Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är driftstyrelse för regionens alla verksamheter. Det innebär att styrelsen ansvarar för att verksamheten arbetar efter de mål som fullmäktige fastställt. Regionstyrelsen bereder ärenden till regionfullmäktige och ser till att de beslut som tas verkligen genomförs. Regionstyrelsen ansvarar också  för pensions- och lönefrågor med mera.

Sammanträdesplan