Medborgardialog

Medborgardialoger om psykisk hälsa

Just nu pågår medborgardialoger om psykisk hälsa i hela Norrbotten. Att delta vid en dialog är ett bra tillfälle att vara med och påverka den framtida utformningen av hälso- och sjukvården. Läs mer här och kontakta regionen om du eller din förening/organisation vill delta vid en dialog.

Vem är det som genomför dialogerna?

Det är regionfullmäktige som har gett sin uppdragsberedning i uppgift att hålla dialoger om psykisk hälsa. Beredningen består av förtroendevalda från alla partier som har en plats i regionfullmäktige. Vid varje dialog deltar några av ledamöterna från beredningen.

Uppdragsberedningens ledamöter

Vad handlar dialogerna om?

Beredningens ledamöter samtalar gärna om

  • vad som är psykisk hälsa för norrbottningarna
  • den psykiska hälsan i Norrbotten som har blivit allt sämre
  • kontakt med hälso- och sjukvården kopplat till psykisk hälsa

Medborgardialogerna kan givetvis handla om andra saker som deltagarna vill prata om och som har koppling till psykisk hälsa. Det går bra att vara anonym och inga personuppgifter sparas vid dialogerna.

Vad händer efter dialogerna?

När medborgardialogerna om psykisk hälsa är klara träffas hela updragsberedningen. Ledamöterna analyserar det som framkommit vid dialogerna tillsammans med fakta och annan information. Resultatet av analysen leder fram till en rapport som redovisar medborgarnas behov. Rapporten behandlas av regionfullmäktige i november 2024. Sedan svarar regionstyrelsen på rapporten med uppdrag till regionens verksamheter för att utveckla hälso- och sjukvården.