på plats på kliniken.

Smärtrehabiliteringen baseras på Acceptance and Commitment Therapy ACT. Det är du som gör arbetet och tar de faktiska stegen, det vill säga övar på dina uppgifter mellan träffarna och passen. Vi i teamet stöttar dig på vägen!

Både patienter och personal uppskattar om du kommer doftfri till besöket hos oss. Om du har fått förhinder och inte kan komma på ett bokat besök, ring i god tid och avboka. Någon annan kan få din tid och du slipper betala för ett uteblivande.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 07:30-16:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 07:30-16:00
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0921-671 95
 • Besökstider

  Måndag-Fredag 07:30-16:00

Vägbeskrivning

Med utgångspunkt i korsningen väg 97/väg 356, kör 400 m mot Jokkmokk, sväng vänster och vänster igen, så är du framme vid vår parkering. En del av Länstrafikens linjebussar stannar också vid hållplats i närheten.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Smärtrehab vid Garnis Rehabcenter erbjuder smärtrehabiliteringen till dig med en långvarig smärta som är utredd och där inga fler insatser är planerade.

Målet med rehabiliteringen är att kunna leva ett rikt och meningsfullt liv trots smärta, förbättra/bibehålla arbetsförmåga, hantera smärtan samt få en förbättrad fysisk funktion. Du kan komma till oss på remiss från läkare eller göra en egen vårdbegäran.

Egen remiss/egen vårdbegäran

Bedömning/utredning sker först på Smärtrehab i Sunderbyn innan man fortsätter till Garnis Rehabcenter för rehabiliteringsprogram.

Vi erbjuder insatser på 1177 Stöd & behandling inför rehabiliteringen. Individuella målsättningar och en personlig rehabiliteringsplan ligger till grund för ditt och teamets arbete under rehabiliteringsperioden, som sker både digitalt och på plats på kliniken.

Smärtrehabiliteringen baseras på Acceptance and Commitment Therapy ACT. Det är du som gör arbetet och tar de faktiska stegen, det vill säga övar på dina uppgifter mellan träffarna och passen. Vi i teamet stöttar dig på vägen!

Rehabiliteringsprogram Smärta

Besök oss på Facebook

Årsrapport 2021

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan